NAUJIENOS

GPAIS įvedimas primena skubos darbą

Kategorija:

Miestas:
Nors liaudies išmintis perspėja, kur veda skubos darbas, tačiau, kaip pabrėžia Padangų importuotojų organizacijos (PIO) vadovė Danguolė Butkienė, pastaraisiais mėnesiais Aplinkos ministerijos apsukas, siekiant, kad nuo sausio 1 dienos pradėtų veikti vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema (GPAIS), būtent taip tik ir galima pavadinti.
 
Verslą pasiekdavo tik nuogirdos
 
Aplinkos ministerijos kuriama vieninga sistema, kuri apimtų visų atliekų ir gaminių tiekimo rinkai apskaitą ir atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų rengimą. Tai, kaip teigiama Aplinkos ministerijos pateikiamoje informacijoje, leis efektyviai identifikuoti pažeidimus ir spręsti su atliekų tvarkymu susijusias problemas. GPAIS skirta administracinei naštai, vykdant gaminių tiekimo rinkai apskaitą ir teikiant ataskaitas pakuočių, elektros ir elektroninės įrangos, transporto priemonių, apmokestinamųjų gaminių, alyvų gamintojams ir importuotojams, palengvinti. Kaip pabrėžia aplinkos viceministras Dalius Krinickas, GPAIS padės išsklaidyti atliekų tvarkymą apaugusius mitus, kad kažkas iš to nelegaliai pelnosi. Apskaita bus aiškesnė ir skaidresnė. Kontroliuojantiems pareigūnams palengvės darbo sąlygos, nes įdiegus naująją sistemą bus sumažintas dokumentų, kuriuos reikia išanalizuoti nuvykus į įmonę, kiekis. „Įdiegus šią sistemą bus efektyviau ir operatyviau vykdoma galimų pažeidimų kontrolė, bus operatyviau gaunama informacija, užtikrintas pateikiamų duomenų skaidrumas – pateiktų ir patvirtintų duomenų nebus galima keisti, nenurodžius tokių keitimų priežasties“, – teigia viceministras.
 „Apie tai, kad pasinaudojant ES lėšomis bus kuriama vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų informacinė sistema pirmosios žinios pasigirdo dar 2013 metais. Išties, tokia sistema labai reikalinga. Kadangi verslininkams nebuvo suteikiama jokia informacija apie žadėtą sistemą, 2015 metais raštu kreipiausi į Aplinkos ministeriją, teiraudamasi, kada ji bus sukurta. Man buvo atsakyta, kad ji bus įdiegta 2017 metų pradžioje. Kad sistema pradeda veikti nuo 2018 m. sausio 1 dienos, sužinojome tik lapkričio mėnesį. Tai, žinoma, atliekų tvarkytojams sukėlė nerimą. Su sistema reikia išmokti dirbti, o verslas jos dar net nėra matęs. Aplinkos ministerija organizuoja mokymus, paskelbta norinčių juose dalyvauti registracija, bet užsiregistruoti  neįmanoma“, – esamą padėtį apibūdina D. Butkienė ir paaiškina, kad organizacija ėmėsi iniciatyvos ir pati gruodžio 1dieną organizuoja mokymus PIO nariams. Nors projektą finansuoja ES ir šalies biudžetas, kas leidžia rengti nemokamus mokymus, pati organizacija susirado lektorius, patalpas, pati apmoka už mokymus.
PIO vadovės nuomone, per mažai buvo dėmesio skiriama ir GPAIS viešinimui. Informacijos paskelbimas Aplinkos ministerijos ir Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėse buvo nepakankamas. Ne visi tą informaciją ir pastebėjo. „Apie labai svarbios sistemos sukūrimą nebuvo kalbama nei per televiziją, nei per radiją “, – pašnekovė apgailestauja, kad dabar didelė dalis atliekų tvarkytojų be pasirengimo atsiduria prieš faktą.
 
