NAUJIENOS

Joniškiečiai kuria savo tradicijas sostinėje

Kategorija:

Miestas:
Veiklos ėmėsi rajono vadovas
Pasibaigus Joniškio miesto dienos šventei Joniškio rajono savivaldybės meras Vitalijus Gailius pasiūlė organizuoti joniškiečių pikniką-diskusiją Vilniuje, Bernardinų sode. Tokios iniciatyvos tikslas – burti, palaikyti ryšius su sostinėje gyvenančias kraštiečiais ir jų šeimomis, išgirsti jų lūkesčius, idėjas, kurios būtų įgyvendinamos Joniškyje, o kraštiečiai tokiu būdu prisidėtų prie gimtojo miesto gerovės kūrimo. Juk geras rezultatas yra pasiekiamas tik tada, kai buriasi nuoširdžiai savo kraštą mylintys jo patriotai.
                      Rugpjūčio 15 dieną UAB ,,Joniškio autobusų parkas“ sudarė galimybę joniškiečiams vykti į Vilniuje organizuojamą kraštiečių pikniką-diskusiją ir tuo pačiu aplankyti sostinėje gyvenančius savo vaikus, anūkus, kitus šeimos narius. Kiekvienas norintis dalyvauti piknike-diskusijoje galėjo iš anksto registruotis ir susimokėjęs už kelionės bilietą vykti į sostinę.
Idėjų netrūko
Vos tik prasidėjus renginiui, Bernardinų sodo pievelė greit pasipuošė įvairiaspalviais pledais, joniškiečių, kurie vaišino savo draugus ir pažįstamus į renginį atsineštomis lauktuvėmis, šypsenomis. Prie pastatytos fotosienelės rikiavosi būrys kraštiečių ir jų šeimos narių, norinčių įsiamžinti prie užrašo ,,Mes mylim Joniškį“. Kiekvienas praeivis stabtelėdavo ir pavydžiai žvelgdavo, kaip turiningai laiką leidžią savo kraštą mylintys žmonės. Toks joniškiečių vieningumas vilniečiams pasirodė pavyzdžiu, nes panašių iniciatyvų sostinė dar nėra mačiusi.
Renginyje dalyvavo sostinėje gyvenantys kraštiečiai ir joniškiečiai, atvykę į Vilnių. Joniškio rajono savivaldybės vadovai pikniko-diskusijos metu bendravo su Joniškio garbės piliečiais Giedre Lastauskiene, Juozu Šalkausku, žurnalistu Edvardu Kubiliumi, joniškiečiais Luku Svirpliu, Rūta Činčyte-Vyšniauskiene, Jonu Vyšniausku, Mindaugu Lataičiu, kitais kraštiečiais ir jų šeimos nariais. Diskutuota apie joniškiečių grįžimo galimybes į gimtąjį kraštą, tikslą didžiuosiuose miestuose turėti iš Joniškio rajono kilusį ambasadorių, kuris vienytų tame mieste gyvenančius Joniškio krašto žmones, garsintų savo gimtąjį miestą ir realizuotų Joniškyje savo idėjas, kurių galbūt dar iki šiol nerealizavo. Kraštiečiai domėjosi Joniškio rajone vykstančiu kultūriniu gyvenimu, juos domino, kokia situacija yra švietimo įstaigose, kokie rajono vadovų planai ateičiai, kaip keisis jų gimtasis miestas. Kalbėta, kad kituose miestuose gyvenantys joniškiečiai verslininkai galėtų nepamiršti gimtinės ir kartais prisidėti prie kultūrinių renginių organizavimo, sėkmingų jaunų žmonių iniciatyvų įgyvendinimo, istorinių vietovių įamžinimo ir pan.
Joniškio rajono savivaldybės meras Vitalijus Gailius ir jo pavaduotoja Vaida Aleknavičienė padėkojo Joniškio garbės pilietei, joniškiečių draugijos ,,Sidabra“ pirmininkei  Giedrei Lastauskienei už ilgametį kraštiečių, gyvenančių Vilniuje būrimą. Jai įteikta savivaldybės vadovų dovana.
Dovanotas koncertas
Į pikniką-diskusiją susirinkusius linksmino Joniškio kultūros centro gyvo garso grupė ,,Septem band“ (vadovas Modestas Jukna) ir merginų tercetas ,,ETC“ (vadovė Dovilė Juknienė). Visi klausėsi grupės ,,Septem band“ atliekamų šviesios atminties Vytauto Kernagio, stilizuotų lietuvių liaudies dainų, o merginų tercetas dovanojo visiems gerai žinomus užsienio atlikėjų šlagerius. Gerą nuotaiką dovanojo ne tik gyvo garso koncertas, bet ir būrys joniškiečių, visus kviečiančių šokti ir kartu su jais linksmai praleisti šeštadienio popietę.
Pasak Joniškio rajono savivaldybės mero V. Gailiaus, šią iniciatyvą būtų galima kartoti kasmet, nes kraštiečių, gyvenančių Vilniuje, ryšys su gimtine nėra nutrūkęs ir kiekvienam yra be galo smagu pamatyti ,,savą žmogų“ kitame mieste.
 Iniciatyvą vertina kraštiečiai
Joniškietis, Lietuvos Respublikos elektros ir elektronikos inžinerijos, habilituotas mokslų daktaras Ferdinandas Vaitiekūnas:
AŠ MYLIU GIMTINĘ JONIŠKĮ . Per Žolinės šventę Joniškio meras ir kultūros skyrius su saviveiklos grupėmis labai pamalonino Vilniuje gyvenančius joniškiečius. Puikūs dainininkų kolektyvai dvasiškai sugražino mus į Tėviškę ir keliais dešimtmečiais atjaunino iki jaunystės metų. Gražiai skambėjo Kernagio ir daugelis liaudies dainų. Jų atlikėjai smagiai nuteikė susirinkusius joniškiečius ir Bernardinų soduose pramogaujančius kitus vilniečius. Į šventinį sūkurį pirmiausiai įsitraukė mūsų jauniausioji karta. Vejoje priešais estradą pradinukų ir darželinukų ,,šokėjų" būrelis labai pagražino šventę. Tarp mažųjų atlikėjų išsiskyrė kokių 3 metukų mergytė. Ji visus susirinkusius žavėjo savo gebėjimu be koncertmeisterių pagalbos improvizuoti šiuolaikinį meninį pasirodymą. Jos kojyčių judesiai ir rankyčių mostai kartojo estradoje suaugusių saviveiklininkų surežisuotus veiksmus.Kai mažieji atlikėjai pavargo ir nusiteikė poilsiui, veją užpildė ponios ir ponai. Jie įsilinksminę įsijungė į bendrą dainavimą su pakiliu šokio akomponiamentu. O šioje šventės dalyje pelnytai išsiskyrė Joniškio meras. Jis buvo pagrindinis ratelių sūkurio vedlys. Daugelis fotografavosi prie gražiai sugalvoto pano su meilės širdimi ir Joniškio šventovės bokšto siluetu.
