NAUJIENOS

Kad Lietuvos žmogus jaustųsi saugus

Kategorija:

Kiekvieno mūsų kūrybingumas, noras dirbti, pagaliau noras gyventi siejasi su saugumu. Kiek saugūs mes jaučiamės pasižiūrėję į savo piniginę ir kainas parduotuvėje. Kiek saugūs jaučiamės, pravėrę valstybinės institucijos duris. Kiek saugūs jaučiamės žiūrėdami televizijos laidas, klausydami radijo, skaitydami laikraščius ar lankydamiesi interneto svetainėse. Kiekvieno mūsų saugumas susijęs tiek su šalies politika ir ekonomikos vystymusi, tiek su geopolitinės situacijos pokyčiais.
Darbo partija, įvertindama pastaruosius šalies ir pasaulio įvykius ir siekdama užtikrinti kuo didesnį kiekvieno Lietuvos gyventojo saugumo gegužės 30 dieną įvykusiame suvažiavime priėmė rezoliuciją
 
 DĖL VALSTYBĖS GYNIMO IR ŠALIES EKONOMIKOS GAIVINIMO
 
Kardinaliai pasikeitus geopolitinei situacijai Europoje, taip pat dėl ankstesnės Vyriausybės pavojingai nusmukdytų šalies finansų ir gyventojų pajamų, Darbo partijos suvažiavimas įpareigoja savo atstovus Seime ir Vyriausybėje, taip pat kviečia koalicijos partnerius ir ragina opozicijos atstovus:
 
– Užsienio ir vidaus politiką bei finansus kreipti Lietuvos ir jos gyventojų saugumo užtikrinimui, stiprinti partnerystės santykius su kaimynine Lenkija, siekti aktyvesnio NATO dalyvavimo Lietuvos gynyboje;
 
– įpareigoti Lietuvos banką, sugrąžinti į Lietuvą užsienyje nuostolingai įšaldytus lito padengimui kauptas milijardines tarptautines atsargas (valstybės rezervus) ir juos „įdarbinti“ šalies piliečių interesams; lukusius į eurus nepakeistus litus skirti nusavintų pensijų nedelsiamam grąžinimui ir krašto apsaugos sustiprinimui;
 

– sparčiau atstatyti konservatorių ir liberalų Vyriausybės neatsakingai nuvertintus atlyginimus ir pensijas, taip didinti rinkos vartojimą ir darbo vietų skaičių bei stabdyti socialinę Tautos emigraciją; minimalų mėnesio atlyginimą dar šiais metais padidinti iki 360 Eur, o kitais metais – iki 450 Eur; užtikrinti, kad pensijos siektų bent 50 proc. vidutinio šalies atlyginimo.
 
– kurti konkurencingą Lietuvos energetinę sistemą; uždrausti savivaldybių šilumos tinklų nuomą ar kitokį perleidimą privatiems asmenims, administraciniais ir kainodaros svertais pasiekti, kad didžioji dalis šilumos būtų gaminama iš biokuro, taip atpiginti šildymą.
 
– neapmokestinti į darbo vietas investuojamo pelno, palaikyti teisingesnius ir mažesnius nei kaimyninėse šalyse mokesčius, kurie skatintų didesnes kapitalo ir mokesčių įplaukas.
 
– nukreipti fabrikų ir kitų įmonių steigimą rajonuose ir miesteliuose, senųjų ES šalių pavyzdžiu taikant mokestines ir kreditų lengvatas, taip pat pirmenybę skirstant ES struktūrinę paramą; įdarbinus jaunimą, taip pat mažinti pajamų ir socialinius mokesčius;
 
– taikyti antimonopolines priemones rinkoje dominuojantiems didiesiems bankams, steigti valstybinį komercinį banką, kuris pagyvintų rinkos kreditavimą; palengvinti kreditavimo sąlygas laikinus sunkumus patiriančioms įmonėms;
 
– uždrausti šilumos tinklus išnuomoti ar perleisti privatiems asmenims, skatinti gamintojų ir tiekėjų konkurenciją ir taip atpiginti šildymą;
 
– pradėti vykdyti Konstitucijos 41 straipsnį dėl nemokamo aukštojo mokslo visiems gerai besimokantiems ir taip stabdyti negrįžtamą gabaus jaunimo emigraciją į nemokamus Europos universitetus;
 
– senųjų ES valstybių pavyzdžiu pertvarkyti išblaškytą šalies vykdomąją valdžią, visas centrines įstaigas, įskaitant rinkos priežiūros ir vykdomsias teisėsaugos institucijas priskiriant Vyriausybės pavaldumui.
 
– siekiant valdžią priartinti prie žmonių, didžiuosiuose šalies miestuose atidaryti regijoninius
 ministerijų priimamuosius, numatyti tiesioginius seniūnų rinkimus ir skirti jų veiklai biudžetus.
 
Suprantu, tai ne visų problemų sprendimas, bet rezoliucijos nuostatų įgyvendinimas – reikšmingas žingsnis link kiekvieno mūsų saugumo.

 
Genoveita Krasauskienė
Darbo partijos Palangos skyriaus pirmininkė
 
Paregta 2015 m. liepos 23 dl

Reklama