Ignalinos rajono savivaldybėje paslaugos gyventojams gerinamos įgyvendinant Piliečių chartiją
  NAUJIENOS

Ignalinos rajono savivaldybėje paslaugos gyventojams gerinamos įgyvendinant Piliečių chartiją

Kategorija:

Miestas:
Tobulinant paslaugų kokybę visame pasaulyje paplito geroji praktika – rengti ir įgyvendinti chartijas. Ignalinos rajono savivaldybė, pritaikiusi šią pažangią vadybos praktiką, taip pat parengė tokį dokumentą,  skirtą Ignalinos rajono savivaldybės administracijos (įskaitant seniūnijų) teikiamų administracinių paslaugų bei aptarnavimo kokybės užtikrinimui ir tobulinimui, įgyvendinant chartijoje apibrėžtus veiklos principus, vertybes, paslaugų standartus. Svarbu tai, kad chartijoje numatyti ne tik savivaldybės darbuotojų, bet ir gyventojų įsipareigojimai: teikti siūlymus dėl savivaldybės administracijos darbo efektyvumo bei lankstumo didinimo, dalyvauti diskusijose aktualiais klausimais ir priimant sprendimus; pagarbiai bendrauti su aptarnaujančiais darbuotojais, vertinti jų darbą; pateikti teisingą ir konkrečią informaciją bei dokumentus; puoselėti darnią aplinką ir tausoti turtą.
 
Ši piliečių chartija yra Ignalinos rajono savivaldybės administracijos inicijuota į gyvenimo kokybę orientuota deklaracija. Veiklą grįsdami pilietiškumu, lyderyste, inovacijomis ir bendradarbiavimu, siekiame, kad Ignalinos rajone būtų patogu ir saugu gyventi, kurti šeimą, auginti vaikus, dirbti ir ilsėtis, kad būtų teikiamos aukštos kokybės administracinės paslaugos.

Chartija buvo parengta įgyvendinant Europos Sąjungos ir savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Ignalinos rajono savivaldybėje". Ji  paviešinta savivaldybės interneto svetainėje ir socialiniuose tinkluose, gyventojai kviesti susipažinti, teikti pasiūlymus.  Rugsėjo 4 dieną Chartiją pasirašė Ignalinos rajono savivaldybės meras Justas Rasikas ir savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Balinskienė. 
Chartijos tekstas skelbiamas www.ignalina.lt
 
Savivaldybės administracijos inf.
 

Reklama