NAUJIENOS

Ir aš ten buvau... Merkinės piramidėje

Kategorija:

Miestas:
Apie Merkinės piramidę girdėjau įvairių kalbų. Dažniausiai – kupinas susižavėjimo. Tik man vis nepavykdavo ten užsukti. Būnant Dzūkijoje ar per ją važiuojant, tai laiko pritrūkdavo, tai ji būdavo nepakeliui. Laikas juk labai greitai bėga. „Jei nepavyksta ten apsilankyti, arba tai dar ne laikas man, arba tiesiog to nereikia“, – ramiai apsisprendžiau. O vakar važiuojant pro šalį rodyklė, kviečianti užsukti į Merkinės piramidę, jau vadinama dvasinio pažinimo ir sveikatinimo erdve, lyg dygte prieš akis išdygo. Rodyklė rodė, kad nuo Druskininkų – Vilniaus kelio – vos vienas kilometras. Net be didesnių kalbų, tik žvilgtelėjusios viena į kitą su kartu važiavusia bičiule, pasukome nurodyta kryptimi. Kurį laika važiuojame tvirtai suspaustu smėlio keliuku per mišką ir šit prieš mūsų akis iškyla stiklinis kupolas.
Kai pro vartus, virš kurių medyje išraižyti žodžiai „Atrask mane – pažink save“ įeiname į Dvasinio pažinimo ir sveikatinimo erdvę. Aplinkui ošia senas miškas ir tas ošimas tarsi veda kartu kažkur toli, kur nematome, o kartu ir arti – giliai giliai į patį slapčiausią širdies kamputį.
Prie įėjimo į piramidę – meditacijos rekomendacija. Kupolo viduryje – piramidė. Virš galvos atsiveria dangaus begalybė. Pajunti, kaip ramybė ir šviesa ima sroventi į tavo esybę. Tampi kartais sunkiai suvokiamo vieno dalimi. Tampi dalimi aplinkui medituojančių žmonių, miško, dangaus, dabartimi tampa praeitis ir ateitis, ir suvokimas, kad viskas laikina ir kad viskas amžina.