O kokia šventė be vaišių? Pirmoji Joniškio ponia ir gerbiamas generolas susirinkusius svečius vaišino labai šviežiais ir skaniais pyragėliais bei bandelėmis, šaunių šeimininkių keptais Skaisgiryje ir kitose mūsų krašto vietose.
Šventėje gerbiamas meras susirinkusius kvietė ne tik vaišintis, linksmintis ir draugiškai bendrauti, bet dalyvauti diskusijose su palinkėjimais mūsų Žiemgalos krašto ateičiai. Pasinaudodamas šia proga ir aš noriu pateikti kelis pasiūlymus platesniam aptarimui.
1. Pagrindinė aktualija mūsų Valstybės gyvavimui ir tvirtėjimui yra gyventojų skaičius ir jo augimas. Siekiant šio tikslo būtiną įgyvendinti ryškų gyventojų socialinės atskirties sumažinimą, pasiekti nacionalinių gamybos pajėgumų, su žymiai didesne pridėtine verte intensyvią plėtrą, sudaryti ir įgyvendinti efektyvią regionų plėtros programą, pažaboti korupciją ir šešėlinę ekonomiką, baigti švietimo reformų virtinę ir tinkamai sutvarkyti šią svarbią sistemą, pagaliau priimti rimtai sudarytus stabilius įstatymus ir jų dažnai bei periodiškai nebekaitalioti.
2. Joniškis ne išimtis. Jis irgi privalėtų būti aktyvi valstybės stiprinimo sudedamoji dalis. Savivaldybė turėtų aktyviai skatinti, pradžiai kad ir nedidelę, bet  pramoninę gamybą. Tą reiktų daryti plečiant  esamo verslo bazę ir taip naujų darbo vietų kūrimą bei įplaukų į biudžetą didinimą. Čia būtina siekti bendradarbiavimo su Lietuvos verslo paramos agentūra ir „Verslioji Lietuva“, gauti valstybės paramą plečiamoms ir steigiamoms paklausios produkcijos gamybos įmonėms. Pajungus ekonomistus ir finansininkus sudaryti privataus kapitalo dalyvavimo akcininkais šioje plėtroje veikiančią programą. Kad būtų nauda, toks finansavimas tiktų tiktai sėkmingai veikiančios gamybos plėtrai.
3. Vykdant siūlomą programą susidarytų kvalifikuotos darbo jėgos ir specialistų paklausa. Tam reikia sudaryti jaunų šeimų, norinčių apsigyventi Joniškyje ir jų vaikų gimstamumo didinimo fondą. O specialistų rengimą ir jų kvalifikacijos kėlimą įgyvendinti Šiaulių kolegijoje ar kitoje mokymo įstaigoje.
4. Atlikus pasirengimo darbus, reikia pakviesti Ūkio ministrą ir organizuoti jo susitikimą su aktyviai dirbančiais verslininkais - gamybininkais. Paklausios produkcijos gamyba sudaro pelningas darbo vietas ir ji gerintų joniškiečių pragyvenimo lygį. Kad perimti kitų rajonų sukauptą patyrimą, steigti Proveržio rajonų asociaciją, į kurią kviesti Joniškį, Akmenę,  Gargždus, Tauragę, Alytų, Kaišiadoris, Rokiškį ir gal dar vieną, ar kitą rajoną. Asociacijos Prezidentu turėtų būti generolas Vitalijus Gailius.
Joniškietis, LRT žurnalistas, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto lektorius Edvardas Kubilius:
Joniškiečių pikniką Vilniuje vertinu teigiamai. Visų pirma Vilniuje gyvenantys joniškiečiai turėjo galimybę neoficialioje aplinkoje pabendrauti su naująja rajono valdžia bei tiesiogiai jiems užduoti rūpimus klausimus, išgirsti jų matomą rajono viziją. Antra, piknikas buvo gera proga sutikti Vilniuje gyvenančius ir iš paties Joniškio rajono atvykusius joniškiečius, su kuriais, natūralu, nėra itin dažnai susitinkama. Trečia, 3 valandų trukmės koncertas Bernardinų sode buvo tikrai labai kokybiškas, jis traukė ne tik joniškiečių, bet ir parko lankytojų akis bei ausis. Taip žinia apie Joniškį paskleista ne tik joniškiečiams. Bendrauta su meru Vitalijumi Gailiumi. Mane labiausiai domino vietos rajono politikos aktualijos. Džiugu, kad, mano supratimu, meras labai kritiškai vertina padėtį rajone, supranta, jog rajonui kai kurių gerų specialistų trūksta. Tai leidžia manyti, kad savivaldoje bus daugiau kompetencijos, racionaliau bus paskirstomi mokesčių mokėtojų pinigai. Merui išsakiau ir savo nuomonę apie procesų savivaldybės administracijoje komunikaciją ne tik rajono gyventojams, bet ir tiems, kurie gyvena už rajono ribų. Pabrėžiau, kad man, kaip joniškiečiui, norėtųsi daugiau suprantamos, ne biurokratinės, informacijos apie priimamus sprendimus viešojoje erdveje, socialiniuose tinkluose. Tai leistų ne tik visuomenei daugiau žinoti, bet tuo pat metu ir didintų rajono valdžios skaidrumą. Meras supažindino ir su naująja administracijos direktore Vale Kulvinskiene, kuri į šias pareigas atėjo „iš šono“. Pažintis buvo labai maloni, direktorė paliko labai gerą įspūdį, vėlgi teikiantį vilčių, kad savivaldybės administracijos darbe padaugės kompetencijos. Direktorė sakė matanti, ką būtų galima koreguoti, teigė turinti idėjų, kaip pagerinti padėtį rajone, tai itin svarbu, nes rajono valdžios matymas ir mąstymas yra pirmas žingsnis į priekį. Mano nuomone, rajonas nėra pačioje geriausioje padėtyje, gyventojų skaičius, kaip ir daugelyje mažesnių savivaldybių, toliau mažėja, todėl valdžia aktyviai turėtų į sprendimų priėmimą bei įvairias iniciatyvas įtraukti ir tuos, kurie gyvena už rajono ribų ir gali padėti jam vystytis tiek ekonomiškai, tiek idėjiškai.

