NAUJIENOS

In memoriam Dariui Braziui

Kategorija:

Miestas:

2020 metų gegužės 3 dieną po sunkios ligos mirė Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjas Darius Brazys. Šis žmogus didelę savo gyvenimo dalį atidavė Radviliškio rajono gyventojų socialinės gerovės sričiai, jos kūrimui.

Jis buvo griežto, atkaklaus charakterio žmogus, kurio tvirta nuomonė ir ūkiškumas leido Radviliškio rajono socialinės gerovės srityje įdiegti daug prasmingų ir pasiteisinusių naujovių. Jam dirbant Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėju, Radviliškio rajone, viename pirmųjų rajonų Lietuvoje, buvo įdiegta socialinių išmokų kontrolės sistema, efektyviai sutaupomos lėšos, sukurta neįgaliųjų mokymosi visą gyvenimą sistema, aktyviau pradėjo veikti neįgaliųjų draugijos, įkurtas Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras, suaktyvėjo veikla globos ir įvaikinimo srityse.

Dar jam dirbant Šeduvos globos namų direktoriumi užsimezgę ryšiai su Vokietijos Špajerio miesto atstovais buvo įprasminti ilgamete dalykine partneryste ir gražiais asmeniniais ryšiais. Darius Brazys, vadovaudamas Radviliškio–Špajerio draugystės būreliui, geranoriškų Špajerio gyventojų dėka Radviliškio rajono socialinės globos įstaigoms parūpino reikalingos įrangos ir pakėlė šias įstaigas į aukštesnį lygį, pagerino šių įstaigų gyventojų gyvenimo kokybę.

2012–2015 m. ėjo Radviliškio rajono savivaldybės mero pareigas, kolegų vertintas už ryžtą ir gebėjimą atkakliai siekti savo tikslų.

2018 metais Dariui Braziui už nuopelnus vietos savivaldos srityje įteiktas Radviliškio rajono savivaldybės mero padėkos ženklas.

Darius Brazys buvo žmogus, visuose, net ir mažuose, darbuose matantis ilgalaikę perspektyvą. Jo tikslas turėjo būti visų siekiamybė. Tiesus, nevengiantis griežtesnio žodžio, nebijantis darbo žmogus, aistringas medžiotojas, mylintis vyras, tėvas, senelis, brolis, sūnus – tokio jo trūks visiems jį pažinojusiesiems.

Darius Brazys gimė 1968 m. gruodžio 2 d. Šeduvoje.

2006 m. baigė Kauno technologijos universitetą, tapo viešojo administravimo magistru.

1995–2003 metais dirbo Šeduvos globos namų direktoriumi, 2003–2012 m. vadovavo Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui.

2012–2015 m. ėjo Radviliškio rajono savivaldybės mero pareigas. Baigęs mero kadenciją, vėl grįžo į Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pareigas ir jam vadovavo iki šiol.

Darius Brazys buvo aktyvus Radviliškio rajono savivaldybės politikas, nuo 1992 m. – Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys, nuo 2008 metų – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos Radviliškio rajono skyriaus narys.

Dariumi Braziu pasitikėjo žmonės: 2000–2003 m., 2007 m., 2011, 2015 m. vietos savivaldos rinkimuose jį vis išrinkdavo Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nariu.

Sunkią artimo žmogaus netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame Dariaus žmoną Egitą, dukteris Salomėją ir Oną, gimines ir artimuosius, draugus.

Radviliškio rajono savivaldybės meras ir administracija, kolegos ir draugai


Reklama