NAUJIENOS
Kaip nuversti valdžią

Jaunimo užimtumo skatinimo iniciatyvos Telšiuose

Kategorija:

Miestas:
Kovo 2 d. Telšių rajono savivaldybės meras Petras Kuizinas kartu su Jaunimo reikalų departamento direktoriumi Vydūnu Trapinsku aptarė jaunimo politikos įgyvendinimo Telšių rajone aktualijas bei įsibėgėjusio Jaunimo garantijų iniciatyvos projekto „Atrask save“ rezultatus.
Susitikime taip pat dalyvavo administracijos direktorius Saulius Urbonas, Jaunimo garantijų iniciatyvos projekto „Atrask save“ partnerio Telšių socialinių paslaugų centro direktorė Rasa Gustienė ir koordinatorė Audronė Siurblytė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Danutė Mažeikienė, jaunimo reikalų koordinatorė Lina Kybartaitė-Jokubauskienė.
Nedirbi, nesimokai, ieškai savo vietos? Nori išmokti pasitikėti savimi ir per 4 mėn. gauti gerą darbo, mokymosi, praktikos pasiūlymą?
Jaunimo nedarbas bei pasitraukimas iš švietimo sistemos Lietuvoje – opios problemos, kurioms ieškomi efektyvūs sprendimo būdai. Pasak Jaunimo reikalų departamento direktoriaus Vydūno Trapinsko, šiuo metu didelis dėmesys skiriamas NEET jaunimui, t. y. 15–29 m. jaunuoliams, kurie nedirba, nesimoko, neatlieka praktikos ir nėra registruoti darbo biržoje.
Viena iš priemonių, skirtų sugrąžinti neaktyvius jaunuolius į darbo ar švietimo rinką – Jaunimo garantijų iniciatyvos projektas „Atrask save“. Projekto tikslas – padėti jaunimui sugrįžti į švietimo sistemą ar sėkmingai integruotis į darbo rinką. Šiems jaunuoliams teikiamos socialinės, pedagoginės, psichologinės ir motyvavimo paslaugos jaunimo ir su jaunimu dirbančiose organizacijose, esant poreikiui, ir specialiosios siauros srities paslaugos. Taip pat teikiamos vaiko minimalios priežiūros, pagalbos pažįstant save, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, motyvavimo, informavimo, konsultavimo apie jauno žmogaus galimybes, įtraukimo į visuomenei naudingą veiklą, savanoriškos veiklos atlikimo organizavimo, tarpininkavimo su švietimo įstaigomis ar teritorine darbo birža paslaugos.
Telšiuose nuo 2016 m. vasario 8 d. į projekto veiklas buvo įtraukti 59 jauni žmonės. Iš jų po dalyvavimo projekte 4 asmenys grįžo į švietimo sistemą ir pradėjo mokytis pasirinktos profesijos, 10 įsidarbino, 22 vykdė savanorišką veiklą, 23 dalyvavo individualiose veiklose.
Telšių rajono savivaldybėje Jaunimo garantijų iniciatyvos projektą „Atrask save“ vykdo Telšių socialinių paslaugų centras (Rambyno g. 24, Telšiai). Projektas bus tęsiamas iki 2018 metų. Norinčius dalyvauti projekte ar pažįstančius jaunuolių, kuriems būtų tinkamas toks projektas, – kviečiame kreiptis į projekto koordinatorę Audronę Siurblytę el. paštu audra.siurblyte@gmail.com arba telefonu 8 633 38520.
Jaunimo politikos kokybės vertinimo analizė
Jaunimo reikalų departamentas, siekdamas esamos jaunų žmonių situacijos gerinimo, stiprindamas nevyriausybinį sektorių, skatindamas jaunų žmonių dalyvavimą ir atstovavimą, kartu su kitomis vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis 2016 metais atliko jaunimo politikos kokybės vertinimo analizę „Jaunimo politikos kokybės vertinimų apžvalga 43 Lietuvos savivaldybėse“. Pasak mero Petro Kuizino, nustatyta, kad Telšių rajono savivaldybėje jaunimo politika vertintina labai gerai, trūkumų nėra arba jie – menki. Geriausia jaunimo politikos įgyvendinimo kokybės situacija tarp pusiau kaimo regionų savivaldybių yra Druskininkų, Telšių rajono, Marijampolės savivaldybėse. Geriausias inovacijų srities vertinimas Druskininkų, Marijampolės, Telšių rajono savivaldybėse.
„Telšiais galima tik pasidžiaugti. Tarpžinybinio tinklo veikla, mobiliu darbu, tyrimų atlikimu esate pavyzdys, linkiu ir toliau tokiu būti ateityje“, – atsisveikindamas sakė Jaunimo reikalų departamento direktorius Vydūnas Trapinskas.
 

Telšių rajono savivaldybės informacija
 

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis


Reklama