Edukacinis maršrutas „KALBOS KELIAS“. LAURYNAS IVINSKIS
  NAUJIENOS

Edukacinis maršrutas „KALBOS KELIAS“. LAURYNAS IVINSKIS

Kategorija:
Žodį reikia vertinti. Tai didžiausia dovana, kokią mums davė Dievas. (N. Gogolis)
Malonaus keliavimo edukaciniu maršrutu „Kalbos kelias“, skirto Jono Jablonskio 160-osioms gimimo metinėms. Būsime dėkingi, jai redakcijai atsiųsite asmenukes ir įspūdžius, kuriuos patyrėte apsilankęs prie vieno ar kito paminklo. Aktyviausiųjų laukia malonios staigmenos.

Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia
 
Šioje bažnyčioje buvo pakrikštytas Laurynas Ivinskis. Apie tai liudija ir čia eanti memorialinė lenta.


Vytauto Didžiojo g. 7, Šilalė

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos muziejus
 
Laurynas Ivinskis (1810–1881) – XIX a. vidurio švietėjas, leidėjas, publicistas, tautosakos rinkėjas, leksikografas, poetas ir vertėjas, pirmojo lietuviško kalendoriaus leidėjas, taigi laikomas ir lietuvių periodinės spaudos pradininku.
Laurynas Ivinskis rašė kalbos mokslo darbus: lenkų–lietuvių, rusų–lietuvių žodynus. Jis buvo užsimojęs visus esamus žodynus suvesti į vieną ir papildyti savo surinktais žodžiais. Rankraštyje liko lenkiško–lietuviško žodyno dalis, taip pat medžiaga lietuvių kalbos gramatikai.

Gimnazijos muziejus įkurtas 1993 m. trečio aukšto nedidelėje patalpoje. Jam nuo įkūrimo pradžios iki išėjimo į užtarnautą poilsį  vadovavo lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Aldona Pažūsienė. Ji ir pradėjo rinkti eksponatus. Vėliau muziejaus eksponatai perkelti į naujas ir erdvias patalpas antrame aukšte.

Perkėlus muziejų į naujas  patalpas, atnaujinta ekspozicija. Kadangi patalpos erdvios, tai jose ir eksponatų daugiau. Tik įžengę į ekspozicijos salę, lankytojai pastebi buvusio mokinio Dragūno pieštą ir gimnazijai dovanotą Lauryno Ivinskio portretą, medžiagą, sukauptą apie pirmojo lietuviško kalendoriaus sudarytoją.
Muziejuje organizuojamos parodos, vyksta  renginiai. Susidomėjimo sulaukė mokytojų darbų paroda „Mūsų pomėgiai“, moksleivių meninio skaitymo konkursas.

V. Kudirkos g. 33, Kuršėnai, Šiaulių rajonas
 

Kuršėnų kalendorių muziejusMuziejuje kaupiami kalendoriai ir medžiaga susijusi su Laurynu Ivinskiu. Ekspoziciją sudaro 6 skyriai. Pirmajame skyriuje lankytojai supažindinami su kalendorių atsiradimo istorija.
 Antrame skyriuje plačiai nušviečiama įvairiapusė Lauryno Ivinskio švietėjiška veikla. Trečiajame skyriuje – senieji kalendoriai. Tai pati vertingiausia kolekcijos dalis, kuri pasakoja apie kalendorius išleistus Lietuvoje po Lauryno Ivinskio. Šiame skyriuje yra daugiausia ūkininkams skirtų kalendorių. Ketvirtasis muziejaus skyrius pasakoja apie L. Ivinskio premijos laureatus.

Nuo 1992 m. ši premija skiriama geriausiam metų kalendoriaus sudarytojui. 
Penktasis ekspozicijos skyrius yra pats gausiausias, kuris atskleidžia kalendorių įvairovę. Šeštajame skyriuje eksponuojami užsienio šalių kalendoriai, atkeliavę iš visų žemynų.

Ventos g. 11A, Kuršėnai 

Paminklas Laurynui Ivinskiui Kuršėnuose

 

Paminklas Laurynui Ivinskiui stovi centrinėje Lauryno Ivinskio aikštėje Kuršėnuose. Paminklas pastatytas 1960 metais. Lauryno Ivinskio biustas buvo sukurtas 1958 metais.
Paminklas pastatytas iš betono ir bronzos. Postamentas betoninis, vaizduojamas Lauryno Ivinskio biustas – iš bronzos. Užrašas: „Laurynas Ivinskis 1810–1881“.
Paminklą sukūrė skulptorius Petras Aleksandravičius, architektas Simonas Ramunis.
 
Senatvėje lietuviškų kalendorių autorių, Lauryną Ivinskį, priglaudė Milvydų dvaro, esančio prie Kuršėnų, savininkas Ignas Gruževskis. Šiame dvare jis praleido paskutines savo gyvenimo dienas. Greitai jėgos silpo, ir 1881m. liepos 31d. tautos švietėjas mirė. Jis palaidotas senosiose Kuršėnų miesto kapinėse.
 
