NAUJIENOS
Kaip nuversti valdžią

ECOFIN: skaitmeninės reklamos talpinimo mokestis bei investicijų skatinimas

Kategorija:

Miestas:

Finansų ministras Vilius Šapoka ir viceministrė Miglė Tuskienė šiandien dalyvauja Europos Sąjungos (ES) Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos (ECOFIN) posėdyje Briuselyje. ECOFIN posėdyje didžiausias dėmesys bus skiriamas tolimesnėms diskusijoms dėl skaitmeninių paslaugų mokesčio bei „InvestEU“ fondo.

Posėdžio metu finansų ministrai sieks politinio sutarimo dėl skaitmeninių paslaugų mokesčio. Pirmininkaujančios šalies kompromisiniame pasiūlyme pateiktas susiaurintas mokesčio taikymas,  apmokestinant tik skaitmeninės reklamos talpinimą.

„Nors esu įsitikinęs, kad globalus susitarimas EBPO rėmuose būtų geresnis sprendimas, tačiau kompromiso labui galime sutikti su Pirmininkaujančios šalies pateiktu pasiūlymu. Svarbu, kad būtų nustatyti aiškūs šio mokesčio taikymo ribojimai laike. Viena vertus, turime gerai pasiruošti šio naujo mokesčio įvedimui, todėl nemanome, kad įsigaliojimo data galėtų būti ankstesnė nei 2022 m. Kita vertus, tai turi būti laikinas sprendimas ir galioti tol, kol bus pasiektas susitarimas EBPO, bet ne ilgiau nei 2025 m. pabaiga“, – sako finansų ministras Vilius Šapoka.

Šio ECOFIN posėdžio metu taip pat bus toliau sprendžiami klausimai, susiję su „InvestEU“ fondo įkūrimu. Finansų ministrai diskutuos dėl fondo Investicijų komiteto sekretoriato įkūrimo vietos, struktūros ir funkcijų. Dalis valstybių narių siūlo sekretoriatą įsteigti Europos investicijų banke (EIB), kitos šalys (tame tarpe ir Lietuva) remia sprendimą, kad sekretoriatas turėtų būti įsikūręs Europos Komisijoje (EK), nes tai padėtų išvengti interesų konflikto ir užtikrinti visiems įgyvendinantiems partneriams vienodas sąlygas (EIB yra vienas iš įgyvendinančių partnerių). Siūloma, kad sekretoriatą sudarytų nepriklausomi ekspertai  iš EK bei EIB.

„InvestEU“ fondas skirtas skatinti viešąsias ir privačiąsias investicijas Europos Sąjungoje, taip sprendžiant vis dar didelio investicijų trūkumo Europoje klausimą. Pagrindinis jo tikslas – suteikti finansavimą ekonomikos subjektams, kuriems dėl jų rizikos profilio privatūs finansuotojai ne visada gali arba nori suteikti finansavimą. EK siūlo „InvestEU“ fondui skirti 15,2 mlrd. eurų. Tai leis iš ES biudžeto suteikti 38 mlrd. eurų garantiją, kuri bus panaudota strategiškai svarbiems projektams visoje ES. Tikimasi, kad tai mobilizuos apie 650 mlrd. eurų investicijų.

Taip pat posėdžio metu Europos Komisija pristatys valstybių narių ataskaitas, apžvelgiančias šalims skirtų rekomendacijų įgyvendinimą.

„Dėkojame Europos Komisijai už objektyvią analizę ir vertiname pateiktas įžvalgas. Tikiu, kad ir toliau būsime minimi tarp šalių, kurios pavyzdingai laikosi Stabilumo ir augimo pakto reikalavimų. Tuo tarpu priimti sprendimai mokesčių administravimo srityje sudarys galimybes siekti didesnės pažangos užtikrinant mokestinių prievolių vykdymą“, – sako finansų ministras Vilius Šapoka.

ECOFIN posėdyje taip pat bus siekiama susitarimo dėl pasiūlymų akcizų srityje – alkoholinių gėrimų akcizų bei bendros akcizų tvarkos. Alkoholinių gėrimų akcizų direktyvos pataisa siekiama užtikrinti aiškesnį ir paprastesnį akcizų taikymą alkoholiniams gėrimams, sumažinti administracinę naštą smulkioms ir vidutinėms įmonėms, veikiančioms alkoholio srityje ES bei suteikti daugiau galimybių valstybėms narėms spręsti dėl akcizų tarifų alkoholiniams gėrimams. Bendrą akcizų tvarką nustatančios direktyvos pataisų tikslas – užtikrinti geresnę akcizais apmokestinamų prekių gabenimo stebėseną bei suderinti ją su galiojančiomis muitų teisės aktų nuostatomis (įskaitant muitų informacines sistemas).

Vaizdo įrašą galite rasti čia.


Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė


Reklama