Geriamojo vandens kokybės priežiūros gerinimas rizikos pagrįstais metodais
  NAUJIENOS

Geriamojo vandens kokybės priežiūros gerinimas rizikos pagrįstais metodais

Kategorija:

Miestas:
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras pristato Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regioninio biuro ir Jungtinių Tautų Europos ekonomikos reikalų komisijos parengtą leidinį „Geriamojo vandens kokybės priežiūros gerinimas rizikos pagrįstais metodais“. Šis leidinys suteikia pagrindą taikyti rizika pagrįstus metodus vykdant geriamojo vandens kokybės priežiūrą ir kontrolę. Jo tikslas – padėti sukurti veiksmingas geriamojo vandens kokybės priežiūros sistemas, paskatinti veiksmingus politinius sprendimus ir pasidalinti gerosios praktikos pavyzdžiais, skirtais tobulinti vandens tiekimo ir sanitarijos sistemų valdymą. Veiksminga geriamojo vandens kokybės priežiūra turėtų būti suderinta su rizika pagrįstais principais, įskaitant monitoringo ir priežiūros parametrų prioritetų nustatymą, remiantis vandens saugos planų įgyvendinimo rezultatais. Leidinyje pateikti gerosios praktikos pavyzdžiai skirti padėti sprendimus priimantiems asmenims, įstatymų leidėjams ir visuomenės sveikatos, aplinkos ir vandens ūkio specialistams geriau suprasti ir įvertinti pridėtinę geriamojo vandens kokybės priežiūros gerinimo rizikos pagrįstais metodais vertę, prioritetizuoti priežiūros pastangas, atsižvelgiant į pagrįstus pavojus visuomenės sveikatai ir vietos išteklius.

Rizika pagrįsta geriamojo vandens priežiūra apima nepriklausomą ir periodišką visų geriamojo vandens kokybės ir visuomenės sveikatos saugos aspektų apžvalgą, kurioje svarbūs komponentai yra vandens kokybės stebėjimas, patikrinimas vietoje, pavojų nustatymas ir rizikos bei tendencijų analizė. Leidinyje pabrėžiama, kad kontroliuojančios institucijos turi skatinti ir aktyviai dalyvauti ilgalaikiuose planavimo procesuose, užtikrinančiuose aukštą vandens kokybę, nuolatinę prieigą ir vandens tiekimo sistemų tvarumą. Įgyvendinant kontrolės priemones kontroliuojančios institucijos turi tinkamas galimybes plėtoti bendradarbiavimą su kitais sektoriais ir kartu su kitomis atitinkamomis agentūromis teikti svarbią informaciją, padedančią paremti strateginius ir operatyvinius sprendimus ir planavimą nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis.
Leidinyje yra šeši pagrindiniai aspektai:
  • geriamojo vandens kokybės priežiūra, užtikrinanti saugų geriamąjį vandenį ir visuomenės sveikatos apsaugą;
  • veiksmingi politiniai sprendimai, teisiniai ir norminiai reikalavimai, susiję su rizika pagrįsta geriamojo vandens kokybės priežiūra;
  • veiksmingos geriamojo vandens stebėsenos programos;
  • geriamojo vandens mikrobiologinė kokybė ir prevenciniai vandens taršos nustatymo veiksmai − svarbi rizika pagrįsta priežiūros dalis;
  • galimybė atlikti atrankinių, svarbiausių cheminių parametrų, turinčių įtakos visuomenės sveikatai stebėjimą;
  • rizika pagrįsta priežiūra padeda numatyti pavojingus pokyčius bei vaidina svarbų vaidmenį prognozuojant, stebint ir nustatant geriamojo vandens sistemų ilgalaikius pokyčius.
Rizika pagrįsto požiūrio taikymas geriamojo vandens priežiūrai padeda šalims sutelkti dėmesį į visuomenės sveikatai svarbiausius klausimus ir taip maksimaliai išnaudoti naudą, kurią galima gauti ribotų išteklių sąlygomis. Šis reikalavimas taikomas tiek mažoms, tiek didelėms vandens tiekimo sistemoms, pripažįstant, kad tarp jų yra tam tikrų skirtumų, paprastai susijusių su skirtingu turimų išteklių kiekiu.

Šis leidinys yra atsakas į Vandens ir sveikatos protokolą, ratifikavusį šalių išreikštą poreikį spręsti klausimus, susijusius su geriamojo vandens kokybės priežiūros gerinimu ir visuomenės sveikatos sauga visame Europos regione. Parama šalims sukurti veiksmingas geriamojo vandens kokybės priežiūros sistemas yra viena iš prioritetinių Vandens ir sveikatos protokolo sričių, kurių tikslas – visais atitinkamais lygiais, t. y. valstybės mastu, taip pat tarpvalstybiniame ir tarptautiniame kontekste, prisidėti prie žmogaus sveikatos ir gerovės apsaugos, tiek individualiai, tiek kolektyviai, laikantis tvaraus vystymosi bendrųjų principų, tobulinant vandenų valdymą, įskaitant vandens ekosistemų apsaugą, bei užkertant kelią, kontroliuojant ir mažinant ligų, susijusių su vandeniu, plitimą.
 
Leidinys išleistas dviem užsienio kalbomis:
Leidinys „Geriamojo vandens kokybės priežiūros gerinimas rizikos pagrįstais metodais“ anglų kalba.
Leidinys „Geriamojo vandens kokybės priežiūros gerinimas rizikos pagrįstais metodais“ rusų kalba.
 
Parengė Natalja Šliachtič,
Aplinkos sveikatos skyriaus visuomenės sveikatos specialistė,
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras
 
 

Reklama