NAUJIENOS
Kaip nuversti valdžią

Didėja gyventojų verslumas, stiprėja bendruomenės, mažėja nedarbas

Kategorija:

Miestas:
Patvirtinta Alytaus rajono savivaldybės tarybos  ir mero veiklos 2016 m. ataskaita. Meras Algirdas Vrubliauskas padėkojo Savivaldybės tarybos nariams už gerą darbą, kurį įvertino aštuonetui. Apžvelgdamas praėjusių metų darbus, jispabrėžė, kad rajone daugėja verslaujančių gyventojų, mažėja nedarbas, stiprėja bendruomenių veikla, didelis dėmesys skirtas socialiniams klausimams, vaiko teisių apsaugaiir globai.
Pernai savivaldybė iškėlė tikslą – nė vieno rajono vaiko vaikų globos namuose. „Kas mėnesį iš savivaldybės biudžeto papildomai mokame 300 eurų globėjams. Globos namuose rajono vaikų mažėja. Šeimose apsigyveno 26 rajono vaikai“, – sakė meras.  Savivaldybės darbus teigiamai įvertino Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Šalies vadovė lankėsi rajone, kartu su meru ir socialiniais darbuotojais aptarė, kokių veiksmų imtis, siekiant padėti probleminėms šeimoms ir jose augantiems vaikams.
Už socialinę atsakomybę, inicijuojant naujas pagalbos formas ir nuosekliai, sistemingai dirbant su socialinę riziką patiriančiais asmenimis, socialinės rizikos šeimomis, savivaldybei skirtas Lietuvos savivaldybių asociacijos „Auksinės krivūlės“ apdovanojimas.
Pernai seniūnijose ir savivaldybėje sudarytos mobilios darbo grupės, kurios aplankė 2220 šeimų ir vienišų asmenų. Meras A. Vrubliauskas pasidžiaugė, kad rajone neįvyko nė vienos skaudžios nelaimės. Apie pastebėtą ar įtariamą smurtą, vaikų, vienišų asmenų nepriežiūrą, alkoholio vartojimą gali pranešti visą parą veikiančiu anoniminiu pasitikėjimo telefonu 8 648 33 888.
Rajone mažėja socialiai remtinų gyventojų, išlaidos socialinei pašalpai per metus sumažėjo 419,9 tūkst. Eur, o  2014–2016 metais gavėjų sumažėjo 65  proc.  Sutaupytas lėšas savivaldybė naudoja kitoms socialinėms reikmėms ir iniciatyvoms. Viena jų džiaugiasi neturintys galimybės namuose praustis ir skalbti rajono gyventojai. Šią paslaugą teikia bendruomenės, o Kančėnuose ir Mikalave buvo įrengtos pirtys. Meras pažymėjo, kad bendruomenės labai aktyvėja, dalyvauja savivaldybės veiklose. Alytaus rajone yra įregistruotos 56 kaimo bendruomenės. Jų veiklai buvo skirta 118 tūkst. Eur.
Pristatydamas biudžeto vykdymą, meras atkreipė dėmesį, kad pajamų planas įvykdytas 101,3 proc. arba gauta 255,8 tūkst. eurų daugiau pajamų, nei planuota, kreditorinis įsiskolinimas sumažėjo 2,3 mln. eurų.Praėjusiais metais įgyvendinti ir parengti 27 projektai, kurių vertė – 8,1 mln. eurų. Vykdyta Pivašiūnų amatų centro plėtra, tęsta Butrimonių kultūros namų pastato renovacija, pradėti socialinio būsto renovavimo,  Varėnės upelio baseino dalies melioracijos statinių rekonstrukcijos, Pivašiūnų gimnazijos modernizavimo ir kiti projektai. Savivaldybė įvairius projektus įgyvendina kartu su užsienio partneriais. Pernai pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Latvijos Jelgavos rajono savivaldybe.
Įvykių būta ir sveikatos priežiūros srityje: Miroslavo ambulatorija prijungta prie Pirminės sveikatos priežiūros centro, Daugų ambulatorijos renovacija, pradėtateikti integrali pagalba į namus, Greitosios medicinos pagalbos stotisįsigijonaujos medicininės įrangos ir naujągreitosios medicinos pagalbos automobilį, atnaujinti bei aprūpinti priemonėmis septyni medicinos kabinetai ugdymo įstaigose, Visuomenės sveikatos biure įsteigti psichologų etatai. Rajone vykdytos sveikatos apsaugos programos ir paslaugos, o Priklausomybių mažinimo programos pagalba dėl priklausomybės alkoholiui pasinaudojo 62 asmenys.
