Jeronimas Laucius: palaiminimo energetika ir jos galia
  NAUJIENOS

Jeronimas Laucius: palaiminimo energetika ir jos galia

Kategorija:

Miestas:
 
Sakoma, kad viščiukai skaičiuojami rudenį, tad po vasaros atostogų verta ne tik permąstyti, kas nuveikta, bet ir tarsi iš naujo pradėti naują darbų, veiklos etapą. Visiems sugrįžus prie rudens problemų, ieškant galimybių, kaip geriau adaptuotis prie pandeminių sąlygų, paprašėme mintimis pasidalinti mūsų nuolatinio autoriaus Jeronimo Lauciaus.

Jūs esate ir leidėjas, ir rašytojas, ir energetinių seminarų vedėjas. Dabar turėtumėte ypač generuoti naujas idėjas, naujus energetinius atradimus, nes šis ruduo paženklintas ne tik neįprastais karantininiais draudimais, bet ir žmonių emociniais pokyčiais. Kaip jums, jūsų skaitytojams, klausytojams sekasi atlaikyti tas likimo permainas?

Pradėsiu nuo to, kad mano įkurta leidykla „Trys žvaigždutės“ gyvuoja jau bemaž tris dešimtmečius. Per tą laiką patyrėme ir skaitytojų, autorių aktyvumą, ir nutolimą nuo knygos kaip kultūrinio, kūrybinio žmogaus saviraiškos šaltinio. Tačiau šiuo metu karantininiai debesys gal padėjo atskleisti žmonių vidines saulutes, nes paskutiniu metu padaugėjo norinčių išleisti savo autorines, šeimos, asmeninių prisiminimų knygas. Karantinas, lyg koks griežtas, bet teisingas „lektorius“ priminė, kad nesame amžini, kad įamžinti knygoje savo ir artimųjų mintis, nuotraukas yra vienas gražiausių viso gyvenimo įprasminimo būdų. Prieš pat rugsėjį atidavėme spaustuvėms net kelias per vasarą parengtas knygas. Tai politinio kalinio Vinco Laukevičiaus prisiminimai „Nesuvestas su likimu balansas“, „Lietuvos energetika, VIII tomas“. Ypač džiaugiamės Alytaus trečiojo amžiaus universiteto knyga „Bendravimu naujai įprasmintas gyvenimas“. Taigi visą rugsėjį švęsime tų knygų pristatymus, lauksime naujų autorių.

O kokias temas gvildenate savo seminaruose? Kaip jose atsispindi šiandieninės mūsų situacijos?

