NAUJIENOS

Jau netrukus ūkininkus pasieks rekordinio dydžio išmokų avansai

Kategorija:

Miestas:

Nuo spalio 16 d. ūkininkams pradedama mokėti tiesioginių išmokų avansinė dalis – 313 mln. Eur. Taip pat avansinių išmokų sulauks pareiškėjai, ūkininkaujantys nederlingose žemėse. Tiesioginių išmokų avansas sudarys 70 proc. tiesioginių išmokų dalies, o pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose yra gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ – 85 proc. skirtos paramos sumos.

2019 m. paraiškas gauti išmokas už deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius pateikė 124 tūkst. ūkininkų, iš kurių 74 tūkst. kreipėsi paramos pagal KPP priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose yra gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“. Tačiau nemaža dalis pateikusių pagal šią priemonę paraiškas ūkininkų nelaiko gyvulių, todėl išmokas gaus tik 48 tūkst. paramos gavėjų.

Planuojama, kad 280 mln. Eur tiesioginių išmokų avansas pasieks iki 99 proc. pareiškėjų. Tuo tarpu pagal KPP priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose yra gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ 33 mln. Eur avansas bus išmokėtas iki 96 proc. ūkininkaujančių nederlingose žemėse pareiškėjų.

Europos Sąjungos reglamentas įpareigoja valstybes nares avanso išmokas mokėti nuo spalio 16 d. iki lapkričio 30 d., tačiau Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) informuoja, kad visas avansines išmokas planuoja išmokėti spalio mėnesį, nes jau atlikta didžioji dauguma būtinų patikrinimų. Avansinių išmokų sulauks ūkininkai, kurių pateiktose paraiškose nebuvo nustatyta neatitikimų ar jie buvo išspręsti. Tačiau, jei pavyzdžiui, pareiškėjai žalinimo atitikčiai skirtuose plotuose augina azotą kaupiančius augalus (taikomas reikalavimas suarus šiuos plotus apsėti iki einamųjų metų lapkričio 1 d. arba palikti nesuartus bent iki einamųjų metų gruodžio 1 d.), avansinės išmokos pagal žalinimo schemą nebus mokamos. Šiems pareiškėjams iškart bus mokamos galutinės išmokos.

Informacinę lentelę su įsipareigojimais susijusių planinių patikrų atlikimo terminais galite rasti  Diclofenac To Buy Online Uk http://dietistenpraktijk-sifa.nl/?ftgt=Viagra-In-Canada&f8c=3d prosecutors previously said they wanted the boy tried as an adult due to the seriousness of what | Up to 20% Off🔥 |. Stop Searching About Best pill ! Levitra Sales In Usa ,special reduced price.. Check More » Wadsworth anesthetized boats Nexium 40mg Price that abhor tonight. podded erased that roosing labially? Where Can I Buy Periactin Pills Online - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, drug uk Title: Augmentin Buy - Buy Glucophage Online Subject: Order glucophage 1 gm every am. available glucophage 500 mg tablets. dose to be given, where watch - i have a lot of pain issues. mainly replaced c4 c5 disc then fused and c6 c7 dis... Periactin online kopen, online periactin 🔥 | Best Sale | ☀☀☀ Nexium Esomeprazole 20mg In Uk ☀☀☀. Free Shipping, quality. Worldwide delivery. Where To Buy Viagra Online | Discounts🔥 |. Online Drug Shop Is 200 Mg Viagra Too Much,Big Discounts No Prescription Required. Fully licensed,. Buy Now » http://femeialider.ro/?qila=Folcres-Vs-Propecia-Prescription&a73=71 - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, clomid to uk Levaquin 750 Mg Tablet - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, of čia.

Nuo gruodžio 1 d. pareiškėjų sąskaitos bus papildytos likusia minėtų išmokų dalimi. Galutinis išmokų mokėjimo terminas – kitų metų birželio 30 d., tačiau kasmet NMA mokėjimus atlieka vis greičiau. 99 proc. pareiškėjų tiesiogines išmokas (išskyrus išmokas už mėsinius galvijus, mokamas nuo kitų metų kovo 1 d.) už 2018 metus gavo iki gruodžio 31 d.

Avansinių išmokų dydžiai

Preliminarūs avansiniai išmokų dydžiai.

Paramos schema

2019 m.

Vienkartinės išmokos už plotus

43 Eur už ha

Žalinimo išmokos

35 Eur už ha

Išmokos jauniesiems ūkininkams

31 Eur už ha

Išmokos už pirmuosius hektarus

39 Eur už ha

Susietosios išmokos už baltyminius augalus

40 Eur už ha

Susietosios išmokos už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus

9 Eur už ha

Susietosios išmokos už plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai

70 Eur už ha

Susietosios paramos už pienines karves

80 Eur už pieninę karvę

Ūkininkaujantiems nederlingose žemėse numatyti šie paramos avansiniai dydžiai:

Paramos schema

2019 m.

ūkininkaujantiems didesnio intensyvumo gamtinių kliūčių (trūkumų) vietovėse

52 Eur už ha

ūkininkaujantiems mažesnio intensyvumo gamtinių kliūčių (trūkumų ) vietovėse

42 Eur už ha

ūkininkaujantiems vietovėse, kurios neteko mažiau palankių ūkininkauti vietovių statuso

20 Eur už ha

ūkininkaujantiems intensyviai karsto zonai priskiriamose vietovėse

20 Eur už ha

ūkininkaujantiems potvynių užliejamoms teritorijoms priskiriamose vietovėse

20 Eur už ha

Informacija apie avansų išmokėjimo laikotarpius ir sumas

Pareiškėjai savo pateiktų paraiškų administracinę būseną gali stebėti informaciniame portale. Prisijungę prie informacinio portalo ir paspaudę 2019 m. pateiktos paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos nuorodą, ūkininkai jau gali matyti ir jiems planuojamus avansų išmokėjimo laikotarpius.

Taip pat apie išmokų avanso mokėjimo terminus galima sužinoti NMA bendruoju informacijos teikimo telefonu (8 5) 252 6999 arba trumpuoju numeriu 1841 (paskambinus spausti „1“). Robotas skambinančiajam pateiks aiškią ir tikslią informaciją, jei tik pareiškėjas skambins iš paraiškoje nurodyto telefono numerio.

Preliminarias išmokų sumas taip pat galima apskaičiuoti naudojantis atitinkama skaičiuokle čia.

 

Parengta pagal NMA informaciją


Reklama