NAUJIENOS

Diskutuota apie žemės ūkio specialistų seniūnijose darbo užmokestį

Kategorija:

Miestas:
Gegužės 23 dieną Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Karbauskas, Ekonomikos ir biudžeto skyriaus vedėja Irena Gailiuvienė bei Žemės ūkio skyriaus vedėja Genovaitė Valauskienė sprendė klausimą dėl žemės ūkio specialistų seniūnijose darbo užmokesčio.
Kaip rašyta spaudoje, Klaipėdos rajono savivaldybės meras Vaclovas Dačkauskas, pristatydamas Savivaldybės veiklos 2016 m. ataskaitą seniūnijose, sulaukė klausimų dėl nuo metų pradžios panaikintų priemokų prie algos žemės ūkio specialistams seniūnijose. Šią situaciją pavesta išsiaiškinti Administracijos direktoriui.
Pasitarimo metu Žemės ūkio skyriaus vedėja paaiškino, kad darbo užmokestis žemės ūkio specialistams seniūnijose yra mokamos už Valstybės deleguotų funkcijų atlikimą iš Žemės ūkio ministerijos lėšų per Žemės ūkio skyrių. Lėšų atlyginimams yra tiek, kiek jų skiria ministerija. Priemokos prie atlyginimo žemės ūkio specialistams 2016 m. buvo skirtos, nes pavyko sutaupyti lėšų, skirtų darbo užmokesčiui, kai tam tikrą laikotarpį Žemės ūkio skyriuje nebuvo skyriaus vedėjo. Sutaupius lėšų, buvo nuspręsta žemės ūkio specialistams seniūnijose išmokėti priemokas, proporcingas darbuotojų krūviui, 5 mėnesių laikotarpiui. Seniūnijų specialistai buvo su šia tvarka supažindinti. Pasak Žemės ūkio skyriaus vedėjos Genovaitės Valauskienės, tai buvo lyg paskatinimas darbuotojams: „pavykus sutaupyti lėšų, norėjosi paskatinti seniūnijų darbuotojus, padidinti jų motyvaciją priemokomis, tačiau, matyt, kai kurie specialistai nesuprato, kad tai yra laikina priemoka, o ne nuolatinis darbo užmokestis, todėl ir kilo pasipiktinimas.“
Pasitarimo metu paaiškėjo, kad žemės ūkio specialistų atlyginimas seniūnijose po truputį didėjo: nuo 2015 metų žemės ūkio specialistų atlyginimo koeficientas pakeltas iki 13, o priemokas specialistai gavo tik 2016 m. 5 mėnesius – ankstesniais metais nebuvo išmokamos jokios priemokos. Šiemet, 2017 metais, seniūnijų prašymu, visose seniūnijose žemės ūkio specialistai nuo gegužės iki gruodžio gaus vienodas 10 proc. dydžio priemokas.
Ekonomikos ir biudžeto skyriaus vedėja Irena Gailiuvienė pabrėžė, kad priemokos turėtų būti skiriamos motyvuotai, atkreiptas dėmesys ir į nepakankamus žemės ūkio specialistų seniūnijose darbo krūvius. Daugiausia darbo ir didžiausi krūviai specialistams tenka vos kelis mėnesius per metus, kai ūkininkai pradeda deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir pasėlius bei teikti paraiškas už juos gauti paramą. Kalbėta, kad kai kuriuose rajonuose specialistai, kurių pagrindinis darbas yra dirbti būtent su Paraiškų priėmimo informacine sistema, dirba terminuotai. Siūlyta galvoti apie etatų seniūnijose skaičiavimą pagal Žemės ūkio ministerijos metodiką, taip pat pagalvoti apie efektyvų žmogiškųjų išteklių naudojimą, t. y. kokias dar funkcijas galėtų atlikti specialistai, kad jų atlyginimai būtų didesni, galbūt svarstyti apie galimybes sujungti pareigybes, išanalizuoti situaciją – galbūt esami darbuotojai galėtų atlikti ir papildomas funkcijas, už kurias jiems didėtų darbo užmokestis.
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Karbauskas teigė, kad, kalbant apie žmogaus atlyginimą, negali būti staigių šuolių ir nusileidimų: „per 5 mėnesius žmogus įpranta gauti didesnį darbo užmokestį, todėl priemokai sumažėjus – tai skaudžiai atsiliepia žmogui, ypač, jei iš 50 proc. liko tik 10 proc. priemoka. Skiriant priemokas, žmonėms reikia dar papildomai paaiškinti, kodėl ir kiek laiko jos bus skiriamos. Šiuo metu reikėtų kiek galima sušvelninti situaciją ir apskaičiuoti, kaip būtų galima padaryti, kad dabartiniai atlyginimai nebūtų drastiškai mažesni nei praėjusiais metais.“
Pasitarimo metu buvo nutarta ieškoti sprendimų, kaip būtų galima sušvelninti situaciją, bei artimiausiu metu Administracijos direktoriui pateikti pagal Žemės ūkio ministerijos metodiką perskaičiuotus žemės ūkio specialistų seniūnijose etatus, kad būtų galima susidaryti bendrą vaizdą ir svarstyti apie galimus sprendimus, kurie pagerintų žemės ūkio specialistų situaciją seniūnijose.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Ryšių su visuomene skyriaus vyriausioji specialistė Ernesta Strakšytė
 

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė


Reklama