NAUJIENOS

Genovaitė Survilienė: gražus tas gyvenimas...

Kategorija:

Miestas:
90-mečio proga pasveikinta Strigailiškio kaimo gyventoja Genovaitė Survilienė. Garbinga jos gyvenimo švente džiaugėsi ir gražių, saulėtų dienų linkėjo savivaldybės mero pavaduotojas Juozas Rokas, seniūnas Jonas Polito, bendruomenės pirmininkė Rima Grušnienė. Jubiliatė kviesta į birželio 18 dieną Strigailiškyje vyksiančią tradicinę kraštiečių šventę, kur ji taip pat bus pagerbta.
 
Dideliame name kartu su sūnumi Kęstučiu gyvenanti moteris kaime žinoma kaip puiki šeimininkė, dainininkė, giedotoja, aktyvi bendruomenės renginių dalyvė. Kol buvo jaunesnė, sukosi kaip vijurkas, visur suspėdavo ir viskas jai buvo įdomu. Aplink namus žydėdavo gėlynai, kupėdavo daržai. Bažnyčios chore giedojo, ir duetu su seserimi Onute. Dabar jau ramiai gyvena, niekur skubėti nereikia... Tačiau gyvenimo džiaugsmo ir optimizmo ji nepraranda, labai šviesiai prisimena jaunystę – kokios gražios ir linksmos būdavo mergaitės, kaip mėgdavo šokti, dainuoti. ,,Kokių mes neįsimanydavo šokių, dainų. Tai vienuos namuos, tai kituos susirinkdavom. Net grindis pratrypdavom. Mes šokdavom, o susirinkę vyresnės kaimo moterys žiūrėdavo. Ir laidotuvėse giedodavom. Geros buvom mergaitės...“,– pasakoja ji.  
 
Genovaitės ir dar trijų seserų Kavalčiukaičių vaikystė prabėgo Sabališkės kaime. Netoli nuo jo tenukeliavo. Strigailiškyje namus pasistatė, du sūnus užaugino. Moteris jau daug metų našlauja, tačiau vyro Vytauto užmiršti negali – jis buvęs labai geras, rūpestingas, labai ją mylėjo. Visas ašaras vyro netekusi išverkė – gražus kartu gyvenimas buvęs. Į svečius iš Vilniaus atvykusi  10-mečiu jaunesnė sesuo Laimutė, su džiaugsmu rodė senus laikraščius, kur Genovaitė – tokia jauna ir žavi – aprašyta kaip puiki siuvėja, kitur – gavusi svarbų apdovanojimą. Jos su Laimute dabar tik dviese iš keturių seserų belikę, todėl viena kitos laikosi, viena kita rūpinasi ir Dievui už duotą laiką dėkoja.
 

Lina Kovalevskienė

Reklama