NAUJIENOS

Gruzdžių gimnazija kuria saugią ir įtraukią mokyklą

Kategorija:

Miestas:
Atviros Lietuvos fondas (ALF) kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Europos Vergelando (Wergeland) centru bei su Estijos švietimo ir tyrimų ministerija, Estijos žmogaus teisių institutu organizavo Baltijos regioninę vasaros akademiją – mokymų programą, skirtą demokratinei ir įtraukiai kultūrai Lietuvos, Latvijos ir Estijos mokyklose kurti. Baltijos vasaros akademija prasidėjusi 2015 metais ir nuolat rotuojanti, 2018 m. akademija vyko birželio 28–liepos 1 d. Estijoje, o 2019 m. organizuojama Lietuvoje (Vilniuje).
Šių metų tema – saugios ir įtraukios mokyklos visiems kūrimas. Greitai besikeičiančiose šiandienos darbo ir socialinėse aplinkose jauniems žmonėms svarbu ne tik įgytos žinios ar turimi faktai – kad aktyviai dalyvautų bendruomenės gyvenime, jiems būtina tobulinti demokratines kompetencijas, tokias kaip bendradarbiavimo gebėjimai, analitinis ir kritinis mąstymas, gebėjimas priimti savarankiškus ir lanksčius sprendimus. Tokios kompetencijos geriausiai įgyjamos tuomet, kai mokiniai turi galimybę išbandyti demokratines priemones: debatus, dalyvavimą priimant sprendimus ir darant įtaką mokyklos politikai (pvz., dalyvaujant mokinių tarybos ir pan. veikloje). Akademijos tikslai:
  • Plėtoti mokytojų, mokyklų vadovų kompetencijas, prisidedančias prie demokratinės mokyklos principų stiprinimo.
  • Sudaryti sąlygas keistis veiksminga praktika ir patirtimi, kaip ugdyti mokinių demokratines kompetencijas.
  • Skatinti mokyklas inicijuoti pokyčius esminėse mokyklos gyvenimo srityse, tokiose kaip mokymas ir mokymasis, savivalda, kultūra ir bendradarbiavimas su bendruomene.
  • Skatinti įvairių švietimo srities veikėjų dialogą ir bendradarbiavimą.
  • Užtikrinti Europos Tarybos medžiagos, skirtos demokratinio pilietiškumo ugdymui, sklaidą.
  • Stiprinti demokratinio pilietiškumo ugdymo ir švietimo apie žmogaus teises konsultantų tinklą.
Gruzdžių gimnazija savo gebėjimus tobulino 2016 m. Baltijos vasaros akademijoje ir demokratinės kultūros principus sėkmingai pritaikė gimnazijoje, įgyvendinant projektą „Listen and Hear“. Mokiniai Milda Meiliulytė ir Dovydas Vasiliauskas bei socialinė pedagogė Rosita Veikalienė gerąja gimnazijos patirtimi pasidalino su šių metų Akademijos dalyviais – 12 Lietuvos, atvijos ir Estijos mokyklų komandomis. Mokiniai papasakojo apie gimnazijoje įgyvendintą projektą bei papasakojo apie gimnazijos mokinių savivaldos veiklą. Gimnazijos socialinė pedagogė R. Veikalienė Akademijos dalyviams pravedė simuliacinį žaidimą, kuris lavino kritinį mąstymą bei padėjo dalyviams suprasti demokratinės kultūros principų esmę.
 
 
Rosita Veikalienė,
Gruzdžių gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė
 
Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis


Reklama