NAUJIENOS

Iš nuotolinio mokymo į gyvą bendravimą sugrįžo ignaliniečiai

Kategorija:

Miestas:
Ši Rugsėjo 1-oji mokiniams, mokytojams ir tėveliams – ypatinga. Vėl visi susitiko gyvai, džiaugėsi bendravimu ir šventė visi kartu. Praėję mokslo metai leido suprasti, kaip svarbu yra susitikti, matyti vieni kitų veidus, akis, apkabinti, ištarti gerą žodį... Ignalinoje Laisvės aikštė vėl pražydo gėlėmis ir šypsenomis. Tai vienintelė ir ypač jaudinanti diena pirmąkart į mokyklą žengiantiems mažiesiems bei paskutinę Rugsėjo pirmąją  joje sutinkantiems abiturientams. Šiemet rajono mokyklose sulaukta 68 pirmokų ir 83 abiturientų (iš viso – 1074 mokiniai).Į aikštę orkestras atlydėjo Ignalinos gimnazijos abiturientus, kurie už rankučių vedė pirmokėlius. Patys mažiausieji mokinukai buvo atvesti, apdovanoti ir pasodinti ant suolų. Už jų sustojo vyresnieji, mokytojai ir tėveliai. Šventė pradėta Lietuvos valstybės himnu, kurį sugiedojo Mantas Bendorius. Šventę vedę Liveta ir Matas visus kvietė pasinerti į smagią,  turiningą tūkstančio mylių kelionę, kuri prasideda nuo pirmo nedrąsaus žingsnelio... Į mokyklą smagiai eiti kvietė ir šaunūs ansamblio ,,Labas“ dainininkai. Sveikų, įsimintinų ir sėkmingų mokslo metų linkėjo savivaldybės meras Justas Rasikas, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja Gražina Mackonienė. ,,Abiturientai, jūsų laukia didelė atsakomybė. Būkite  pavyzdžiu jaunesniesiems. O jums, pirmokėliai, dovanojame Pirmoko kraitelius ir pažadame kiekvieną su meile ir rūpesčiu lydėti iki abitūros...“,– sakė meras J. Rasikas.  Ignalinos gimnazijos direktorė Valentina Čeponienė taip pat džiaugėsi pačiais mažiausiais ir pačiais vyriausiais gimnazistais. Na, o visai, šiais metais padidėjusiai gimnazijos bendruomenei priminė, kad tik pastangos ir darbas padės įkopti į kalną, pasiekti tikslą ar įveikti iššūkius. Buvo pasveikinti šauniausi kudabiečiai, dabar jau gimnazistai – geriausiai besimokantys, aktyviausi mokiniai. Jiems įteiktos padėkos, simboliniai pelėdžiukai.  Patys mieliausi šventėje buvo pirmokėliai ir tautiniais drabužiais pasipuošę „Šaltinėlio“ mokyklos parengiamosios klasės mokinukai. Atviromis širdelėmis mažieji eina į žinių šalį, pasitikėdami savo mokytojais ir tikėdami, kad bus labai mylimi. Mažuosius kalbino, drąsino ir su pradžių pradžia sveikino bei kartu pažinimo keliu eiti kvietė jų pirmosios mokytojos Dalia Vilčinskienė ir Dalia Marcinauskienė.  „Šaltinėlio“ mokyklos direktorė Alytė Zakarauskienė su gražiausiais palinkėjimais į mokytojų rankas perdavė buvusius  parengiamosios klasės mokinius.,,Šiandien turbūt ne vienas prisiminėme tą 2010-ųjų metų rugsėjį, kai mus taip pat vedė tuometiniai abiturientai. Ir, atrodo, tai buvo taip neseniai...Bet vis dėlto ne, šiuo taku einame gan ilgai, daug ko išmokome, daug ką patyrėme. Didžiuojamės, kad esame jubiliejinė – 20-oji –  Ignalinos gimnazijos laida. Pasiimkime iš šių metų viską, ką tik galime...“,– visų abiturientų vardu kalbėjo Matas Kovalevskis. Abiturientai kviesti ne tik mokytis, bet ir iš visos širdies džiaugtis jaunyste. Jų nuotaikingas šokis tik patvirtino tą didelį norą linksmintis, bendrauti, šėlti. Dvyliktokai didžiulę puokštę rožių įteikė juos globojančiai ir paskutiniais metais gimnazijoje lydėsiančiai kuratorei Jurgitai Kolomijec.
Ignalinos gimnazijos direktorei V. Čeponienei paskelbus 2021-2022 mokslo metų pradžią, mokiniai pakviesti į pirmąją pamoką. Na, o abiturientai naujos kelionės pradžią pažymėjo nuo savivaldybės stogo paleisdami valstybės ir Ignalinos vėliavų spalvų dūmus. Šventinė eisena Ateities gatve nužygiavo link gimnazijos. Abiturientai į klases palydėjo pirmokėlius, lygiai taip, kaip ir juos kažkada... Laikydami mažas rankutes jie turbūt galvojo ir apie laukiantį  apsisprendimų, būsimų  pasirinkimų bei savarankiško gyvenimo laiką.Rugsėjo 1-ąją šventinė popietė vyko ir Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykloje. Čia mokytis muzikos paslapčių susirenka talentingiausi, darbščiausi, muzikine klausa, dideliu noru muzikuoti, dainuoti apdovanoti vaikai. Mokyklos direktorė Birutė Paukštienė pasidžiaugė, kad šiais mokslo metais mokysis 157 mokiniai. Sulaukta 16 pirmokų, jie pakviesti ant scenos, pakalbinti, pasveikinti. Mokykla šventę pasitiko atsinaujinusi. Suremontuota renginių salė, drabužinė. Verčiamas naujas veiklos puslapis – šiais metais pradedama muzikos mokyti suaugusiuosius.  Tokį norą kol kas pareiškė 4 ignaliniečiai.Mokyklos bendruomenę sveikino savivaldybės meras Justas Rasikas, mero pavaduotojas Juozas Rokas, savivaldybės tarybos narys Vilius Cibulskas, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja Gražina Mackonienė. Jie džiaugėsi mokyklos pasiekimais, kokybišku ugdymo procesu, kalbėjo apie muzikinio išsilavinimo svarbą žmogaus asmenybei. ,,Esate didelė jėga ugdote talentingus, kūrybingus vaikus, auginate asmenybes...“,– sakė meras, dėkojęs už viltingai išgyventą sunkų laikotarpį ir kvietęs tikėti, kad viskas bus gerai. Šventės pabaigoje visi pasidžiaugė nuostabiu Ramintos ir Austėjos Akinskaičių dainavimu.
 Lina Kovalevskienė

Reklama