NAUJIENOS

Didžioji žemaičių talka

Kategorija:

Miestas:
Varnių regioninio parko direkcija rugpjūčio 24 d. kviečia prasmingai pažymėti Žemaitijos metus - dalyvaujant Didžiojoje žemaičių talkoje.
 
Lietuvos Respublikos Seimas 2019 metus paskelbė Žemaitijos metais, nes šiais metais – 800 metinės, kai Žemaitijos vardas pirmą kartą paminėtas rašytiniuose šaltiniuose (Ipatijaus kronikoje, aprašant Haličio–Voluinės didžiųjų kunigaikščių ir Lietuvos taikos sutartį, minimi ir du žemaičių kunigaikščiai Erdvilas (Gerdvilas) ir Vykintas). 
 
Žemaičių kunigaikščio Vykinto buvęs miestas-piliavietė  yra Varnių regioniniame parke, Vembūtų kraštovaizdžio draustinyje, Vembūtų piliakalnio ir jo papilio teritorijoje, Vembūtų kaime, Varnių seniūnijoje.
 
Vembūtų piliakalnis su gyvenviete stūkso mažo upelio, vietinių vadinamo Geruliuku (Gemliuku), kairiajame krante. Nuo 2000 metų žvalgant teritoriją, 50 ha plote aplink piliakalnį, pastebėta pakankamai gerai išlikusių buvusių įtvirtinimų ir kitos paskirties objektų liekanų. Visoje teritorijoje aptinkamos gausios skaldytų akmenų eilės, aiškiai pažyminčios buvusių užtvarų vietas.
 
Manoma, kad  čia stovėjo Žemaičių kunigaikščio, paminėto istoriniuose šaltiniuose 1219 m., Vykinto miestas-tvirtovė, kurią XIII a. Ipatijaus metraštis aprašo „>...на город Выкинтов именем Твиреметь.“(Gudavičius E., Mindaugas psl. 233), t.y - į miestą Vykintų vadinamą Tviremet. 1251 m., kai vyko kova tarp Mindaugo ir sukilusių prieš jį vasalų, šiame „Vykinto mieste“ stovėjo ne tik žemaičių, bet taip pat polovcų ir rusų kunigaikščio Danilo pulkai. Piliakalnis datuojamas I – XIII a. Pietinėje papėdėje 5 ha plote yra I - II a. gyvenvietė, tyrinėta 2003 metais. 
 
Varnių regioninio parko direkcija įvairiais būdais stengėsi kunigaikščio Vykinto piliavietę padaryti tinkamą lankymui: buvo organizuojamos Didžiosios žemaičių talkos, Žemaičių kultūros draugijos narių pastangomis atlikti žvalgomieji archeologiniai tyrimai bei geodeziniai matavimai, kooperacijos pagrindais kuriamas žemaičių kunigaikščio Vykinto ąžuolynas.  Varnių regioninio parko direkcija ir Varnių seniūnija kasmet prižiūri ir tvarko šią teritoriją.
 
Iki pasimatymo Didžiojoje Žemaičių talkoje!


Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Pinu trispalvę

Žygis Pagramančio regioniniame parke

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija VingrienėReklama