Gyvybę kareiviui išsaugojo kobra
  NAUJIENOS

Gyvybę kareiviui išsaugojo kobra

Kategorija:

Miestas:
Šią istoriją aptikau klajodama interneto platybėse. Afganistane tarnavęs kareivis dalijosi įspūdžiais, kaip jam gyvybę išsaugojo kobra. Tai nutiko 1987 metais.  Į Afganistaną permesti sovietinės kariuomenės kariai buvo pasirengę mūšiui. Jiems buvo perduota žinia, kad tomis vietomis, kur jie dislokuoti, turi praeiti afganų gynėjai. Jų užduotis – sunaikinti juos. Jaunas sovietų kariuomenės kareivis, kuriam nutiko šis įvykis, budėjo sargyboje.  Staiga jis pamatė gyvatės jauniklius. Iš pradžių vaikinas išsigando, bet supratęs, kad mažyliai jam nieko blogo nepadarys, nusprendė su jais pasidalinti turimu maistu.  Ryte, pasibaigus budėjimui, kareivis grįžo į dalinį. Po dienos jis vėl buvo siunčiamas į sargybą, bet jam būnant poste, prie jo vėl prišliaužė gyvatės jaunikliai. Ir taip per kiekvieną jo budėjimą. Tad eidamas budėti, kareivis pasiimdavo ir maisto mažyliams. Kiti kareiviai, matydami, kaip jis valgykloje surenka maisto likučius, iš jo pasišaipydavo, girdi, ar tai maisto neužtenka, gal reikia tau papildomos porcijos, bet vaikinas į tai nekreipė dėmesio.
Tad ir tą lemtingą vakarą, išeidamas į sargybą, jis tikėjosi, kad jį vėl aplankys gyvatės jaunikliai. Kaip vėliau pasakojo kareivis, budėdamas sargyboje, jis svajojo, kaip sugrįš namo, pas savo artimuosius, kurių labai pasiilgo, ką darys sugrįžęs iš kariuomenės. Užsisvajojęs jis nė nepastebėjo, kaip prabėgo jo budėjimo laikas. Susivokė, kad jau visas pusvalandis, kaip jį turėjo pakeisti, bet pamaina neateina. Kareivis sunerimo ir jau norėjo eiti į dalinį išsiaiškintų, kas atsitiko, bet vos atstojus tiesiai ant jo užkrito kobra.  Iš siaubo vaikinas sustingo. Bijojo net pajudėti. Kobra apsivijo apie jo kaklą ir sušnypštė tiesiai jam į veidą.  Laikas tarsi sustingo. Ne tik kad niekas jo neateina pakeisti, dar ir gyvatė, apsivijusi kaklą. Vaikinas mintyse jau atsisveikino su gyvenimu, bet kobra jam nieko nedarė. Tik grėsmingai sušnypšdavo, kai šis bandydavo pajudėti.  Taip prabėjo nemažas laiko tarpas.  Vaikinui vos krustelėjus, kobra grėsmingai imdavo šnypšti.
Iš už kalnų pasirodė pirmieji saulės spinduliai, o kareivis stovėjo tarsi įkaltas. Netrukus ir visai išaušo. Tik staiga, kobra nuslydo nuo  jo ant žemės ir lyg niekur nieko nušliaužė. Kareivis tarsi nutvilkytas iššoko iš slėptuvės ir kiek kojos nešė pasileido į dalinį.  Priartėjęs pajuto įtartiną tylą, o už keliolikos metrų pamatė kareivių kūnus. Visi iki vieno jie buvo nužudyti. Tą naktį dalinį ištiko kruvinos skerdynės, per kurias buvo išžudyti visi ten buvę kareiviai. Ir tada vaikinas suprato, kad jam gyvybę išsaugojo kobra, nes gyvatės nepamiršta joms padariusiųjų gerą.

Vertė Karolina Baltmiškė
https://www.youtube.com/watch?v=bipMywYgbCo
 

Reklama