Informacija šeimoms, auginančioms vaikus su sunkia negalia
  NAUJIENOS
Macikuose pagerbtos GULAG‘o lagerių aukos

Informacija šeimoms, auginančioms vaikus su sunkia negalia

Kategorija:

Miestas:

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras 2019 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-365 „Dėl Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtino Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio  saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašą (toliau-Aprašas), kuriuo nustatyta tvarka dėl būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymo vaikams su sunkia negalia.

Vadovaujantis šiuo Aprašu, būstas ir gyvenamoji aplinka gali būti pritaikoma vaikams su sunkia negalia. Vieno būsto pritaikymo išlaidoms dengti gali būti skiriama ne didesnė nei 150 bazinės socialinės išmokos dydžio suma (šiuo metu tai yra 5700 eurų), jeigu reikalingas keltuvas (liftas) papildomai skiriama taip pat ne didesnė nei 165 bazinės socialinės išmokos dydžio suma (šiuo metu tai yra 6270 eurų).

Vaikui turint sensorinės sistemos sutrikimų, judėjimo, regos ar klausos sutrikimų, pagal išrašą iš asmens medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) gali būti perkamos priemonės, nurodytos Aprašo priede numatytų priemonių sąraše, ir joms įsigyti skiriama ne didesnė kaip 50 bazinių socialinių išmokų suma (1900 eurų).

Atsižvelgiant į anksčiau nurodytą informaciją, jei Jūsų būstas atitinka nurodytame apraše įtvirtintus reikalavimus bei auginate vaiką su sunkia negalia, laisvos formos prašymą pritaikyti būstą neįgaliems vaikams su sunkia negalia galite pateikti Šilutės rajono savivaldybės administracijoje. Prašyme turi būti nurodyta: pareiškėjo vardas, pavardė, vaiko su sunkia negalia, kuriam prašoma pritaikyti būstą, vardas, pavardė, gyvenamosios vietos ir prašomo pritaikyti būsto adresas. Taip pat pareiškėjas turi patvirtinti, kad nėra pateikęs kito prašymo pritaikyti būstą tam pačiam neįgaliam vaikui. Kartu su prašymu pareiškėjas pateikia:

  • vaiko neįgaliojo pažymėjimo kopiją;
  • vaiko asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • laisvos formos rašytinį būsto savininko sutikimą leisti pritaikyti būstą neįgaliajam;
  • išrašą iš asmens medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a), jei vaikui su sunkia negalia reikalingos sensorinės pagalbos priemonės.

Reikalinga informacija teikiama Šilutės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje telefonu (8 441) 79 241, el. p. vaidas.kuzas@silute.lt, kab. 111.

Socialinės paramos skyriaus informacija


Reklama