NAUJIENOS

Fortūnos energetinis receptas lapkričio 1–7 d.

Kategorija:

Miestas:
Fortūna kviečia lapkričio mėnesį pradėti susitikimu su Atmintimi. Atmintis, kaip kokia Likimo bendrakeleivė, gali žmogų – jei jis dėmesingas jai – apdovanoti likiminėmis dovanomis, palydėti į ateities kelią. 
Atmintis saugo ne praeitį, o mūsų gyvenimo patirties lobius, kuriais ji dalijasi, deja, ne su kiekvienu, o tik su tų lobių ieškotojais.
Kai atmintis užmiršta, kad ji atmintis, tai ji sukuria naują atminties gyvenimą, kuriuo laimingi žmonės papuošia savo paties likimus, o nelaimingieji – dar labiau juos sujaukia.
Kartais atmintis mandagiai pasitraukia į šalį, užleisdama savo vietą dabarties mirksniui.
Kai atmintis eina kartu su Likimu, žmogui jiedu padovanoja gražiausią gyvenimo kelią.
Kai nuo monotonijos nuodų suserga atmintis, žmogus gali ją pagydyti vien kitaip prabusdamas.
Kai žmogus per jėgą ar per savo paties galvą ima brautis į atminties pasaulį, atmintis praradusi protą, kartu pasiimma ir įsibrovėlį.
Kartais žmogaus atmintį atmintis pasiima sau, kad atėjus laikui turėtų ką jam padovanoti.
 
P.S. Atmintis gali palydėti į  www.tryszvaigzdutes.lt,  8 687 75147, el. p. JeronimasL@gmail.com.
 Jeronimas Laucius
rašytojas pozityvistas, energetinių seminarų vedėjas
 
 

Reklama