Fotomenininko Valentino Jankauskio ketvirtoji fotografijos paroda ’’Fotografijos paveikslai’’
  NAUJIENOS

Fotomenininko Valentino Jankauskio ketvirtoji fotografijos paroda ’’Fotografijos paveikslai’’

Kategorija:

Miestas:
2020 metais sausio 9 d. 17:30 val. Lietuvos Švietimo istorijos muziejuje, vyks fotomenininko Valentino Jankauskio personalinės fotografijų parodos “Fotografijos paveikslai’’atidarymas. Parodos autorius gyvena ir kuria Vilniuje, kūrė šį ciklą Tauragėje.  Dar mokydamasis mokykloje buvo aktyvus dailės konkursų dalyvis, įvertintas įvairiais prizais. V. Jankauskis Kaune mokėsi fotografijos, Kauno kolegijoje lankė kompozicijos kursus. Fotomeno paslapčių autorius mokėsi pas fotografus Regimantą Meilutį, Kristiną Meilutę ir Joną Danielevičių. Autorius jau yra surengęs septynias tapybos parodas ir net tris fotografijos parodas, taip pat dalyvauja grupinėse parodose Lietuvoje ir užsienyje. Šios fotografijos buvo pristatytos šių metų pavasarį, grupinėje lietuvių menininkų parodoje ’’8’’, Berlyno Rotušėje. Valentinas Jankauskis į fotografiją atėjo iš tapybos menų, todėl jo fotografija turi nemažai aliuzijų su tapyba. V. Jankauskis savo parodoje pristato įvairaus formato nestandartines fotografijas, fotografijos spaustos ant drobės.
                      Ketvirtojoje personalinėje fotografijos  parodoje iš ciklo ’’Fotografijos paveikslai’’, kurios sukurtos 2017-2018 metais autorius didelį  dėmesį skiria fotografijų dekoratyvumui per turinio ir formos niuansacijas, spalvinius ir eksperimentinius simbolius. Abstrahuoti vizualūs vaizdiniai fotomenininko V. Jankauskio kūryboje yra itin individualūs, ryškūs peraugantys  į ženklus, kuriuose susilieja gamtovaizdis, nuotaikos ir emocijos, kultūros asociacijos. Tokio pobūdžio fotografija tampa menininko išskirtiniu kūrybos bruožu. V. Jankauskio kūryboje fotografinė idėja yra išreiškiama per spalvas ir transformuotus, dažnai deformuotus vaizdinius, tų vaizdinių sąlyčius. Abstrakčiose V. Jankauskio fotografijose vyrauja tematinė kūrybos įvairovė, vienas kitą papildantys pratęsiantys motyvai. Meninių fotografijų formų bei spalvų dermės nukelia į paslaptingumo zonas. Dažna fotografija žiūrovą kviečia dialogui ir perkelia į  tam tikrą meditacinę būseną. Fotografijų serijoje ’’Fotografijos paveikslai’’ autorius sąmoningai ryškina fotografijos ir tapybos sąlytį, spalvinę faktūrą, dėmesys yra sutelkiamas į fotografinius siužetus ir intermedialias pasakojamas istorijas, kurios nepalieka abejingų, įtraukiamos į spalvų, svarstymų, paslapčių ir malonių atradimų procesą. Fotomenininko V. Jankauskio personalinė fotografijų paroda veiks iki sausio 31 dienos. Parodos rengėjai: VšĮ „Gabrielės meno galerija‘‘ ir Lietuvos švietimo istorijos muziejus.


Menotyrininkė Gabrielė Kuizinaitė
 

Reklama