NAUJIENOS

Fortūnos energetinis receptas spalio 25– 31 d.

Kategorija:

Miestas:
Krentančių lapų takais artėja Vėlinės... Fortūnos valdos uždegtų žvakučių šviesoje įgauna naujus regėjimus, nutiesia naujus tiltus per nežinios pasaulius, per praeitis ir amžinybes. Gyvybingoji žvakutės šviesa...
 
Žvakutės šviesa priima į save gyvenimo tamsą, kad pažadintų Tave gyvenimo šviesai.
Žvakutės šviesa sudegina tamsą, kad gyvenimo veidrodyje pamatytum save ne tokį, koks esi, o koks turėtum ir galėtum būti.
Žvakutės šviesa naujai nušviečia viso gyvenimo prisiminimų kelią.
Žvakutės šviesa sušildo ne tik  delnų likimo linijas, bet ir patį Likimą.
Kai žvakutė baigia degti, jos šviesa pradeda savo amžiną kelionę...
 
P.S.  Mūsų leidyklos „Trys žvaigždutės“ (www.tryszvaigzdutes.lt.) šviesa tampa išleistomis knygomis, jose išliekančiais žmonių gyvenimais...
Jeronimas Laucius –  rašytojas pozityvistas, energetinių seminarų vedėjas
 

Reklama