Apie Merkinės piramidę iš http://merkinespiramide.lt/

Nutviekstas saulės Dzūkijos miškų apsupty spindi stiklinis kupolas. Kupolo viduje stovi trišonė piramidė, o joje – du unikalūs kryžiai, kurie ypatinguoju būdu koncentruoja subtiliąją dvasinę energiją bei perteikia ją šios erdvės lankytojams. Žmonės gausiai lanko šį iš pirmo žvilgsnio neįprastą statinį. Būdami jame maldos ir meditacijos metu pasisemia teigiamos energijos, atgauna dvasinę pusiausvyrą, džiaugiasi pagerėjusia fizine sveikata.
Piramidė Varėnos rajone, Merkinės seniūnijoje, Česukų kaime buvo įkurta 2002 metais – praėjus dvylikai metų nuo šioje erdvėje Povilo Žėko bei jo artimųjų akivaizdoje įvykusio stebuklo. Tuomet, 1990-ųjų rugpjūčio 20-osios naktį vienkiemio gyventojai ir čia viešėję svečiai tapo ypatingo įvykio liudininkais. Žmonės stebėjo iš dangaus sklindantį šviesos srautą, o jame, kaip Povilui dar išvakarėse minties balsu buvo apreikšta, regėjo dieviško grožio figūrą. Taip Povilo angelas sargas išpildė septynmečiui vaikui bei jo giminaičiams 1990-ųjų rugpjūčio devynioliktą dieną per Šv. Mišias Merkinės bažnyčioje minties žodžiu duotą pažadą bei parodė antgamtinį ženklą, kuris sustiprino paties Povilo bei jo artimųjų tikėjimą. Antgamtinio įvykio vieta amžiams tapo paženklinta dieviškosios malonės ženklu.
Prabėgus vienuolikai metų, Povilas priėmė jam paties Dievo skirtą dvasinę misiją ir jau netrukus pradėjo gauti ypatingą dvasinį mokymą, kuris perkeitė ne tik paties Povilo, bet ir jo gaunamomis žiniomis besidominčių žmonių gyvenimus. Netruko prabėgti dar vieneri metai, kai Povilą pasiekė pirmoji didelė užduotis: jis turėsiąs prieš dvylika metų įvykusio Apsireiškimo vietoje pastatyti ypatingą statinį – piramidę, kurioje jau greitai gausiai lankysis žmonės, maldos metu užmegs tiesioginį ryšį su Dievu bei, tai patyrę, žymiai sparčiau tobulės dvasiškai. Stiprėjant sielai ir kūnas atgaus fizines jėgas, vyks daug pasveikimo stebuklų. Gilaus tikėjimo vedini Povilas drauge su keletu dvasinių bičiulių įvykdė Dievo valią. Taip vieną skaistų 2002-ųjų rudens rytą Česukuose suspindėjo trišonė piramidė.
Žinia apie Dzūkijos miškuose atsiradusį neįprastą statinį plito žaibiškai. Apsilankyti Česukuose, pamatyti piramidę ir joje pabūti žmonės skubėjo iš vis tolimesnių Lietuvos vietovių. Pasklido garsas apie neįprastas – gydomąsias – šios erdvės savybes. Žmones, atvykusius meditatyviai pabūti Dievo palytėtoje erdvėje, apgaubdavo dar Apsireiškimo metu susiformavęs ypač subtilus energijos laukas, kuris teikdavo atvykėliams jėgų dar net neįžengus į pačią piramidę. Laikui bėgant pastebėjimų skaičius augo. Vis daugiau žmonių patirdavo kuo įvairiausių jų gyvenimą perkeičiančių sveikatos bei dvasinių pokyčių. Taip prabėgo septyneri metai.
2009-ųjų pavasarį Povilui Dievas perteikė žinią, jog virš piramidės turėsiąs iškilti dvylikos su puse metrų aukščio kupolas. Užduotį reikia suspėti įvykdyti iki vėlyvo rudens. Vykdant Dievo pavedimą 2009-ųjų rudenį Česukuose iškilo geodezinis kupolas, kuris, tarsi skliautas, apgaubė trišonę piramidę, per septynerius veiklos metus jau tapusia žmonių mylima Širdžių šventove. 2010-ųjų metų birželio pirmosiomis dienomis kupole įvyko Šventosios Dvasios atėjimo šventė. Šventės dalyviai juto bei regėjo ypatingo skaidrumo dvasinę energiją (šviesą), patyrė stiprų vidinį pakylėjimą. Tapo akivaizdu, jog Dievas priėmė bei palaimino žmonių atliktus darbus. Šventosios Dvasios atsiuntimas – nepaprasta Dievo malonė, kuria pasižymi tik ypatingos – šventos – vietos.
2015-ųjų pavasarį lankytojams duris atvėrė Angelo erdvė. Joje galima išvysti unikalią dieviškosios žinios nešėjo – baltojo angelo – skulptūrą. Įžengę į angelo erdvę žmonės patiria ypatingą malonės būseną, kūną persmelkia dieviškosios energijos srautas, o širdis prisipildo tikrojo džiaugsmo. Žvelgdami į baltąjį angelą sodybos svečiai gali pajusti angelų globą, o prisilietę – patirti gaivinantį paties dangiškojo Tėvo artumą.
