NAUJIENOS

Ką privalo mokėti būsimasis pirmokas

Kategorija:

Miestas:
Artėja rugsėjis. Neramiausiai jaučiasi būsimųjų pirmokų tėvai. Ar vaikas tinkamai pasiruošęs mokyklai, kaip jam seksis?
6–7 metų vaikų kalba labiausiai artima suaugusiojo kalbai – ištaria visus garsus, derina žodžius sakinyje. Vaikai darželyje išmoksta skiemenuoti žodžius, nustatyti garso vietą žodyje. Pažįsta bent kelias raides, geba jungti jas į skiemenį. Gana sklandžiai, nuosekliai pasakoja įvykius. Suvokia klausimus, atsako į juos. Geba išklausyti šalia esantį. Domisi aplinka.
Prieš mokyklą vaikas žino savo vardą, pavardę, kur gyvena, kiek jam metų. Pažįsta spalvas, suranda jas aplinkoje, įvardija. Skiria savaitės dienas, žino metų laikus, orientuojasi, koks metų laikas dabar. Moka skaičiuoti pirmyn iki 10. Išskiria ir supranta 1, 2, 3, 4, 5 daiktus iš daiktų  ar žaislų krūvos. Sprendžia elementarius žodinius uždavinukus. Pvz.: „Kieme žaidžia du vaikai, atbėgo dar vienas. Kiek vaikų žaidžia kieme?“
Stambioji ir smulkioji motorika pakankamai išsivysčiusi – geba nepristatomuoju žingsniu lipti laiptais, bėgti pirmyn ir atbulom, šliaužti.  Žaidžia judriuosius žaidimus. Išlaiko pusiausvyrą eidamas įvairiais paaukštinimais, meta ir pagauna kamuolį. Moka užsirišti batų raištelius, lankstyti popierių, nykščiu paliečia visus kitus pirštus. Naudojasi žirklėmis ir seka liniją kirpdamas, valdo ir taisyklingai laiko piešimo, rašymo priemonę.
Tai yra dalis to, ko reikia pirmoje klasėje besimokant. Manau, kad daugelį dalykų jūsų vaikas geba. Dar turite šiek tiek laiko atkreipti dėmesį į savo vaiko galimybes. Iškilus neaiškumams visada galite konsultuotis su savo būsimos ugdymo įstaigos specialistais – logopedu, specialiuoju pedagogu, psichologu.
Stebėkite savo vaikus. Su meile skaitykite jam įvairias knygas, plėskite jo akiratį. Iš gamtinių medžiagų: kankorėžių, akmenukų, pagaliukų tegu sudėlioja savo vardą. Žaiskite įvairius žodžių žaidimus – „Pabaik pradėtą žodį“, iš sugalvoto garso pasakyk kuo daugiau žodžių, suskiemenuok žodžius, pasakyk, koks pirmas ir paskutinis žodžio garsas ir t.t.. Skatinkite kūrybiškumą. Tegu sugalvoja jūsų  pradėtai istorijai pabaigą.
Skatinkite vaiką padėti atlikti ruošos darbus. Sugalvokite įpareigojimų – pasirūpinti gyvūnėliu ar gėlėmis, o gal savo kambario tvarka – tai leis ugdytis atsakomybei.
Tegu mokosi šokinėti su šokdyne, važinėti dviračiu, paspirtuku – tai puikiai vysto raumenis, motoriką, koordinaciją. Akies – rankos ryšį lavina karoliukų vėrimas, smulkių detalių dėliojimas į mozaiką. Pakartokite pagrindinių geometrinių figūrų pavadinimus – apskritimas, trikampis, keturkampis.
Kai kuriems vaikams reikalinga priminti bendravimo taisykles – mokėti išklausyti, ramiai kalbėti, laikytis žaidimo taisyklių. Mokyti būti empatišku – suprasti šalia esančio vaiko nuotaikas, išgyvenimus. Mokyti pasakyti ačiū, prašau, atsiprašau.
Didžiausios sėkmės žengiant pirmuosius žingsnius mokykloje. Mokykla su džiaugsmu jūsų laukia. Tik pozityvus nusiteikimas sąlygoja gražų mokytojos ir tėvų tarpusavio bendradarbiavimą palydint vaiką mokslo keliu.


 Daiva Malakauskienė
Logopedė, specialioji pedagogė metodininkė
 
 
 
 
 

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Kviečiame išgirsti, paragauti, pajausti








Reklama