NAUJIENOS

Garliavoje įamžintas lietuvybės puoselėtojo K. Aglinsko atminimas

Kategorija:

Miestas:
Trečiadienį Jonučių kapinėse (Kauno r.) atidengtas koplytstulpis vienam „Aušros“ steigėjų Kaziui Aglinskui (1851-1924).Baigta rekonstruoti ir šio šviesuolio vardu pavadinta gatvė.
Koplytstulpį sukūrė K. Aglinsko gatvėje ilgą laiką gyvenęs istorijos mokytojas Ričardas Gudaitis.  Renginyje dalyvavo Jonučių gimnazijos ir progimnazijos mokiniai.
„Pasitikdami atkurtos Lietuvos valstybės šimtmetį, privalome prisiminti ne tik Vasario 16-osios akto signatarus, bet ir tuos, kurie tiesė kelią į Nepriklausomybę. Savo pasiaukojama veikla K. Aglinskas buvo ryškiausia to meto pakaunės krašto asmenybė“, - pabrėžė istorikas.
Vaistininkas K. Aglinskasvisokeriopai rėmė knygnešius, buvo vienas „Aušros“ steigėjų ir platintojų, aktyviai dalyvavo kuriant Lietuvos mokslo draugiją.
Garliavos istoriją tyrinėjusi mokytoja Inga Stepukonienė pastebėjo, kad vienas įdomiausiųK. Aglinsko biografijos momentų buvo jo artima draugystė su Jonu Basanavičiumi. Tai liudiją ir išlikę 92 laiškai.
J. Basanavičius pas K. Aglinską lankydavosi gerokai dažniau, nei savo tėviškėje Ožkabaliuose: čia ilsėdavosi, rašė straipsnius, rinko etnografinę, archeologinę medžiagą. K. Aglinsko namuose Garliavoje buvo kuriami tautos atgimimo ir valstybės kūrimo planai.
K. Aglinskas gyveno kampiniame su Vytauto gatve name, kur veikė vienas svarbiausių Suvalkijoje knygų persiuntimo punktų, čia patekdavo ir „Aušros“ siuntos. Savo vyrui aktyviai talkino žmona Ona Aglinskienė, kuri priimdavo laikraščių siuntas ir šelpė knygnešius. Sumušta caro žandarų, dar visai jauna moteris mirė. Netekęs mylimos žmonos, K. Aglinskas, kaip ir jo geriausias draugas J. Basanavičius, antrąkart nevedė, o savo gyvenimą paskyrė Lietuvos valstybės atgimimui.
Kauno rajono meras Valerijus Makūnas dėkojo garliaviečiams už iniciatyvą. „Ne tik Garliava, bet ir Zapyškis, kiti pakaunės miesteliai garsėjo knygnešiais. Džiaugiuosi, kad šiandien turime nuostabių mokytojų, kurie geba tai įamžinti ir rodo patriotizmo pavyzdžius jaunimui“, - kalbėjo meras.
K. Aglinskui skirto koplytstulpio atidengimas sutapo su kita švente. Kauno rajono savivaldybė baigė rekonstruoti K. Aglinsko gatvę: joje įrengti šaligatviai, lietaus nuotekų sistema, įvažos, pakeista asfalto danga.
Kauno rajono savivaldybės Kelių ir transporto skyriaus vyr. specialistas Jonas Sakalavičius sakė, kad atsižvelgiant į gausius gyventojų prašymus buvo įrengta papildomų įvažų. Beveik600tūkst. eurų ES ir Kauno rajono savivaldybės lėšų kainavęs projektas padidins šios gatvės saugumą ir pralaidumą

Edmundas Mališauskas

Pinu trispalvę

Žygis Pagramančio regioniniame parke

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

7 leciono (pamoka)Netikra savastis

Ko bijo Korona virusas?

Reklama