Europos Komisijos narė Helena Dalli: lygybė – viena pagrindinių Europos vertybių
  NAUJIENOS

Europos Komisijos narė Helena Dalli: lygybė – viena pagrindinių Europos vertybių

Kategorija:

Miestas:

Sausio 24 d. vyko Seimo Europos reikalų komiteto susitikimas su Europos Komisijos nare Helena Dalli, atsakinga už lygybę. EK narė pristatė pagrindinius EK siekius lygybės srityje, tarp jų – Lyčių lygybės strategiją ir kovos su smurtu prieš moteris problematiką remiantis Stambulo konvencija.

Kalbėdama apie Europos ateitį, H. Dalli pabrėžė, kad Europos ateitis priklauso nuo to, kaip bus išnaudojamas žmogiškasis potencialas. Lygybė, pasak EK narės,  yra viena  pagrindinių Europos vertybių – esminė jos visuomenės gerovei kurti. Visuomenė tampa teisingesne, kai visų jos narių siekiams įgyvendinti užtikrinamos vienodos galimybės. H. Dalli akcentavo, kad Europos žaliasis kursas, kaip nauja strategija, rodo kryptį, kaip užtikrinti Europos Sąjungos ekonomikos tvarumą, klimato ir aplinkos problemas paverčiant galimybėmis visose politikos srityse bei siekiant, kad pertvarka visiems Europos piliečiams būtų teisinga ir įtrauki.

 

Seimo kanceliarijos nuotraukos (aut. Džoja Gunda Barysaitė)

 

EK narė taip pat pastebėjo, kad nors moterys sudaro šiek tiek daugiau nei pusę pasaulio gyventojų, jų indėlis į ekonominį aktyvumą, augimą ir gerovės rodiklius yra daug mažesnis nei jų potencialas. H. Dalli nuomone, būtina užtikrinti visišką profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros įgyvendinimą, surasti harmoniją derinant šeimos veiklą su sėkme profesinėje srityje, taip užtikrinant kiekvieno asmens nepriklausomybę. Nepaisant per pastaruosius dešimtmečius padarytos pažangos, moterų indėlio dalis darbo rinkoje išlieka mažesnė nei atitinkama vyrų dalis. Nepagrįsti darbo užmokesčio skirtumai tarp vyrų ir moterų, užimančių tas pačias pareigas, karjeros perspektyvos ‒ palankesnės vyrams, o aukštas ir vadovaujamąsias pareigas taip pat dažniausiai užima vyrai.

Susitikimo metu buvo kalbama apie Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo (Stambulo konvencija). Komiteto nariai atkreipė dėmesį, kad Lietuvos viešojoje erdvėje daugiausiai diskusijų kyla dėl Stambulo konvencijoje įtvirtintos gender (lytis socialiniu aspektu) sąvokos. Anglų kalboje žodis gender paprastai vartojamas kalbant apie socialinius ryšius, tuo metu lietuvių kalboje egzistuoja tik vienas terminas – lytis. Europos Komisijos narė atkreipė dėmesį, kad kalbėdami apie Stambulo konvencijos tikslus, turėtume šį terminą suprasti, kaip „socialiai susiformavusius vaidmenis, elgseną, veiklą ir bruožus, kuriuos tam tikra visuomenė laiko tinkamais moterims ir vyrams“.

Susitikimo pabaigoje H. Dalli išreiškė viltį, kad tokios bendros diskusijos apie lygybės balanso visuomenėje užtikrinimą vyks dažniau.

2013 m. birželio mėn. Lietuva pasirašė Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo (Stambulo konvencija), tačiau yra viena iš 6 Europos Sąjungos valstybių, kuri jos neratifikavo.

 

Daugiau informacijos:

Europos reikalų komiteto biuro padėjėja

M. Kadonova, tel. (8 5) 239 6894


Reklama