Tokiu būdu Česukuose baigta formuoti Dievui Tėvui pašvęsta sakralioji erdvė. Ji atvira visų įsitikinimų, visų religijų atstovams. Kiekvienas šiuo metu čia atvykęs bei maldos – meditacijos metu širdį Dievui atvėręs žmogus gali pajusti ypatingąją Dievo artumo būseną bei patirti stiprų, akivaizdų atsaką į nuoširdžias savo maldas. Per metus sakraliąją erdvę aplanko tūkstančiai žmonių iš Lietuvos bei užsienio. Pabuvę kupole bei piramidėje lankytojai jaučiasi dėkingi Aukščiausiajam už šio gyvenimo stebuklą, suvokia likimo vingių priežastis, o įvairių gyvenimo sunkumų našta tampa lengvesnė. Taip pat žmonės pajunta gyvenimo tikslą ir prasmę bei visapusiškai atsinaujinę ryžtingai tęsia savo žemiškąją kelionę visur ir visuomet jusdami Dievo pagalbą bei globą.
Atvykę į sodybą išvysite tris kryžius. Tai vartai, vedantys kupolo bei piramidės link. Nors lankytojai dažniausiai palieka savo transporto priemones automobilių stovėjimo aikštelėje (kuri šiuo metu yra kitoje sodybos pusėje), tačiau ką tik atvykusiems žmonėms labai rekomenduojama sugrįžti čia – ties kryžiais – ir praleisti bent keletą minučių trijų kryžių erdvėje. Ši sodybos erdvė yra „apvalanti“. Čia dera „palikti“ neigiamas mintis, emocijas, energijas – atiduoti jas Žemei. Išsivadavę nuo vidinių negatyvų keliaukite toliau – kupolo bei piramidės link.
Pakeliui link kupolo Jūs pastebėsite nedidelę kalvelę. Ji supilta ypatingos svarbos dvasiniam įvykiui, įvykusiam 1990m. rugpjūčio 20d., atminti (plačiau apie tai žr. „Istorija“ bei „Dvasinė informacija“). Šią erdvę pamėgo ypač jautrios prigimties žmonės. Jie čia ateina pabūti, praleidžia šiek tiek laiko prisėdę ant vejos arba stovėdami, atlieka meditacijas drauge su bendraminčiais bei sutartinai liudija, kad ten patiria ypatingo skaidrumo bei stiprumo energijos srautą, kuris yra net stipresnis, nei pačiame kupole-piramidėje. Kviečiu ir Jus, mieli lankytojai, čia stabtelėti bent minutę.
Keliaukime toliau. Priešais Jus – geodezinis 12,5m aukščio kupolas (iš aliumininio karkaso bei grūdinto stiklo dangos). Kupolas yra apsauginė struktūra, sauganti piramidės lankytojus nuo vasaros karščių bei žiemos speigo (vasarą kupolo viduje šiek tiek vėsiau nei tiesiogiai prieš saulę, o žiemą kupole temperatūra yra šiek tiek aukštesnė, nei tuo metu lauke). Tačiau svarbiausia kupolo funkcija – energinė . Drauge su piramide kupolas suformuoja harmoninę energinę erdvę, kurioje nuosekliai pabuvęs žmogus atgauna ilgalaikę dvasinę pusiausvyrą, pagerėja sveikata. Be to, kupolas pasižymi ypatinga akustika (tai paliudijo jau ne vienas Lietuvos bei užsienio šalių muzikos atlikėjas), todėl šią vietą  pamėgo solistai bei chorai. Taip pat saulėtą dieną esant kupolo viduje daugybė skaidraus stiklo trikampių žėri skirtingomis spalvomis. Akivaizdu, jog daugeliui lankytojų tai sužadina estetinio pasigėrėjimo jausmą, įkvepia atlikti asmeninę dvasinę praktiką. Na, o tamsią naktį kupole degant keletui žvakelių kupolo skliaute atsispindi šimtai „žvaigždučių“.
Kupolo viduje išvysite trišonę piramidę. Tai tribriaunė aliumininė karkasinė konstrukcija. Jos viduje yra du kryžiai, atliekantys svarbią energinę funkciją. Piramidės pagrindas – lygiakraštis trikampis, o jame trys koncentriniai ratai: išorinis – baltai violetinis, vidurinis – žaliai geltonas, bei centrinis – raudonasis (su pačiame piramidės centre pavaizduotu širdies ženklu). Tikslingai pabūti atvykę žmonės visų pirma praleidžia šiek tiek laiko kupolo viduje prie piramidės ir tik po to žengia į piramidės vidų. Tokia pabuvimo tvarka maksimaliai atskleidžia piramidės savybes bei įgalina žmogų ne tik vizualiai apsižvalgyti, bet ir apmąstyti, išreikšti savo asmenines intencijas, paprašyti Dievo pagalbos, patirti sustiprinimą.
Prie kupolo bei piramidės stovi medinis namelis. Jame gyvena piramidės komplekso įkūrėjai. Šio namelio durys nuolat varstomos lankytojų, kurie atvykę nori ne tik piramidę aplankyti, bet ir pabendrauti su Povilu bei Onute, pasidalinti gyvenimiška patirtimi, gauti naudingų patarimų, dvasinių žinių, pajusti besąlygišką supratimą bei palaikymą gyvenimo išbandymų akivaizdoje, paprašyti užtarimo maldos ar kitokios pagalbos.
Kviečiame apsilankyti!
 
Karolina Baltmiškė

Reklama