NAUJIENOS

Fortūnos energetinis receptas lapkričio 30 d. – gruodžio 6 d.

Kategorija:

Miestas:
Šią pasisveikinimo su kalendorine žiema savaitę Fortūna nori apdovanoti mus likimine minties nušvitimo energija, kuri, teikdama gyvenimo meilės galią, padėtų mums būti dėmesingiems sau, savo sveikatai, saugotis nuo koronavirusų, stiprinti savo minčių, savo dvasinę energetiką.
                                    
Netikėtas dangaus žybsnis kartais taip apakina žmogų, kad jis kuriam laikui tampa tarsi neregys.
Kartais žybsnis švysteli danguje ir užgęsta niekieno neperskaitytas.

Kai kas žybsnyje įžvelgia jam siųstą lemties ženklą, kurį mindamas jis pradeda atskleisti  savo gyvenimo paslaptis.
Būna, kad žybsnio nubrėžta dangumi trajektorija dėmesingam žmogui parodo kur link eidamas jis turi ieškoti savo laimės.
Tačiau pats lemtingiausias yra minties žybsnis.
Jei jis neapakina, neužgęsta nepastebėtas, tai žmogų jis ir pažadina, atskleidžia jam gamtos duotus prigimtinius turtus, išveda į tikrąjį gyvenimo kelią.
Tuomet žmogus daro atradimus, stebuklus, kurie jam suteikia pažinimo, gyvenimo meilės galią.
Jei tik tas minties žybsnys jo neapakina.
Jei tik jis neužgęsta nepastebėtas...
 
P.S.  Jei jus aplankė minties blyksnis, tai kasdien (nuo 12 iki 13)  jums yra skirta  „Mūsų energetinio bendravimo valanda“. Laukiu Jūsų tel. 8687 75147, kaip ir  svetainėje www.tryszvaigzdutes.lt

Jeronimas Laucius,
rašytojas pozityvistas, leidyklos „Trys žvaigždutės“ vadovas, energetinių seminarų lektorius. 
 

Reklama