NAUJIENOS

Jonučių progimnazija kelia aukštyn ugdymosi kartelę

Kategorija:

Miestas:
Šešios Kauno rajono mokyklos dalyvauja Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamame Kokybės krepšelio projekte, kurio tikslas – įgyvendinant pokyčius mokyklose pagerinti ugdymosi pasiekimus.

Konsultantai padėjo mokykloms pasirengti veiklos tobulinimo planus, orientuotus į 1-8 klasių mokinių pažangą. Lėšos skirtos mokinių konsultacijoms, kitai mokymosi pagalbai, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai organizuoti, edukacinėms aplinkoms kurti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti.Garliavos Jonučių progimnazija buvo tarp 30-ties pirmųjų nuo 2019 m. į projektą pakviestų dalyvauti šalies mokyklų. Ugdymo įstaigai skirta 324 tūkst. 866 Eur parengtam Veiklos tobulinimo planui 2020–2021 m. įgyvendinti.
Progimnazijoje pastebimai pasikeitė biblioteka. Ugdymosi poreikiams labiau pritaikytos bibliotekos aplinkos padės mokiniams tobulinti bendradarbiavimo, gebėjimo mokytis kompetencijas. Mokinių tėvai irgi galės rasti naudingos informacijos, susitikti, diskutuoti, tartis.Bibliotekos erdvės plečiasi. Įkurta nauja jos zona mokyklos erdvėje, skirta pertraukų metu ar po pamokų mokiniams susitikti, bendrauti, žaisti stalo žaidimus, skaityti. Naujojoje knygų lentynoje - spintoje esančios knygos skirtos visai bendruomenei. Čia galima atnešti savo knygų, kurias mokinys nori padovanoti.Sukurtas dendrologinis takas, kuris nuolat keičia savo veidą. Prie pokyčių prisidėjo visa bendruomenė. Sulapoję augalai skatina mokinius smalsauti, tyrinėti, pažinti. Įrengtas pojūčių takas suteikia galimybių naudoti įvairius sveikatinimo būdus.Įrengtos gamtos mokslų, menų, muzikos laboratorijos, lauko klasės, teikiama papildoma pagalba gabiems ir turintiems mokymosi sunkumų mokiniams, tobulinami mokytojų, anglų kalbos įgūdžiai.

Progimnazijoje surengta visų dalykų mokytojų apklausa atskleidė, kad net 46 joje dalyvavę mokytojai pageidautų tobulinti anglų kalbos įgūdžius. Šie mokytojai jau yra įsitraukę arba ketina įsitraukti į mokykloje vykdomą anglų kalbos ir dalyko integruotą mokymą, PROMODI ( probleminio mokymo diena ) ir tarptautinius projektus.Sukurta CLIL programa 2-4 ir 5-8 klasėms (integruotas anglų kalbos ir gamtamokslinių mokomųjų dalykų kursas), perkama įranga organizuojamoms probleminio mokymosi dienoms (PROMODI) tobulinti. Progimnazija atvira dalintis savo patirtimi, projekto pabaigoje planuoja organizuoti respublikinę konferenciją, kurioje pasidalins iš Kokybės krepšelio lėšų įvykdyta veikla, pokyčiais mokykloje ir jų nauda bendruomenei.Kauno rajono bendruomenės inf.

Reklama