NAUJIENOS

EP perspėja apie neigiamą pandemijos įtaką vaikų sveikatai ir švietimui

Kategorija:

Miestas:
Net ir pandemijos metu valstybės privalo užtikrinti kiekvieno vaiko teisę į švietimą, sveikatos apsaugą ir deramą būstą, ketvirtadienį pažymėjo Europos Parlamentas (EP).
 
Europarlamentarai pabrėžia, kad COVID-19 krizė stipriai pakenkė vaikams – padidino jų skurdą, apribojo galimybę mokytis, pakenkė fizinei ir psichinei sveikatai, taip pat sustiprino smurto ir prievartos pavojų, o socialinės apsaugos tarnybos tapo sunkiau pasiekiamos. Europos Komisija raginama išsamiai įvertinti krizės poveikį vaikų mokymuisi ir pasiūlyti valstybėms rekomendacijas. EP nariai pabrėžia, kad „skaitmeninis švietimas jokiu būdu neturėtų visam laikui pakeisti kontaktinio mokymosi“. Savo ruožtu jie ragina valstybes užtikrinti teisę pandemijos metu vaikams matytis su tėvais, jei tai nekelia pavojaus jų saugumui ir sveikatai.
 
Europos Komisija raginama įgyvendinti pažadą per šių metų pirmąjį ketvirtį pasiūlyti Europos vaiko garantijų sistemą, taip pat įtraukti vaiko interesus į visas jiems svarbias ES politikos priemones. Kartu europarlamentarai skatina valstybes sustiprinti kovą su vaikų skurdu, taip pat užtikrinti prieinamas sveikatos paslaugas ir deramą būstą atsižvelgiant į vienišų tėvų ir daugiavaikių šeimų realijas.
 
Parlamentas ragina visas ES šalis užtikrinti, kad visi abiejų lyčių vaikai, įskaitant romų, migrantų bei negalią turinčius vaikus, turėtų lygiateisę prieigą prie kokybiško, įtraukaus švietimo. Savo ruožtu europarlamentarai kviečia užtikrinti galimybes vaikams gauti visapusišką pagal amžių pritaikytą informaciją apie lytį ir seksualumą, taip pat apie seksualinės ir reprodukcinės sveikatos priežiūrą bei santykius.
 
Europarlamentarai apgailestauja dėl to, kad 23 ES šalys dar iki galo neįgyvendino direktyvos dėl seksualinės prievartos prieš vaikus. Jie siūlo numatyti ES standartus ir kriterijus interneto paslaugų teikėjams bei technologijų bendrovėms, kad vaikai internete būtų apsaugoti nuo žalingo ir neteisėto turinio. EP taip pat ragina valstybes, kurios dar to nepadarė, numatyti baudžiamąją atsakomybę už vaikų viliojimą ir persekiojimą internetu. Be to, siūloma įsteigti Europos seksualinės prievartos prieš vaikus prevencijos ir kovos su ja centrą.
 
Savo ruožtu EP siekia nutraukti migrantų vaikų sulaikymo praktiką, užkirsti kelią vaikų darbui, taip pat panaikinti visų formų smurtą prieš vaikus, įskaitant priverstines santuokas, prekybą žmonėmis, kankinimą, nužudymus dėl garbės, mergaičių lyties organų žalojimą, kraujomaišą, priverstinį mokyklos nebaigimą ir vaikų įtraukimą į karo veiksmus.
 
„COVID-19 pandemija padidino nelygybę ir dar labiau apsunkino daugybės vaikų padėtį visoje Europoje. Raginame Europos Komisiją ir ES valstybes skirti pakankamai lėšų vaikams apsaugoti, taip pat imtis konkrečių priemonių skurdui, seksualinei prievartai ir išnaudojimui panaikinti“, – teigė EP pranešėjas Juan Fernando López Aguilar (Socialistai ir demokratai, Ispanija).
 
Rezoliucija patvirtinta 545 EP nariams balsavus už, 24 – prieš ir 119 susilaikius.
 
Robertas Pogorelis

EP ryšių su žiniasklaida administratorius

Reklama