„Labai neramu, kad sistema turi pradėti veikti jau nuo sausio 1 dienos, o mokymus organizuoti pradėta tik lapkričio mėnesį, – pritaria UAB „Antrinio perdirbimo grupės“ atstovas Andrius Markevičius. – Mano supratimu, iki tos dienos mes nesame realiai pasiruošę šią sistemą įdiegti, nes kol kas žmonės nemoka su ja dirbti. Lapkričio pabaiga, o sistema mums net nepristatyta.“
 
Neaiškus programų suderinamumas
 
Kitas dalykas, pasak Andriaus Markevičiaus, GPAIS nederinama su jau veikiančiomis sistemomis.
„Norint išsiversti su tais pačiais darbuotojais, nesamdant naujų, mums reikia, kad sistemos tarpusavyje būtų suderintos. Tačiau iki šiol mums neatsako, kaip eksportuoti duomenis iš turimos sistemos į GPAIS-ą. Kyla abejonių, ar sistema nepristatoma ir apie galimybes suderinti ją su esamomis sistemomis nekalbama turint ir užslėptų ketinimų vėliau pasipelnyti derinant sistemas? Kaip kitaip galima aiškinti tai, kad dvejus metus kuria produktą, nieko nesakydami tiems, kurie juo privalės naudotis“, – abejonėmis dalijasi A. Markevičius.
Pašnekovas neslepia, kad abejones didina turima patirtis – per metus atsakingos institucijos nesugeba ištaisyti programinių klaidų Atliekų tvarkytojų duomenų bazėje.  GPAIS rengimo projekto vadovas Atliekų departamento Atliekų prevencijos ir tvarkymo strategijos skyriaus vyriausiasis specialistas Juozas Jezukevičius informavo, kad kuriant GPAIS buvo sukurta sąsaja su Atliekų tvarkytojų valstybiniu registru, kuriame kaupiami duomenys apie atliekų tvarkytojus, kokias atliekas jie tvarko ir kokiomis atliekų tvarkymo veiklomis. „Jei tos klaidos išliks, įdiegus naują sistemą mūsų įmonė negalės dirbti“, – teigia „Antrinio perdirbimo grupės“ atstovas.
Be to, jei duomenims surašyti į kelias sistemas teks samdyti papildomai žmonių, tai išaugins paslaugų sąnaudas, o tai neišvengiamai atsilieps ir paslaugos kainai, kurią teks sumokėti atliekų turėtojui.
PIO vadovės Danguolės Butkienės pastebėjimu, įvedus GPAIS išlieka kai kurių organizacijų reikalavimas pateikti popierinį ataskaitos variantą.
Kaip teigia Andrius Markevičius, kuriama nauja sistema nebendrauja net su kita valstybine programa – elektroninio krovinių važtaraščio sistema, kurią reikia pateikti  VMI. „Iš savo turimos sistemos į elektroninių važtaraščių sistemą labai greitai galime eksportuoti informaciją, bet to, kaip suprantame, negalėsime daryti iš GPAIS. Teks atskirai pildyti važtaraščio sistemą. Kai aplinkos apsaugos agentūros paklausiau, kodėl nederinamos tos dvi sistemos, man buvo pasakyta, kad GPAIS pradėta kurti anksčiau negu VMI sukurta elektroninio važtaraščio sistema, – patirtimi dalijasi Andrius Markevičius. –Jei GPAIS būtų startavusi šių metų liepos 1 dieną, per pusę metų be jokio streso būtume su ja susipažinę, viskas būtų puiku. Labai reikalingas pereinamasis laikotarpis. Dabar turime verstis per galvą, kad galėtume dirbti. Manau, valdžia turėtų labiau atsižvelgti į verslą ir nesudaryti jam nepalankių sąlygų dirbti, juk mes mokame mokesčius.“
 
Viceministro nuomone: viskas daroma tvarkingai
 
 Aplinkos viceministras Dalius Krinickas verslo atstovus ramina, kad GPAIS įdiegimas jiems nesukels papildomų problemų. „Nuo sausio 1 dienos iki birželio pabaigos bus taikomas pereinamasis laikotarpis, per kuri verslas pripras prie sistemos, išryškės klaidos, kurias iki galutinio sistemos įdiegimo bus galima ištaisyti, – tvirtina viceministras Dalius Krinickas. – Per lapkričio-gruodžio mėnesį vyksta mokymai, kaip dirbti su nauja sistema. Per tą laikotarpį verslininkams už padarytas klaidas nebus taikomos sankcijos.“
Pasiteiravus, kodėl ne visi atliekų tvarkytojai gali naudotis nemokamais mokymais, viceministras teigė, jog visiems apmokyti neužtenka projekte numatytų lėšų. „Atliekų tvarkymo sistemoje dirba per 25 tūkst. žmonių ir visų apmokyti nėra galimybių. Ministerija stengiamės, kad mokymuose dalyvautų po viena darbuotoją iš kiekvienos įmonės. Būna atvejų, kai viena įmonė bando užregistruoti 3-5 savo darbuotojus, bet, deja, į nemokamus mokymus priimame tik vieną. Jis gali įgytomis žiniomis pasidalinti su kolegomis, – sako viceministras ir pabrėžia, kad visi Aplinkos ministerijos organizuojami mokymai ir konsultacijos yra nemokami. – Tačiau mes negalime atsakyti už privačių kompanijų skleidžiamą informaciją. Mes žinome, kad kai kurios privačios kompanijos vykdo mokamus elektroninės apskaitos mokymus.“
Juozo Jezukevičiaus teigimu, Aplinkos ministerija užsakė nemokamus mokymus 610 verslo subjektų ir šiuo metu mokymai rengiami. Papildomai apmokomi ir ministerijai pavaldžių institucijų darbuotojai.
 
