NAUJIENOS

Jašiūnų dvaras

Kategorija:

Miestas:
Jašiūnų gyvenvietė žinoma nuo 1402 m. XV–XVIII a. priklausė tuo metu vienai iš galingiausių ir turtingiausių Lietuvos didikų giminių – Radviloms. 1811 m. iš nusigyvenančių Radvilų Jašiūnų dvarą pirko Lietuvos tribunolo Kelių departamento viceministras Ignacas Balinskis. Po jo mirties dvaras atiteko jaunesniajam sūnui Mykolui Balinskiui. Jis žinomas kaip „Vilniaus miesto istorijos“, „Vilniaus universiteto istorijos“ autorius. 1820 m. jam vedus Vilniaus universiteto profesoriaus chemiko Andriaus Sniadeckio vyriausiąją dukrą Sofiją Sniadeckytę, Jašiūnuose apsigyveno Sniadeckių šeima.
Jašiūnai tapo dar populiaresni, kai Vilniaus universiteto profesorius Jonas Sniadeckis, pasitraukęs iš rektoriaus pareigų, nutarė įsikurti čia su brolio dukros šeima.
J. Sniadeckio iniciatyva ir lėšomis 1824–1828 m. pagal Vilniaus universiteto architektūros profesoriaus Karolio Podčašinskio projektą pastatyti puošnūs vėlyvojo klasicizmo stiliaus rūmai. Tuo pačiu stiliumi buvo dekoruotas rūmų vidus, deja, jis pakeistas XIX a. antrojoje pusėje. Kiek nukentėjo pirmykštė dekoro vertė, nors iki mūsų dienų jis išliko savitas, pakankamai meniškas. Vertingi architektūriniu požiūriu ir kiti buvusio dvaro statiniai – oficina, kuri pradėta klasicizmo stiliumi, o praplėsta jau vadinamojo istorizmo laikotarpiu. Atokiau nuo rūmų esančios arklidės su sodininko, girininko ir vežėjo gyvenamosiomis patalpomis antrame aukšte. Greta arklidžių stovi liaudies architektūros statinys – svirnas. Klasicizmo laikotarpio kūrinys - 11 ha plotą užimantis Jašiūnų parkas, besidriakiantis palei Merkį. Parkas pradėtas sodinti dar prieš rūmų statybą. Vingiuoti takai nuo rūmų tęsiasi išilgai upės slėnio.
Jašiūnai buvo svarbus XIX amžiaus kultūros centras – čia gyveno ir lankėsi daug žymių to meto žmonių. Jašiūnuose vešėjo TomašZanas, Antonis Edvardas Odinecas, Juzefas Miankovskis, kun. Stanislovas Bonifacas Jundzilas, vyskupas Laurynas Putkameras, kun. Povilas Bžostovskis. Jaunystėje Jašiūnų dvare svečiavosi lenkų poetas Julijus Slovackis (1809–1849), mėgdavęs vaikščioti su Liudvika Sniadeckyte viena iš parko alėjų prie Merkio. Dabar ji vadinama Slovackio vardu. Dvare ne kartą lankėsi ir garsus poetas Adomas Mickevičius.
Balinskiai rūpinosi ir pramonės plėtra, todėl XIX amžiaus 1-oje pusėje Jašiūnuose pradėtas medienos perdirbimas – veikė lentpjūvės, terpentino fabrikas, vėliau pastatyta kalvė ir vario liejykla. Po Mykolo Balinskio mirties Jašiūnus paveldėjo jo sūnus Konstantinas, paskutiniais dvaro savininkais buvo Aleksandras ir Ana iš Balinskių Peresvet-Soltanai. 1939 metais įžengus sovietų kariams rūmai ir dvaras labai nukentėjo: buvo sunaikinti baldai, veidrodžiai, paveikslai, Sniadeckio gaubliai, rankraščiai ir knygos.
Šalčininkų rajono savivaldybės pastangų dėka rūmai prikelti naujam gyvenimui.
Lankytojai rūmuose laukiami antradieniais - šeštadieniais nuo 9.00 iki 18.00 val., sekmadieniais nuo 10.00 iki 15.00 val. Informacija tel. +370 670 84816, +370 670 84885.
Labai vertingas paminklas Jašiūnuose yra Balinskių ir Sniadeckių šeimų kapinaitės, esančios  miškelyje priešais rūmus, Merkio dešiniajame krante. Čia 1830 m. pirmas buvo palaidotas dvaro šeimininkas Jonas Sniadeckis. Kapinaitėse suskaičiuojama 18 palaidojimų. Iš jų svarbiausi: Vilniaus universiteto rektorius, astronomijos ir matematikos profesorius J. Sniadeckis (1756–1830), istorikas M. Balinskis (1824–1902), psichiatras, Peterburgo karo akademijos profesorius Jonas Balinskis (1824–1902) ir jų artimieji. Mykolas Balinskis planavo pastatyti kapinėse koplyčią ir kreipėsi leidimo į vietos valdžią, motyvuodamas tuo, kad Jašiūnuose nėra bažnyčios. Atsakydamas vyskupas Andrius Benediktas Klangevičius leido Jašiūnų dvare viename kambaryje (buvusiame J. Sniadeckio kabinete) įrengti koplyčią. Toji koplyčia dvare veikė beveik šimtą metų, kol pradėta statyti bažnyčia pačiuose Jašiūnuose.
 
Daugiau informacijos rasite socialinio tinklo Facebook  Jašiūnų dvaro rūmų paskyroje.
 

Tėvo dieną švęskime kitaip

Pasiilgusiems pajūrio ir norintiems sulieknėti

Lietiniai su vištiena ir pievagrybiais

Nuostabaus skonio kreminis tortas be kepimo

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Kviečiame išgirsti, paragauti, pajausti
Reklama