Jie išgyveno ilgiausiai
  NAUJIENOS

Jie išgyveno ilgiausiai


Miestas:
Praėjo kaip tik 100 metų nuo Pirmojo Pasaulinio karo pabaigos. Savotiškas jubiliejus. Tad apie tą karą rašoma daug – kas kariavo, dėl ko, kas laimėjo ar pralaimėjo, kiek aukų sudėta tai pergalei pasiekti...
Istorikai paskaičiavo, kad kare, kaip kariškiai ar kiti statutiniai pareigūnai bei tarnautojai, tiesiogiai dalyvavo per 65 milijonus žmonių. Apie 10 milijonų, deja, žuvo. Kiti išgyveno ilgiau-trumpiau, bet išliko ir net sulaukė dar didesnio karo. Pabandykime šį kartą prisiminti, tuos Pirmojo Pasaulinio karo dalyvius, kurie išgyveno... ilgiausiai.
Liūdna, bet šiandien jau nebeturime nė vieno gyvo žmogaus, kariavusio minėtame kare.
Paskutinis, tiksliau, paskutinė pasaulį palikusi šio karo dalyvė buvo britė Florence Beatrice Green. Ji mirė 2012 metais sulaukusi 110 metų. Anuomet dar nepilnametė Florence tarnavo Karališkose Moterų oro pajėgose kaip aprūpinimo skyriaus pagalbininkė. Ir po karo ji nepaliko kariuomenės, vėliau jo ištekėjo už kariškio, kuris dalyvavo abiejuose pasauliniuose karuose. Savo mirties dieną Pirmojo Pasaulinio karo veteranė buvo šešta pagal senumą Jungtinės Karalystės gyventoja.
Vyriausias tiesiogiai kovose dalyvavęs Pirmojo pasaulinio karys buvo kiek neanglišku vardu ir pavarde vadintas anglas Claude Stanley Choules, į Karališkąjį Laivyną patekęs būdamas vos 14 metų. Jaunuolis ne tik dalyvavo mūšiuose, bet ir buvo dalinyje, kuris 1919 metais vykdė Vokietijos laivyno likvidavimo (nuskandinimo) operaciją. Po karo jūreivis tapo laivyno karininku, persikėlė į Australiją. Dalyvavo ir Antrajame Pasauliniame kare kaip Australijos laivyno karininkas, tad, sulaukęs 100 metų buvo ilgiausiai išgyvenęs abiejų pasaulinių karų aktyvus dalyvis.
Claude Stanley Choules tapo tikra legenda ir gimtinėje, ir tolimoje Australijoje. Jo vardu pavadintas vienas Australijos laivyno desanto gabenimo laivų (toks, tipo „Mistralis“). Simboliška, bet šis australų karinis laivas pagamintas... Anglijoje.
Pirmojo Pasaulinio karo likimą vis tik daugiausiai nulėmė kovo sausumoje. Ilgiausia išgyvenęs pėstininkas – apkasų kareivis - buvo britas Harry Patch. 101 metus išgyvenęs karys gimė dar XIX-jame amžiuje (1898), o mirė XXI-ame (2009), apdovanotas už drąsą, vėliau dirbęs santechniku, o Antrojo Pasaulinio karo metu – ugniagesiu. Anglų kareiviai-pėstininkai nuo seno turi tokią Tomio pravardę, tad Harry Patch po mirties buvo įmažintas „Paskutinio Tomio“ – The Last Tommy – titulu.
 
O kaip kita kariaujanti pusė – vokiečiai, austrai? Pralaimėjusi pusė savo veteranų gal labai ir negarbina, bet joje taip pat būta ilgaamžių karo dalyvių.
Paskutinis veteranas, kariavęs vadinamųjų Centrinių valstybių pusėje mirė 2008 metais. Tai buvo įdomios kilmės karys Franz Künstler (vengriškai: Künstler Ferenc), etninis vokietis, gimęs tuometinėje vengriškoje Habsburgų valstybės dalyje, kaime, kuris šiandien yra Rumunijos teritorijoje.
Kaip Austrijos-Vengrijos kareivis buvo įtrauktas į artilerijos dalinį, dalyvavo mūšiuose su italais, po karo jau kaip vengras Vengrijoje kariavo prieš komunistinį režimą. Künstler buvo Vengrijos pilietis iki 1946 metų, kuomet Vengrijos pilietybė jam, kaip vokiečiui buvo atimta. Pokarinis šios šalies režimas nelabai mylėjo antikomunistus, dar ir vokiškos kilmės. Tad Künstler emigravo į Vokietiją, kur dirbo... muziejaus gidu.
O kaip lietuviai?
Pirmojo Pasaulinio karo metu jų būta ne vienoje kariuomenėje – Rusijos, Vokietijos, JAV ir dar kitose. Sunku pasakyti kiek jų buvo ir kiek išliko, nes lietuviškumo statistika oficialiai nepasirūpinta. Turime duomenų tik apie tuos, kurie kariavo jau atkurtos nepriklausomos Lietuvos kariuomenėje. Juos su tam tikromis išlygomis taip priskirkime Pirmojo Pasaulinio karo veteranams. Ilgaamžis Kazys Varkala (1900 – 2005) dalyvavo kovose su sovietais ir bermontininkais, apdovanotas Vyčio Kryžiumi. Jis tituluojama Paskutiniuoju Savanoriu.
Šimto metų ribą peržengė ir karininkas Česlovas Januškevičius, miręs Kanadoje 2001 metais. 1919 metais jis baigė Karo mokyklą, dalyvavo kovose su lenkais, vėliau tapo karo lakūnu ir tarnavo Mokomoje karo eskadrilėje, buvo Lietuvos Karo Aviacijos mokyklos instruktorius, pulkininkas.
Sakoma, kad kai nelieka nė vieno liudininko, faktas tampa istorija. Tad ir Pirmasis Pasaulinis karas – jau tik istorija.
 
Egidijus Vareikis
Seimo narys
 

Susitikimas su politologais

Susitikimas su politologais

Trakų viešojoje bibliotekoje spalio 21 d. vyko susitikimas su politologais Linu Kojala ir Vladimiru Laučiumi. L. Kojala – Rytų Europos studijų centro (RESC) direktorius, taip pat šiuo metu yra Vilniaus universiteto...


Reklama