NAUJIENOS

Išrinkti jaunimo atstovai į Radviliškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą

Kategorija:

Miestas:
Birželio 21 d. įvyko su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių/studentų savivaldų, veikiančių rajono savivaldybės teritorijoje, atstovų visuotinis susirinkimas, kuriame išrinkti keturi jaunimo (14–29 m.) atstovai į Radviliškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą.
Susirinkime kiekvienas kandidatas prisistatė, išsakė savo nuomonę ir pozicijas, kodėl jis turėtų būti išrinktas į savivaldybės jaunimo reikalų tarybą,  atsakinėjo į klausimus.

Sprendžiamojo balso teisę turėjo penkių, pateikusių pageidavimą dalyvauti susirinkime, jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių/studentų savivaldų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, atstovai. Jie slaptu balsavimu išrinko savivaldybės jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovus. Jais tapo: Imranas Krištanaitis (Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro Šeduvos technologijų ir verslo mokymo skyriaus mokinių tarybos pirmininkas), Erikas Šidlauskas (Lietuvos moksleivių sąjungos Radviliškio mokinių savivaldų informavimo centro savanoris), Dovydas Paškauskas (save išsikėlęs kandidatas, Radviliškio Lizdeikos gimnazijos mokinys) ir Vida Trinkaitė (save išsikėlusi kandidatė, Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijos mokinė, LMS Radviliškio mokinių savivaldos informavimo centro savanorė).

Radviliškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba yra visuomeniniais pagrindais prie Radviliškio rajono savivaldybės tarybos veikiantis kolegialus organas, turintis nuolatinės komisijos statusą, kuri padeda įgyvendinti savivaldybės funkcijas jaunimo politikos įgyvendinimo srityse.

Savivaldybės jaunimo reikalų taryba lygiateisės partnerystės pagrindu sudaroma iš aštuonių narių: keturi savivaldybės institucijų atstovai ir keturi rajono jaunimo (14–29 m.) atstovai. Visa Radviliškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėtis bus patvirtinta Radviliškio rajono savivaldybės tarybos rugpjūčio mėnesio posėdyje.

Radviliškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos informacija

Reklama