NAUJIENOS

Jeronimas Laucius. Himnas gyvenimui

Kategorija:

Miestas:
 Šią visą neįprastą karantininę savaitę, Fortūna linki nuolat pasikrauti Gyvenimo energija, šiame, tikėjimo Kūrėjo duotomis galiomis, vaistažodyje atrasti sau sveikatos Fortūnišką receptą, pasisveikinti su Gyvenimu, gyventi Gyvenimo šventėje

Tą dieną, kai jam pasakė, kad medicina vargu ką begali padėti, jis pavadino lemtinga antra savo gimimo diena.

Gimęs naujai gyventi, jis su visa energija pasveikino tą pirmąją naujo gyvenimo dieną, ir gyvenimas su juo taip pat pasisveikino, pakvietė būti svarbiausiu gyvenimo šventės dalyviu.

Netrukus, kaip ir pridera, su dovanomis į šventę ėmė rinktis svečiai.

Pirmiausia į duris pasibeldė ateitis. Ji įteikė savo dovaną, parodydama žmogui jo ilgą gyvenimo kelią, žadėdama visad būti tame kelyje kartu su juo.

Likimas, tesėdamas ateities pažadą, pastatė tiltą į kitą krantą, kuriuo ir ėjo ateities nutiestas kelias.


Žmogus drąsiai perėjo nauju tiltu ir visą ateities dovaną nužymėjo prasmingais darbais ir siekiais.

Į šventę, kuri dabar tęsėsi kiekvieną dieną, sugrįžo kažkur jo laukusi meilė, žadinantys gyvybinę energiją jausmai, iš visų pusių rinkosi puošnios, lyg kokios karalaitės, mintys ir svajonės.

Visi, kas tik beatėjo į jo gyvenimo šventę, su savimi atnešė ir energetinės sveikatos dovanėles. Žmogus mielai priiminėjo jas ir jautėsi vis stipresnis, sveikesnis, pilnas gyvenimo energijos.

Dabar ir buvę mažai veiksmingi, kažkur vis paklystantys vaistai įgavo naują galią, jie greitai surasdavo savo adresatą, tarsi kokie laiškanešiai aiškiai perskaitydavo vaistuose užkoduotas žinutes, kurios, sukėlusios gyvybingas džiaugsmo sveikatos bangas, žadindavo visas gamtos žmogui duotas jėgas.

Žmogus ne tik iki šiolei gyvena, dirba, kuria, bet ir pats tapo pavyzdžiu visiems tiems, kurie gyvybinės energijos ieško ir ją atranda kiekvienoje galimybėje, gyvenimo meilėje ir prasmingume, kurie gyvybinę energiją uždega gyvenimo noru, tikėjimo ateitimi azartu.

Kartą, po kelerių metų, jis sutiko gydytoją, anuomet pranešusį tą žinią, kad medicina jau vargu ką begali jam padėti.

Nustebintas žmogaus žvalumo ir gyvybingumo gydytojas pats paprašė jo sveikatos recepto.

Jeronimas Laucius,

Rašytojas, leidyklos „Trys žvaigždutės“ (www.tryszvaigzdutes.lt) vadovas
 
 

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis
Reklama