Kadangi mūsų leidyklos brandus kolektyvas visiškai savarankiškai, kokybiškai ir su meile parengia į leidyklą atėjusių autorių knygas, todėl aš vis daugiau laiko galiu skirti energetiniams seminarams, individualiems kursams. Ir anksčiau stengiausi savo klausytojus įkvėpti energetinių galių paieškoms, skatinti atskleisti vidines galimybes. Daug patirties įgavau bendraudamas su žinomu gydytoju psichoterapeutu Aleksandru Alekseičiku ir jo gydomais pacientais. Įsitikinau, kad daugelį žmonių į depresiją, į nesugebėjimą adaptuotis prie besikeičiančių situacijų nuveda abejingumas sau, nedėmesingumas aplinkos pokyčiams, kurie iš esmės turėtų mobilizuoti žmogaus energetines savybes. Tai, kad mes daugiausia iš ES šalių naudojame antidepresantų, o paskutiniu metu, pasak farmacininkų, jų paklausa dar padidėjo, vaizdžiai pasako, jog esama prevencinė sklaida yra nepakankama, formali, vykdoma nedaugelio pasišventusių entuziastų. Todėl šalia esamų paklausių ir veiksmingų „Negatyvumo valymas“, „Restart“ ir kitų temų ieškojau naujų kelių, kaip energetiškai padėti žmogui, kuriam kiti būdai yra mažai efektyvūs. Man padėjo asmeninė pažintis su kinų energetiniu magistru ir srautiniu kosmologu Lao Siuniu. Gavęs Jo pritarimą ir palaiminimą naudotis Jo perduotais man energetiniais kosmologiniais metodais, vedu individualizuotus gyvybinės energijos pakrovimo, energetinių kanalų, likiminių kosmologinių srautų atstatymo, energetinio sveikatingumo kursus. Lao Siunis teigia, kad daugelis žmonių yra paveikti negatyvios informacijos, aplinkinių pykčio, pavydo, o tai žalingai deformuoja jų energetinius laukus, žmogui tampa sunku susigyventi ir su realybe, ir net su pačiu savimi. Vienas efektyviausių būdų padėti tokiam žmogui yra Dangaus energetinis palaiminimas pagal Jo atrastą metodiką. Palaiminimas yra viena mūsų kasdienybės dalis. Motinos laimina savo vaikus, išvykstančius iš namų į tolimą kelią, jos kasdien linki jiems sėkmės ir ilgai nematydamos jų. Be tėvų palaiminimo jaunieji negalėdavo vesti. Praktikuojantys katalikai kaskart sėsdami prie stalo laimina duoną, maistą. Mus laimina pamaldų metu kunigai, vyskupai, net Popiežius. Mane labai jaudina, kai pats Popiežius, turėdamas Šventąją galią, kreipdamasis į tikinčiuosius, prašo jų pasimelsti už Jį... „Dangus – tai Visatos energetinė šventovė“, – teigia Lao Siunis. Kosmologinė Dangaus energija yra gyvybinė, generuojanti energingumą, sveikatingumą ir perduodanti reikalingą visiems gyvenimo siekiams likiminę substanciją. Už kosmologinius Dangaus energetinius palaiminimo seansus gaunu daug padėkų. Todėl noriu, kad apie tai sužinotų kuo daugiau žmonių. Šiais laikais net paprastą gerą žodį retai girdime, o jo labiau palaiminimą, energetinį Dangaus palaiminimą. O kaip praktiškai tai atliekate? Juk dabar ribojami kontaktai, būtina laikytis griežtų karantininių reikalavimų. Su norinčiais gauti kosmologinius Lao Siunio Dangaus energetinius palaiminimo seansus aš turiu pasikalbėti telefonu, užduoti jiems keletą klausimų. Mano telefonas 8 687 75147 atviras visiems ir visomis dienomis nuo 9 val. iki 17 val. Seansai vyksta tris vakarus iš eilės. Dangaus palaiminimo energija perduodama Dangaus reflektavimo principu, o juk tas pats Dangus yra ir virš manęs, ir virš gaunančiojo Dangaus palaiminimą, kur tas žmogus bebūtų. Su energetinių Lao Siunio sveikatingumo kursų dalyviais aš turiu susisiekti Skyp‘u, Messenger‘iu ar Zoom‘u, man būtinai reikia matyti žmogaus veidą, nes tik pagal veido energetinius kosmologinius (EK) taškus galima nustatyti, kur yra užstrigę energetiniai kanalai, kaip energetinių kodų pagalba priimti ir rezonuoti gyvybinę, sveikatingumo kosmologinę energiją. Aš sveikinu kiekvieną žmogų, kuris visais būdais ieško gyvybinės energijos, dvasinės bei fizinės stiprybės, kuris, nepriklausomai nuo amžiaus, sveikatos stovio kiekvieną dieną siekia gyventi kuo pilnavertiškesnį, kupiną energijos gyvenimą.
 
Kalbino Karolina Baltmiškė

Rugsėjo 11 dienos mintis
Kiek mumyse telpa vergų? Montenis yra pasakęs: „Pykti ant kito žmogaus – vadinasi, būti jo vergu“. Išeitų, kad kiekviename mūsų yra tiek vergų, kiek savyje turime išsiauginę pykčio subjektų. Pykstame ant kaimynų, darbdavių, valdžios, pasaulio tvarkos... Sunku ir besuskaičiuoti, kiek ir kam vergaujame. Ir ar belieka mintyse, širdyje bent mažytis narvelis mūsų laisvei?
Tebūnie tokia šios Dienos (rugsėjo 11 d.) mintis: laisvėti, susiskaičiuojant (eliminuojant) savo pyktį. (nuo kokio šimto vergų išsilaisvintumėte, jei apsilankysite www.tryszvaigzdutes.lt )
P.S. Tik beskaičiuodami neužpykite ant savęs – užsiauginsite savyje dar vieną vergą.

Jeronimas Laucius
rašytojas pozityvistas, energetinių seminarų lektorius, leidyklos „Trys žvaigždutės“ (www.tryszvaigzdutes.lt) vadovas
 

Reklama