NAUJIENOS

Europos Komisija kviečia šalies verslininkus pasinaudoti pagalba naujų rinkų paieškoms

Kategorija:

Miestas:

Žemės ūkio ir maisto produktų gamintojai raginami pasinaudoti Europos Komisijos (EK) pagalba savo produkcijos pardavimui ES ir už jos ribų skatinti bei naujų rinkų paieškoms. Kovo 16 d. Žemės ūkio ministerijoje specialiai surengtoje informacinėje dienoje naujausia informacija apie šios pagalbos priemones su Lietuvos maisto pramonės atstovais pasidalijo EK Išorinės komunikacijos ir pardavimų skatinimo politikos skyriaus vadovė Lene Naesager.

Europos Komisija ne tik paskelbė kvietimą teikti paraiškas pasinaudoti šiems metams skirtomis informavimo apie žemės ūkio ir maisto produktus ir jų pardavimo skatinimo biudžeto lėšomis, bet ir sausio mėnesį Briuselyje surengė didelio populiarumo sulaukusią informacinę dieną. „Matydami didelį mūsų pareiškėjų susidomėjimą, mes nusprendėme patys pasikviesti EK atstovus į Lietuvą ir surengti susitikimą su gamintojais, kad išsamiau supažindintume juos su 2017 m. pardavimo skatinimo programos nuostatomis, kartu išanalizuotume praėjusių metų patirtį“, – sako žemės ūkio viceministras  Rolandas Taraškevičius.

Šiemet ES žemės ūkio produktų pardavimo skatinimo programų bendras biudžetas – 133 mln. EUR (2016 m. buvo skirta 111 mln. EUR). Šiomis lėšomis bus bendrai finansuojamos paprastos ir daugiašalės programos, įgyvendinamos ES vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse. Paraiškas asocijuotos organizacijos turi pateikti iki 2017 m. balandžio 20 d. Lietuvoje šią paramos priemonę administruoja VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra.

Į ŽŪM surengtą informacinį renginį susirinko Lietuvos maisto pramonės įmonių ir asociacijų, žemės ūkio produktų gamintojų organizacijų atstovai ir programų vykdytojai. Viceministras R. Taraškevičius, apžvelgęs Lietuvos įmonių patirtį dalyvaujant ES informavimo ir pardavimų skatinimo programose, pasidžiaugė sėkmingu dalyvavimu praėjusių metų pardavimų skatinimo programoje. Pernai buvo patvirtintos net 6 iš 10 Lietuvos asocijuotų organizacijų paraiškų, nors konkurencija buvo labai didelė – ES šalių pareiškėjų prašomos paramos suma net keturis kartus viršijo nustatytą biudžetą.

ŽŪM surengtame susitikime Lietuvos verslininkai turėjo galimybę iš pirmų lūpų išgirsti apie EK sumanymus ir išsiaiškinti galimybes dalyvauti 2017 m. pardavimų skatinimo programoje. Pranešimą skaičiusi EK atstovė Lene Naesager pasidalijo naujausia informacija apie paraiškų teikimo tvarką, numatomą biudžetą, EK aukšto rango prekybos misijas ir dažniausiai pasitaikančias klaidas paraiškose.

L. Naesager akcentavo, kad dalyvavimas pardavimų skatinimo programoje susideda iš kelių dalių. Tai – asocijuotų organizacijų projektiniai sumanymai dėl pozicijų stiprinimo konkrečiose rinkose ir aukšto lygio ekonominės–diplomatinės EK misijos, į kurias kviečiami ir verslo atstovai. Ši dviejų priemonių sąveika yra nepalyginamai veiksmingesnė, todėl maisto pramonės atstovai buvo raginami naudotis abejomis, kad sėkmingiau įsitvirtintų naujose rinkose. Artimiausia aukšto lygio EK misija yra numatyta gegužės mėnesį į Kanadą, o antrąjį pusmetį – į Iraną ir Saudo Arabiją.

EK atstovė Lietuvos maisto pramonės verslui palinkėjo sėkmės užkariaujant naujas rinkas ir paragino aktyviai teikti paraiškas pasinaudoti 2017 m. EK teikiama pagalba. Organizacijoms pateikus paraiškas, Europos Komisija jų kampanijoms, kurios paprastai vykdomos trejus metus, skirs 70–80 proc. lėšų (atsižvelgiant į tai, ar vykdomos paprastosios programos ar daugiašalės).

www.zum.lt


Reklama