NAUJIENOS

ES investicijos kultūrai jau finišo tiesiojoje

Kategorija:

Miestas:
Kultūrai pirmą kartą numatytos Europos Sąjungos (ES) investicijos ir Kultūros ministerija viena pirmųjų  baigė ES investicijų planavimą - parengti visi projektų finansavimui reikiami dokumentai ir pristatyti tarpinstituciniam derinimui.
 
Iki 2017 m. pabaigos visai Kultūros ministerijos administruojamai 199 mln. Eurų  apimčiai bus paskelbti konkursai arba sudaryti valstybės ir regionų projektų sąrašai.  Su dviem trečdaliais suplanuotų projektų (už 120 mln. eurų) dar šiais metais bus pasirašytos finansavimo sutartys. Šiuo metu sudarytos 52 kultūros projektų finansavimo sutartys už 63 mln. Eurų.
 
Aptariant šių metų ES investicijų situaciją, Kultūros ministerija informuoja, kad iki 2017 m. antro ketvirčio pagrindinės lėšos buvo išmokėtos projektams, kurie sutarčių pasirašymo metu turėjo pasirengę techninius projektus bei atlikę viešuosius pirkimus. Tai tęstiniai iš VIP (Valstybės investicijų programos) lėšų ankstesniais metais finansuoti projektai: Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos modernizavimas bei Valstybinio jaunimo teatro modernizavimas. Šiems projektams išmokėta 2,2 mln. Eur ES lėšų iš 2,3 visų išmokėtų ES lėšų. Likę 0,1 mln. išmokėti daugiausia tiems projektams, kurie turėjo pasirengę techninius projektus ar juos tik atnaujino.
 
Šiuo metu vykdomuose projektuose atliekami parengiamieji darbai. Juos atlikus, jau nuo 2017 m. trečio ketvirčio planuojamas išmokamų lėšų augimas, kuris spartės su kiekvienu ketvirčiu, o ypač 2018 m., kai dauguma projektų jau pradės statybos ir įrangos įsigijimo bei montavimo darbus.
 
Kultūros finansavimo procesai dažnai užtrunka dėl projektų rengimo aspektų. Vidutinė infrastruktūros projektų įgyvendinimo trukmė dažniausiai 2,5-3 metai. Viešųjų pirkimų įstatymu nustatytų procedūrų (techninio projekto rengimo paslaugų, statybos darbų, įrangos įsigijimo) minimali trukmė – 6 mėn. Techninio projekto rengimas – dar minimaliai 6 mėn. Kultūros paveldo objektuose techninio projekto parengimas dažniausiai trunka dar ilgiau dėl paveldo tyrimų. Iš viso parengiamieji darbai, kurių metu lėšų išmokėjimas yra minimalus, trunka ne mažiau, kaip metus, o kultūros paveldo objektuose dar ilgiau.
 
Kultūros ministerija primena, kad birželio 29 d. Kultūros ministerija kartu su Finansų ministerija ir UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ (VIPA) pasirašė trišalę sutartį, kuria įsteigė Kultūros paveldo fondas - naujas paveldotvarkos finansavimo instrumentas–. Įsteigtam fondui numatyta skirti 5,2 mln. eurų Europos Sąjungos (ES) fondų lėšų, tiek pat lėšų bus siekiama pritraukti ir iš privačių investuotojų.
Daugiau informacijos:
 
Viešųjų ryšių skyrius
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
 

Reklama