NAUJIENOS

Fortūnos energetinis receptas rugpjūčio 23– 29 d.

Kategorija:

Miestas:
Žinodama, kad artėjant rudeniui žmonės labiau pajaučia nerimo debesis, kurie uždengia gyvenimo saulės šviesą, Fortūna dalinasi savo mintimis apie daugelio mūsų palydovą nerimą, kviečia visuomet ieškoti paramos ir paguodos, stiprinti save bendravimu, suvokimu, kad ir už tamsiausių debesų visada šviečia saulė.   

Tuo metu, kai jam atrodydavo, jog užplūdęs nerimo verpetas jį galutinai paskandins,  visada atsitikdavo taip, kad jam tekdavo padėti tiems, kurie nemokėjo, kaip jis, paslėpti nuo kitų nei savo liūdesio, nei savo nerimo.

Jiems atrodė, kad jis yra stiprus, besidžiaugiantis viskuo, net ir tuo, ko neturi, todėl jis, pasidalindamas savo stiprybe, gali juos ir nuraminti, ir paguosti, ir įkvėpti jiems gyvenimo džiaugsmo, kaip kokio stiprybės ir sveikatos eliksyro.
Jis iš tikro visiems padėdavo.

 Jo kupini paguodos, dvasinio supratingumo, gilios atjautos žodžiai nuskaidrindavo jų mintis, pažadindavo gyvenimo meilės jausmus.

Žmonės džiaugėsi žinodami, kad visada liūdesio valandą pas jį ras ir paramą, ir paguodą.
Jie nė nepagalvojo, kad  guosdamas juos, jis ramina savo širdies skausmą, guodžia savo, niekieno kito nepaguodžiamą, nerimą.

Jo paties nerime tilpo visų kitų nerimai, todėl jie buvo jam savi, nuolatiniai jo palydovai, su kuriais besikalbėdamas, besitardamas jis pats eidavo dvasinės stiprybės, gyvenimo meilės ieškojimo ir atradimo keliais, kartu vesdamas ir tuos, kurių nerimai buvo jo paties nerimo svečiai.

P. S. Svečiuodamiesi mūsų svetainėje www.tryszvaigzdutes.lt  rasite daug informacijos apie rudens energetinių seminarų temas, individualius kursus, Lao Siunio energetinius principus, galite sužinoti, kaip pas mus išleisti savo knygą ir t. t.
Laukiu klausimų ir kvietimų: tel. 8 687 75147, el. p. JeronimasL@gmail.com.

Jeronimas Laucius
Lietuvos „Žinijos" draugijos POZITYVISTŲ klubo steigėjas ir lektorius, energetinių seminarų vedėjas 
 
 
 

Reklama