Lauryno Ivinskio aikštė, Kuršėnai, Šiaulių rajonas
 
Lauryno Ivinskio kapas senosiose Kuršėnų kapinėse
 

www.slaptai.lt nuotr.

Lietuviškų kalendorių kūrėjas palaidotas 1881 metų liepos 31 dieną. Po jo mirties draugų ir mokinių surinktomis lėšomis buvo ant kapo pastatytas kuklus paminklas.
Tarpukario Lietuvoje leistame Raudonojo kryžiaus vaikų žurnale „Žiburėlis“ sakoma, kad Kuršėnų katalikų kapinėse yra palaidotas Laurynas Ivinskis ir pastarojo kapas yra lankomas Kuršėnų mokinių ir mokytojų. Taip buvo 1931 m. Šiandieną mokyklų mokiniai su mokytojais stengiasi palaikyti šią tradiciją.
Paminklas ir jį juosianti tvorelė išlieti iš ketaus. Įrašas ant paminklo skelbė: „Cze ir palaydotoas D. P. Laurynas Ivinskis pirmas raszytojas Lietuvo – Žemaitiszko kalendoriaus. Gimęs 1811 miatu, mires 1881 miatu 17 d. Liepo menuo.”
Šis užrašas išlikęs iki mūsų dienų.
 
Kapų ir V. Kudirkos gatvių sankirta, Kuršėnai

Atminimo lenta Laurynui Ivinskiui Rietave

 

2010 metais  Žemaičių vyskupystės muziejaus kiemelyje atidengta Lauryno Roko Ivinskio 200-ųjų gimimo metinių jubiliejinė lenta.
 
Laurynas Ivinskis daug važinėjo po šalį, o apie 1842 m. atsikėlė į Rietavo apylinkes. Šis persikraustymas buvo svarbus Lauryno Ivinskio veiklai: čia subrandinta ir realizuota lietuviškųjų kalendorių rengimo ir leidybos idėja.
 
Jau 1845 m. Laurynas Ivinskis parašė pirmojo lietuviškojo kalendoriaus rankraštį ir kreipėsi paramos į Rietavo kunigaikštį Irenėjų Oginskį. Pastarasis skyrė paskolą kalendoriaus leidimui. Kalendorius išleistas Vilniuje, Adomo Zavadskio spaustuvėje 1846 m. pavadinimu Metų skajtlius ukiniszkas ant metu Wieszpaties 1846. Dėl tokio pavadinimo Ivinskio kalendoriai kartais vadinami „metskaitliais“.
 
1851 m. Ivinskis išsikėlė ir iš Rietavo, o 1854 metais jis vėl sugrįžo į Rietavą. Jis buvo paskirtas
Rietavo parapinės mokyklos jaunesniuoju mokytoju. Nors Ivinskis ir norėjo visą savo laiką skirti knygoms, 1855 metais jis buvo paskirtas Vyresniuoju Rietavo parapinės mokyklos mokytoju. Čia Ivinskis dėstė prancūzų, lenkų, lotynų ir vokiečių kalbas, rusų kalbos skaitymus ir aritmetiką. Vėliau Rietave įsteigtoje agronomijos mokykloje dėstė ir geografiją ir botaniką.
 
1864 metais Laurynas Ivinskis palieka Rietavą.
 
1875 metais jis vėl buvo pakviestas į Rietavą – Bogdanas Oginskis jam pasiūlė pamokų savo įsteigtoje muzikos mokykloje. Čia Ivinskis įsijungė ir į Gyvulių globos draugijos veiklą. Dalyvaudamas draugijos  paskelbtame konkurse, jis tais pačiais metais įteikė veikalą apie gyvulių globą bei priežiūrą, jį pavadindamas „Pasauga“. Oginskis „Pasaugos“ rankraštį nusiuntė Antanui Baranauskui, kad šis patikrintų kalbą. Tai padaręs, su knygos leidimu sutiko, tačiau 1876 metais cenzūra šį Ivinskio veikalą uždraudė.
Laurynas Ivinskis Rietave gyvena iki 1878 metų. Tais metais jis išvyksta į Milvydų dvarą šalia Kuršėnų.

 
Parengė Karolina Baltmiškė

Panašūs straipsniai:
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/edukacinis-marsrutas-%E2%80%9Ekalbos-kelias%E2%80%9C-simonas-stanevicius
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/edukacinis-marsrutas-%E2%80%9Ekalbos-kelias%E2%80%9C-dionizas-poska
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/edukacinis-marsrutas-%E2%80%9Ekalbos-kelias%E2%80%9C-motiejus-valancius
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/edukacinis-marsrutas-%E2%80%9Ekalbos-kelias%E2%80%9C-mikalojus-dauksa
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/edukacinis-marsrutas-%E2%80%9Ekalbos-kelias%E2%80%9C-jurgis-zauerveinas
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/edukacinis-marsrutas-%E2%80%9Ekalbos-kelias%E2%80%9C-kristijonas-donelaitis
https://www.manokrastas.lt/straipsnis/edukacinis-marsrutas-%E2%80%9Ekalbos-kelias%E2%80%9C-martynas-mazvydas

Reklama