Rajono savivaldybės meras A. Vrubliauskas sakė, kad neišvengta mokinių mažėjimo pasekmių – tarybai teko likviduoti Švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos centrą bei Miroslavo gimnazijos Talokių pradinio ugdymo skyrių. Tačiau džiugina, kad pasiteisino Eksperimentinė mokymo lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodika, abiturientų pasiekimai. „Lėšas skiriant ne mokiniui, o klasei, gauta apie 320 tūkst. Eur daugiau. Trims geriausiems Miroslavo, Alytaus r. Simno ir  Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazijų abiturientams skirtos savivaldybės premijos po 290 eurų. Parama skirta ne tik universitetuose, bet ir kolegijose bei profesinėse mokyklose studijuojantiems rajono jaunuoliams“, – sakė rajono savivaldybės meras.
Pernai kultūros paslaugoms skirtas 1 mln. 267,9 tūkst. Eur (6,2 proc. savivaldybės biudžeto). Punia paskelbta mažąja Lietuvos kultūros sostine, vyksta įvairių renginių. Sustiprintos viešosios bibliotekos paslaugos – prie filialų prijungtos šešių mokyklų bibliotekos. Rajono sportui teko 76 000 Eur. Iš Sporto rėmimo programos finansuoti 27 projektai: paremta rajono sporto klubų veikla, seniūnijų sporto renginiai, kiti sporto renginiai, Alytaus apskrities moksleivių sporto renginiai.
2016 metais rajone išasfaltuota dvigubai daugiau kelių nei 2015 m. – 7,7 km.Kelių priežiūrai, remontui ir rekonstrukcijai panaudota 1,8 mln. Eur.Už 219 833 Eur savivaldybė įrengė vandens gerinimo ir geležies šalinimo sistemų įrenginius Aleknonių ir Gervėnų kaimuose. Seniūnijose vykdyti būtiniausi komunaliniai, aplinkos ir šiukšlių tvarkymo darbai, įrengta ženklų su gyvenamųjų vietovių pavadinimais, informacinių kelio ženklų, stendai prie kapinių, skelbimų lentos seniūnijose. Rajono gyventojai namus paženklinto numeriais, kurių savivaldybė nupirkonet 11906, o seniūnijų ir savivaldybės pastataipasipuošė laikrodžiaissu seniūnijų herbais.
Praėjusiais metais savivaldybė rekordiškai didelę 20 594 Eur sumą išmokėjo kompensacijų ūkininkams už vilkų padarytą žalą – daugiausia papjautas avis. 30,6 tūkst. eurų paremti vienuolikos rajono ūkininkų projektai. Už 169 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšų atlikti darbai Ūdrijos, Radžiūnų, Parečėnų, Luksnėnų kadastrinėse vietovėse. Pradėti rekonstruoti Varėnės upelio baseino dalies melioracijos statiniai, rekonstruotos Vaisodžių ir Kančėnų asociacijų melioracijos sistemos.

Rajono savivaldybės merą ypač džiugina didėjantis gyventojų verslumas, mažėjantis nedarbas. Alytaus rajonas verslo laisvės indekse užėmė 24 vietą iš visų Lietuvos savivaldybių, antrą poziciją tarp visų Alytaus apskrities savivaldybių. „Iš  Smulkaus ir vidutinio verslo programos 52 331,15 Eur parama skirta 28 verslo subjektams. Pasinaudojome teise ir 45 individualioms veikloms, vykdomoms su verslo liudijimais, nustatėme 1 euro mokestį per metus.Palikome galioti 50 proc. lengvatą verslo liudijimams, išduodamiems bedarbiams, daugiavaikėms šeimoms, tėvams, vieniems auginantiems vaiką ar neįgalų vaiką, moksleiviams ir studentams, neįgaliesiems bei asmenims, turintiems tradicinio amatininko statusą“, – sakė meras ir pasidžiaugė, kad daugėja gyventojų, dirbančių su verslo liudijimais.
 
Alytaus rajono savivaldybės informacija
 
 
 

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė


Reklama