NAUJIENOS

Diskusijos apie švietimo vadovų stygių

Kategorija:

Miestas:
Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybos nariai Vilniuje, vasario 25 dieną aptarė švietimo įstaigų vadovams keliamų kvalifikacijos reikalavimų klausimą.
 
Problema – trūksta švietimo įstaigų vadovų
 
Kaip skelbiama LSA pranešime, siekiant išspręsti švietimo įstaigų vadovų stygių, LSA valdyba priėmė protokolinį sprendimą kreiptis į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją (ŠMSM) su siūlymu supaprastinti mokyklų vadovų kompetencijų vertinimą, tai yra – peržiūrėti ir patikslinti Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašą. Ministerijos taip pat prašoma peržiūrėti Kvalifikacinių reikalavimų savivaldybių administracijų švietimo padalinių vadovams ir specialistams aprašą bei Savivaldybių administracijų švietimo padalinių bendruosius nuostatus.
 
2017 m. įsigaliojus Švietimo įstatymo pataisoms, buvo įvestos švietimo įstaigų vadovų kadencijos. Remiantis šia nuostata, iki 2022 metų turėtų būti atleisti arba pakeisti visi švietimo įstaigų vadovai.
 
Savivaldybės pastebi, kad egzistuoja didelis pretendentų tapti švietimo įstaigų vadovais stygius, nes dalis galimų pretendentų neįveikia kompetencijų vertinimo barjero. Kai kurie jų net nedalyvauja konkursuose dėl to, kad kompetencijų vertinimo metodologija yra vienoda norint užimti visų tipo ugdymo įstaigų vadovo pareigas.
 
LSA ir ŠMSM duomenimis, 2019 m. sausio 1 d. savivaldybių švietimo įstaigose trūko 197, o gruodžio 31 d. – jau 246 vadovų. Tais pačiais metais dvejuose trečdaliuose paskelbtų vadovų konkursų nebuvo nei vieno pretendento. Šiais metais turės įvykti per 400 tokių konkursų.
 
Valdybos posėdyje švietimo, mokslo ir sporto viceministrė Jolanta Urbanovič pristatė šiuo metu rengiamą švietimo lyderius auginančios ir socialinį saugumą užtikrinančios sistemą, orientuotą į švietimo įstaigų vadovų rengimo bei atrankos procesus, paramos ir karjeros galimybes.
 
Pertekliniai reikalavimai?
 
„Nesuprantu, kodėl sveikatos įstaigai vadovauti gali ne būtinai medikas, o būsimam švietimo įstaigos vadovui būtina turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2–3 metų pedagoginio darbo stažą. Be viso to, direktorius turi būti geras vadybininkas, išmanyti psichologijos subtilybes, organizuoti įstaigos veiklą, siekti užsibrėžtų tikslų bei uždavinių, mokėti užsienio kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu, parinkti tinkamą komandą, užtikrinti ugdymo kokybę.
Klausiau viceministrės, kodėl privačios mokyklos direktoriui netaikomi jokie atrankos kriterijai ir jam visai nereikia laikyti 4 val. trukmės kompetencijų vertinimo, to vertinimo metu būti filmuojamam, analizuojam psichologų, kitų specialistų, sukuriant dirbtines, kritines situacijas, imituojant jas ir pan., nors mokykla finansuojama taip pat iš biudžeto lėšų, – po diskusijos  Facebook paskyroje mintimis dalijasi Akmenės rajono meras Vitalijus Mitrofanovas. –Savivaldybėms vis priekaištaujama, kad jos nedirba pagal privataus verslo standartus. Tai kodėl privačiose mokyklose rezultatas geresnis? Galima kelti įvairias hipotezes ir daryti prielaidas, bet tos tiksliosios, vienintelės formulės nėra?! Gal dėl to, kad privačios mokyklos yra neįspraustos į biurokratines pinkles ir turi veiklos laisvę? O gal dėl to, kad privačios mokyklos klientas yra mokinys, o valstybinės mokyklos klientas – mokytojas?

Tiesa, dabar dar bandoma pasakyti, kad mokyklos klientas yra mokyklos bendruomenė. Ar bendruomenė (mokytojai + tėvai + vaikai) prisiima atsakomybę už mano vaiko ugdymo kokybę? Deja, bet savo gyvenimo praktikoje nemačiau nė vieno kolektyvinės atsakomybės atvejo.

Manau, mokyklos vadovas yra tarsi varomoji įstaigos jėga. Nesakau, kad atsakomybė tenka tik jam asmeniškai, bet pakeitus požiūrį, mąstymą bei matymą, sutelkus jėgas ir resursus, ir manant, kad mokyklos klientas yra vaikas, būtų galima pasiekti įspūdingų rezultatų.“

MK inf. 

Reklama