NAUJIENOS

Diskutuota apie prasidėjusią brandos egzaminų sesiją ir vaikų vasaros poilsio programas

Kategorija:

Miestas:
Radviliškio rajono savivaldybės meras Vytautas Simelis, Savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Margaitienė  ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Laisvūnas Vaičiūnas drauge su skyriaus specialistais Rasa Plukiene, Ieva Ražinskiene, Aukse Vizbariene, Rimu Špakausku ir jaunimo reikalų koordinatoriumi Rimvydu Aleknavičiumi aptarė  prasidėjusią  brandos egzaminų sesiją, vaikų vasaros poilsio organizavimą Radviliškio rajone.
 

Egzaminų sesija – sklandžiai ir be incidentų

2021 m. gegužės 21 d. duomenimis, 2020–2021 metų brandos egzaminų sesijoje Radviliškio rajone  dalyvauja 226 bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai (iš jų 3 – suaugusiųjų klasių), 24 Šeduvos verslo ir technologijų  centro mokiniai ir keli išoriniai kandidatai. Valstybinius lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminus laikyti pasirinko 176 abiturientai, užsienio kalbos (anglų) –189, istorijos – 94, matematikos – 180, biologijos – 78 , fizikos – 28, chemijos – 6,  informacinių technologijų – 22, geografijos – 54 , užsienio kalbos (rusų) – 5. Mokyklinius lietuvių kalbos ir literatūros egzaminus laikyti pasirinko 85 abiturientai, menų -  13, technologijų – 59.

Pasak L. Vaičiūno ir R. Plukienės, šiais metais  lietuvių kalbos egzaminu prasidėjusi brandos egzaminų sesija vyksta sklandžiai, jokių incidentų neužfiksuota. „Labai džiugina tai, kad egzaminų vykdytojai patyrę, dirbantys ne pirmuose brandos egzaminuose, tad jokių nesklandumų neužfiksuota“, – sakė L. Vaičiūnas. Primą kartą egzaminai laikomi kabinetuose, kuriuose  įrengti oro kondicionieriai, tam egzaminų centrai pasirengė iš anksto. Didžiausia naujovė – maksimalus  egzaminų laikytojų skaičius. Jis sumažėjo nuo 15 iki 9 asmenų dėl COVID-19 ligos prevencijos, atstumų išlaikymo.

Vaikų vasaros poilsiui – rekordinė suma iš savivaldybės biudžeto

2021 m. iš Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto skirta 70 000 Eur socializacijos ir poilsio programų rėmimo konkursui. Tai didžiulė suma, daugiau nei dvigubai viršijanti ankstesniais metais šiam tikslui skirtas sumas. 

Šiais metais vaikų vasaros poilsio programų rėmimo konkursui rajono įstaigos, organizacijos pateikė 38 programas, finansavimas skirtas 35 programoms. 

Konkursas organizuojamas vadovaujantis Radviliškio rajono savivaldybės vaikų socializacijos ir  poilsio programų rėmimo konkurso organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 1 d. sprendimu Nr. T-472. Finansavimas skiriamas atsižvelgiant į atitikimą šio tvarkos aprašo reikalavimams, vertintojų pastabas, socialiai remtinų šeimų ir vaikų globos įstaigų vaikų įtraukimą, programos aktualumą ir kitus prioritetus.

2021 m. finansuotos 35 programos (25 dieninės, 7 dieninės-turistinės, 3 stacionarios). Paraiškas konkursui pateikė 16 švietimo įstaigų, Alksniupių pagrindinės mokyklos bendruomenės klubas „Alksniai“, Šeduvos kultūros ir amatų centras, Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Pagalbos šeimai centras, Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras, penkios bendruomenės. 

Iš dieninių stovyklos tipo daugiausiai vaikų planuoja užimti lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ programa „Stovyklaukim, pramogaukim“ (200 vaikų). Turistinių stovyklų tipo daugiausia vaikų planuoja užimti Lizdeikos gimnazijos programa „Puiki vasara“ (30 vaikų). Stacionarių stovyklų tipo daugiausia vaikų planuoja užimti Gražinos pagrindinės mokyklos programa „Supermenai-2021. STEAM vasara“ (100 vaikų).

Daugiausiai lėšų atiteko Gražinos pagrindinės mokyklos programai „Supermenai-2021. STEAM vasara“ ir Lizdeikos gimnazijos programai „Puiki vasara“.

Stovyklose rajono mokiniams bus sudarytos sąlygos turiningai poilsiauti ir pramogauti už mokyklos ribų, vykdant įvairiapusišką sportinę, meninę, pažintinę, kraštotyrinę, sveikatingumo, gamtotyrinę bei etnokultūrinę veiklą.

Planuojamas savivaldybės lėšomis finansuojamose stovyklose dalyvaujančių vaikų bendras skaičius – 1 213 (iš jų 532 vaikai iš globos įstaigų, iš šeimų, patiriančių socialinę riziką). 

Iš valstybės biudžeto vaikų poilsiui – 30 tūkstančių eurų

30 000 Eur Radviliškio rajono savivaldybės socializacijos ir poilsio programų rėmimo konkursui  papildomai skirta  iš valstybės biudžeto. 

Konkursui valstybės lėšoms gauti pateikta 16 programų, finansavimas skirtas 14 programų  (9 dieninėms, 3 turistinėms, 2 stacionarioms). Dvi programos nefinansuotos, nes jos nesurinko reikiamo balų  skaičiaus, atsižvelgiant į atitikimą Radviliškio rajono savivaldybės vaikų socializacijos ir  poilsio programų rėmimo konkurso organizavimo tvarkos aprašo reikalavimams, vertintojų pastabas, socialiai remtinų šeimų ir vaikų globos įstaigų vaikų įtraukimą, programos aktualumą ir kitus prioritetus. 

Paraiškas valstybės finansavimui gauti pateikė Radviliškio dailės, muzikos mokyklos, šeši laisvieji mokytojai, Radviliškio miesto kultūros centras, Radviliškio plaukimo baseinas, Radviliškio rajono švietimo ir sporto paslaugų centras, Raudondvario kaimo bendruomenė.

Planuojamas valstybės lėšomis finansuojamose stovyklose dalyvaujančių vaikų bendras skaičius – 378 vaikai (iš jų 74 vaikai iš šeimų, patiriančių socialinę riziką, 32 – vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių).

Radviliškio rajono savivaldybės informacija


Reklama