NAUJIENOS

Gruzdžių gimnazijos komanda dalyvavo Baltijos regioninė vasaros akademijoje

Kategorija:

Miestas:
 
Europos Taryba, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras ir Europos Vergelando (Wergeland) centras organizavo Baltijos regioninės vasaros akademijosmokymus, tema - įtraukios ir visa apimančios mokyklos aplinkų kūrimas, Lietuvoje. Į skelbtus mokymus pateko po keturias Latvijos ir Lietuvos mokyklų komandos. Kiekviena komanda turėjo būti sudaryta iš keturių narių: mokyklos administracijos atstovo (mokyklos vadovo, pavaduotojo, skyriaus vedėjo ar pan.); mokytojo; mokinių savivaldos atstovo (rekomenduojama dalyvauti mokinių atstovams, ne jaunesniems kaip 16metų) ir bendruomenės atstovo, kuris gali būti arba vietovėje veikiančios NVO, arba vietos savivaldos institucijos (pvz., savivaldybės švietimo skyriaus ar pan.) atstovas.
Pagrindinis Baltijos akademijos mokymų tikslas - pagerinti praktinius gebėjimus, susijusius su įtraukesnės ir visa apimančios mokymosi aplinkos kūrimu, pasitelkiant demokratinio pilietiškumo ugdymą ir žmogaus teisių švietimą.
Intensyvūs mokymai vyko Druskininkuose birželio 26 d. – liepos 1 d. Mokymų metu lektoriai (Ulrike Wolff-Jontofsohn,LarissaVassileva, Žilvinas Gailius, Donatas         Petkauskas) pateikė teorinę medžiagą, kurią dalyviai įtvirtinto įvairiomis praktinėmis užduotimis. Mokymų rezultatas – kiekvienos mokyklos komanda parengė projektą, kurį įgyvendins iki 2017 metų birželio mėnesio.Gruzdžių gimnazijos bendruomenė įgyvendins parašytą projektą „Liestenandhear“ („Klausyk ir išgirsk“).
 
           
 Rosita Veikalienė
socialinė pedagogė metodininkė
ŠU magistrantė
 
 

Reklama