NAUJIENOS

Edukacinis maršrutas „KALBOS KELIAS“. SIMONAS STANEVIČIUS

Kategorija:
Kalboje tauta pasisako, kas esanti, ko verta. Tautos kalboje yra išdėta visa jos prigimtis – istorija, būdo ypatybės, siela, dvasia. J. Jablonskis.
Malonaus keliavimo edukaciniu maršrutu „Kalbos kelias“, skirto Jono Jablonskio 160-osioms gimimo metinėms. Būsime dėkingi, jai redakcijai atsiųsite asmenukes ir įspūdžius, kuriuos patyrėte apsilankęs prie vieno ar kito paminklo. Aktyviausiųjų laukia malonios staigmenos.

Simono Stanevičiaus sodyba-muziejus  Kanopėnų kaime, Raseinių rajone
 

Rašytojas, pasakėčios žanro klasikas Simonas Stanevičius gimė 1799 m. spalio 26 dieną Kanopėnuose (Raseinių rajonas) smulkių žemaičių bajorų šeimoje.

1829 m. Simonas Stanevičius pakartotinai išleido anoniminio autoriaus 1737 m. Vilniuje išspausdintą lietuvių kalbos gramatiką ( „Universitetas linguarum Lituaniae“ ). Knygą pavadino „Trumpas pamokymas kalbos lietuviškos arba žemaitiškos“, įdėjo lietuvių ir lotynų kalbomis parašytą turiningą prakalbą, kurioje apibūdino lietuvių kalbos situaciją, lietuviškų raštų kalbą, apžvelgė senąją lietuvių literatūrą, nusakė jos reikšmę dabarčiai.
 
Simono Stanevičiaus gimtojoje sodyboje įsikūręs muziejus.

Kanopėnų kaimas yra Viduklės seniūnijoje, apie 2 km į pietvakarius nuo kelių Vilnius–Kaunas–Klaipėda (A1) ir Viduklės geležinkelio stotis–Plačiuva–Paupys (3508) sankirtoje.
Kelias į muziejų pažymėtas rodyklėmis.
Sodyboje-muziejuje eksponuojami rašytojo gyvenimą ir kūrybą menantys daiktai ir etnografiniai rinkiniai. Organizuojami įvairūs literatūriniai renginiai, gegužiniai giedojimaifolkloro festivaliai.
Sodyba yra regioninės reikšmės kultūros paminklas, 1992 m. įrašytas į Kultūros vertybių registrą
 
Stanevičiai Kanopėnuose gyveno iki XX a. pradžios, vėliau sodybos savininkai keitėsi. Nueitas ilgas ir nelengvas kelias, kol sodyba buvo pripažinta kultūros paveldo objektu ir įtraukta į valstybės saugomų kultūros paveldo objektų registrą.
Senų klevų alėja atveda į ketvirtą šimtmetį skaičiuojančią pasiturinčio bajoro sodybą su erdviu ir jaukiu kiemu. Sodybos trobesiai išdėstyti apie du kiemus – švarųjį ir ūkinį. Švariajame kieme–gyvenamasis namas, priešais jį – svirnas. Ūkiniame kieme – atstatyta ratinė, restauruoti kiti sodybos pastatai. Vakarinėje pusėje – senasis sodas.
1986 metais sodybos svirne, mokytoja Julija Norkutė įrengė pirmąją ekspoziciją, skirtą Simono Stanevičiaus gyvenimui ir kūrybai.
Kaip Simono Stanevičiaus poetinė kūryba susijusi su lietuvių tautos atgimimu, gimtosios kalbos aukštinimu, tautine savimone, liaudies gyvenimu, jos jausmais, nuotaikomis ir Lietuvos gamta, taip ir jo gimtojoje sodyboje, Kanopėnuose stengiamasi puoselėti senąją žemaitišką kultūrą.
 
Stemplių dvaras – paskutinė Simono Stanevičiaus gyvenimo vieta


 
Stemplių dvare (Šilutės rajonas) Simonas Stanevičius gyveno 1836–1848 metais.
Stemplės – kaimas Šilutės rajone , 12 km į rytus nuo Švėkšnos  prie kelio Kvėdarna–Švėkšna–Saugos (193)
1820 m., Jurgio Pliaterio sūnums pasidalijus Švėkšnos dvaro valdą, grafas Kazimieras Pliateris Stemplių kaimo pakraštyje įkūrė Stemplių dvarą.  Jis yra apie 2 km į šiaurę nuo Stemplių kaimo.
 
Jurgis Pliateris 1829 metais pradėjo remti Simoną Stanevičių, o nuo 1836 metus rašytojas gyveno Stemplių dvare ir prižiūrėjo savo globėjo Jurgio Pliaterio paliktą biblioteką.
 
Išlikę 3 dvaro pastatai: vienaukštis medinis gyvenamasis dvaro pastatas ant lauko akmenų mūro pamato su mansarda, medinis svirnas ir plūkto molio tvartas su dvišlaičiu stogu. Stemplių dvaras išlikęs iki šių dienų. Dvaras – perdažytas oranžine spalva didelis gyvenamasis namas, apsuptas medžių, ir išlikęs apnykęs klojimas. Visa tai – privatus ūkis.
 
Simbolinis Simono Stanevičiaus kapas Švėkšnoje

 

Simonas Stanevičius mirė Stemplėse 1848  m. mirė susirgęs džiova. Tiksli palaidojimo vieta nėra žinoma. 1984  m. tautodailininkas Vytautas Majoras pastatė paminklą ant simbolinio kapo – kenotafo Švėkšnis kapinėse. 

Karolina Baltmiškė
Raseinių krašto muziejaus, Šilutės TIC nuotraukos

Panašūs straipsniai:
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/edukacinis-marsrutas-%E2%80%9Ekalbos-kelias%E2%80%9C-dionizas-poska
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/edukacinis-marsrutas-%E2%80%9Ekalbos-kelias%E2%80%9C-motiejus-valancius
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/edukacinis-marsrutas-%E2%80%9Ekalbos-kelias%E2%80%9C-mikalojus-dauksa
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/edukacinis-marsrutas-%E2%80%9Ekalbos-kelias%E2%80%9C-jurgis-zauerveinas
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/edukacinis-marsrutas-%E2%80%9Ekalbos-kelias%E2%80%9C-kristijonas-donelaitis
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/edukacinis-marsrutas-%E2%80%9Ekalbos-kelias%E2%80%9C-martynas-mazvydas

 
 

Reklama