NAUJIENOS

Įsigaliojo Baltijos jūros menkių apsaugos reglamentas

Kategorija:

Miestas:

Liepos 24 d. įsigaliojo Baltijos jūros menkių apsaugos reglamentas, nustatantis priemones didelei grėsmei, kilusiai rytinės Baltijos jūros dalies menkių (Gadus morhua) išteklių išsaugojimui, sumažinti.

Europos Komisija priėmė Komisijos įgyvendinimo reglamentą  (ES)  2019/1248, siekdama užtikrinti tinkamą Baltijos jūros menkių, o pirmiausiai – rytinės Baltijos jūros dalies menkių išteklių – apsaugą.

Reglamentas taikomas iki š. m. gruodžio 31 d.,  jis yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Laikinas žvejybos veiklos nutraukimas Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo lėšomis gali būti remiamas tiek nacionalinių, tiek Europos Komisijos priimtų neatidėliotinų priemonių taikymo atvejais.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija


Marčiupio akmuo

Pavarių akmuo

Puntuko brolis

Per ežerus

Virintos meandromis

Šventosios vandens turizmo trasa

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus VareikisReklama