Foto autorius L. Šutkienė (aprašytos nuotraukos)
 Pagr. 02641 (bendra foto  Joniškio sav. meras V.G.  kartu su kraštiečiais , renginio organizatoriais ir svečiais)
0881- renginio metu  ( meras centre pilkais marškinėliais)
099-Ferdinandas Vaitekūnas, fizikas, habili. Fiz.-mat. daktaras;
025-Joniškio rajono meras Vitalijus Gailius, administracijos direktorė Valė Kulvinskienė, mero pavaduotoja Vaida Aleknavičienė, administracijos direktoriaus pavaduotojas Aivaras Rudnickas;
052- Joniškio rajono savivaldybės meras Vitalijus Gailius, mero pavaduotoja Vaida Aleknavičienė kartu su administracijos vadovais ir pikniko renginyje Vilniuje  koncertavusiais joniškiečiais;
0168—padėkota Joniškio garbės pilietei Giedrei Lastauskienei ( gyvenančiai Vilniuje) už ilgametį kraštiečių, gyvenančių Vilniuje būrimą.
0212- meras V. Gailius kartu su joniškiečiais ir kraštiečiais


Lina Šutkienė
Joniškio rajono savivaldybės administracijos
Kanceliarijos skyriaus
Viešųjų ryšių vyriausioji specialistė
 
Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė ŠalaševičiūtėReklama