NAUJIENOS
Kaip nuversti valdžią

ES aplinkos ministrų dėmesio centre – klimato kaitos mažinimas ir jūrų tarša

Kategorija:

Miestas:
Šiandien ministras Kęstutis Navickas kartu su kitų ES šalių aplinkos ministrais, susirinkusiais į neformalų susitikimą Maltos sostinėje Valetoje, diskutuoja aktualiausiais klimato kaitos ir jūrų taršos mažinimo klausimais. Per dvi susitikimo dienas jo dalyviai aptars, kaip kiekviena šalis vykdys Paryžiaus klimato kaitos susitarimą.
Pasak Kęstučio Navicko, būtina ne tik imtis priemonių klimato kaitos padariniams stabdyti, bet ir didinti gebėjimą prisitaikyti prie neigiamo šios kaitos poveikio ir skatinti atsparumą jai. Todėl ministras sveikina Lietuvoje prasidėjusias neformalias diskusijas, kad turėtų būti plečiama Seimo Energetikos komisijos veikla ir šiai komisijai suteiktos klimato kaitos politikos formavimo ir įgyvendinimo priežiūros funkcijos.
Mūsų šalies požiūriu, reikia visais lygiais – ES, regioniniu ir nacionaliniu – koordinuoti veiksmus Paryžiaus susitarimui įgyvendinti. Lietuva pritaria siūlymui patikslinti ir visos ES, ir jos šalių prisitaikymo prie klimato kaitos strategijas. Šios strategijos turėtų skatinti aktyviau veikti vietos valdžios institucijas ir nevalstybinį sektorių, telkti jų pastangas ir lėšas.
Valetoje ministrai itin daug dėmesio ketina skirti vandenynų ir jūrų taršos problemoms. Kadangi didėja jų užterštumas plastiko atliekomis, bus diskutuojama apie priemones, padėsiančias iki 2020 metų 30 proc. sumažinti šią taršą.
Lietuvai didelį susirūpinimą kelia Baltijos jūros būklė, kuri prastėja dėl intensyvios taršos ir jos sukeltos eutrofikacijos. Kaip pagerinti Baltijos ir vidaus vandens telkinių padėtį, numato valstybinė Vandens sektoriaus plėtros 2017-2023 m. programa.
Saugant jūrą nuo taršos, ministro Kęstučio Navicko žodžiais, labai svarbus visuomenės vaidmuo. Todėl reikia kuo plačiau ir išsamiau žmones šviesti, kelti jų sąmoningumą ir didinti atsakomybę už Baltijos išsaugojimą ir jos ateitį. 

Valetoje Kęstutis Navickas su Liuksemburgo, Nyderlandų, Lenkijos, Suomijos ir kitų šalių atstovais neformaliai aptarė su statoma Astravo atomine elektrine susijusias problemas ir veiksmus, siekiant ES šalių palaikymo, kad būtų įgyvendintos JT konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste Įgyvendinimo komiteto rekomendacijos. 

Komunikacijos skyrius 
 

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis


Reklama