Viceministras įsitikinęs, kad ir projekto viešinimas buvo pakankamas. „Viešinimas buvo pradėtas dar  2013 metais, tik ta informacija mažai kas domėjosi. Jei žmogus nesidomi, jis informacijos ir nepasiima, kad ir kaip ji būtų skelbiama, – mano Dalius Krinickas. – Kai pradėjome rengti mokymus, visi suprato, kad sistema – realus dalykas ir puolė ieškoti informacijos, nors anksčiau ji buvo skelbiama ir Aplinkos ministerijos interneto svetainėje, ir BNS, ir regioninėje spaudoje. Ministerija organizavome atskirus kvietimus ir pristatinėjome būsimą sistemą.  Kas norėjo, kas domėjosi, tas galėjo ateiti. Tokia jau tiesa, jei žmogus nenori, informacijos jam ir neįkiši. Kadangi tai ES finansuojama programa, mes ją viešinome ir dar viešinsime.“
Nors verslininkai konkrečiais pavyzdžiais spaudžia ministeriją, kad skubant įvesta sistema kol kas nėra suderinta su kitų institucijų reikalavimais ir kad teks papildomai rengti ataskaitų, viceministras tvirtina, kad parengti popierinį variantą užteks vieno mygtuko paspaudimo.
 
Pavojaus varpai
 
Kaip šių metų spalio 10 d. buvo rašyta „Verslo žiniose“, GPAIS pareikalaus didelių pokyčių, gamintojams ir importuotojams prisidės darbo vedant duomenis į tą sistemą. „Tačiau verslininkai tikina, kad iki šiol neparengti ir nepatvirtinti teisės aktai, susiję su GPAIS sistemos pakeitimu. Ūkio subjektai nežino, kokie bus galutiniai pakeitimai ir negali tam ruoštis, – rašoma „Verslo žiniose“. – Jei naujos sistemos startas nebus atidėtas, verslui gresia naujos išlaidos – sausį gali tekti vesti duomenis į GPAIS rankiniu būdu, o tai reiškia, kad tam teks samdyti 2-3 papildomus žmones. Nuogąstaujama ne tik dėl to, kad duomenis gali tekti įvesti du kartus – keičiasi ir atliekų kodai, tad neaišku, kaip po Naujųjų reikės į sistemą suvesti 2016 m. likučius. Patys valdininkai pripažįsta, kad GPAIS – projektas, kokių nėra daug ne tik Lietuvoje, bet ir visoje ES. Ir kad verslui duotas per trumpas laikas pasirengti. Tad AM siekis nuo sausio 1 d. paleisti dar neišbandytą sistemą stebina ne tik skuba – stebina dar ir nežinia, ką ministerija veikė porą metų. Dabar valdininkai žada, kad bus pakantūs – esą patys supranta, kad klaidų tikimybė paleidus sistemą išties didelė.“
Rengiant šią „Verslo žinių“ publikaciją Dalius Krinickas, tuo metu vadovavęs ministerijos Atliekų departamentui žadėjo, kad bus įvestas pereinamasis laikotarpis. Dabar, jo teigimu, pereinamasis laikotarpis bus, bet į kitus verslui kylančius klausimus kol kas atsakymo nėra.
Pasiteiravus, su kokių teisės aktų pakeitimais siejasi įvedama nauja sistema, Atliekų prevencijos ir tvarkymo strategijos skyriaus vyriausiasis specialistas Juozas Jezukevičius, pateikė šį sąrašą:
Atliekų tvarkymo įstatymas; Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas; Įsakymas dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo; Įsakymas dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo; Įsakymas dėl gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo; Įsakymas dėl Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo; Įsakymas dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo; Įsakymas Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo ir kt.
 
 
Genovaitė Paulikaitė 
 

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija VingrienėGyvenimas už raudonųjų linijų

Sausio 20–26 d. energijų horoskopas

Reklama