NAUJIENOS

Dešimtmetį Marijampolės regione atliekų tvarkymas nebrangsta

Kategorija:

Miestas:
Mišrių komunalinių atliekų tvarkymo kainos skirtingose Lietuvos savivaldybėse gan skirtingos ir skirtingai skaičiuojamos, tad jos vos ne kasmet keičiasi. Kainas keisti priverčia ir plečiamas paslaugų ratas, ir atsirandantys nauji ekologiniai, taršos mokesčiai. Marijampolės  regione kainos už mišrių komunalinių atliekų tvarkymą ir po 2016 metais priimto  Vyriausybės nutarimo, išgryninusio atliekų tvarkymo kainodarą, nepaisant atsirandančių naujų regioninio atliekų tvarkymo centro išlaidų, nesikeičia beveik dešimt metų.
 
Marijampolėje sukurta vieninga sistema

Kaip teigia Marijampolės regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Bagušinskas, sutvarkyti komunalines atliekas gyventojams nebranginant paslaugos padeda visame regione veikianti vieninga atliekų tvarkymo sistema. „Anksčiau ir Marijampolės regiono gyventojai už atliekų tvarkymą mokėdavo skirtingai, nes buvo galimybė jiems pasirinkti mokėti rinkliavą arba sudaryti sutartis su paslaugų administratoriumi UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centru (MAATC) , tačiau tarifai net ir pasirenkant skirtingą mokėjimo būdą buvo vienodi visiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Kurti vieningą atliekų tvarkymo sistemą pradėjome dar man dirbant Vilkaviškio rajono savivaldybėje. Tada visos penkios regiono savivaldybės pasirašėme Jungtinės veiklos sutartį dėl tokios sistemos sukūrimo, susitarėme dėl konkrečios regioninio sąvartyno vietos. Ieškojome galimybių pigiausiai teikti paslaugas gyventojams, buvo  atrinkta viena  paslaugas teikianti bendrovė  mišrioms komunalinėms atliekoms surinkti visose penkiose regiono savivaldybėse. Vienas siūlymų  Vyriausybės nutarime dėl tarifų ir mišrių komunalinių atliekų kainodaros išgryninimo buvo paslaugų kainą skaičiuoti ne nuo atliekų turėtojų valdomo nekilnojamojo turto ploto, o nuo asmenų skaičiaus. Atliekas juk sukuria ne plotas, o žmogus. Aštuonis mėnesius vyko aktyvios diskusijos darbo grupėje, sudarytoje iš visų regiono savivaldybių atstovų, bet užtat sprendimus visos penkios savivaldybės savo tarybose priėmė per vieną savaitę. Buvo nuspręsta, kad atliekų sutvarkymo kaina vienam žmogui turi išlikti vienoda visame regione – kaip ir buvo sutarta pasirašant 2003 metais Jungtinės veiklos sutartį, nevertinant,  kiek ta savivaldybė yra nutolusi nuo sąvartyno, – patirtimi dalijasi Algirdas Bagušinskas. – Dabar kiekvienas Marijampolės regiono gyventojas už atliekų sutvarkymą per mėnesį moka 2,11 euro su PVM. Didžiausias žmonių skaičius, nuo kurio šeimai skaičiuojamas mokestis už atliekų sutvarkymą, taip pat turi ribą. Pastovioji mokesčio dalis skaičiuojama daugiausiai trims, o kintamoji -  – keturiems asmenims. Tad  jei šeimoje bus 4, 7 ar 10 asmenų, šeima  už atliekų sutvarkymą per mėnesį mokės tik 7,36 euro.“

 Šiuo metu visi finansiniai srautai už mišrių komunalinių atliekų tvarkymą vyksta per UAB MAATC, bet ne per savivaldybes; su visais fiziniais ir juridiniais asmenimis dirbama tik pagal sutartis, nes rinkliava nenaudojama nei vienoje regiono savivaldybėje. Bendras mokumas už mišrių komunalinių atliekų tvarkymą – 99 proc., vidutiniai atliekų tvarkymo kaštai namų ūkiui tarp Lietuvos regionų Marijampolėje mažiausi – 41,94 eurai per metus, Lietuvos vidurkis – 46,86 eurai per metus.

Centras perėmė didžiąją dalį mišrių komunalinių atliekų tvarkymo funkcijų

Atrodo, nieko keisto, kad regioniniai atliekų tvarkymo centrai aplimpa kitomis įmonėmis. Kažkas tvarko sąvartyną, kažkas rūšiuoja atliekas, kažkas jas surenka.

 „Kai prieš šešerius metus pradėjau vadovauti Marijampolės regiono atliekų tvarkymo centrui, panaši situacija buvo ir pas mus, – prisimena MAATC direktorius. – Centro skolos sukosi apie milijoną eurų, didžioji dalis jų – samdytiems paslaugų tiekėjams. Pradėjome galvoti, kaip sumažinti mokėjimus už samdomas paslaugas, nedidinti tarifų, ginant viešąjį interesą racionaliai naudoti surinktas pajamas, išgryninti realius kaštus. Pirmiausia nusprendėme patys pradėti eksploatuoti  sąvartyną, kai pasibaigė sutarties su konkursą laimėjusiu operatoriumi terminas. MBA (mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginiai) už dyką buvo perduoti įrenginių gamyklą stačiusiai bendrovei „NEG Recycling“, kuri  nevykdė sutartinių įsipareigojimų, o pradėjo reikalauti kelti paslaugų tarifus. Taigi teko imtis tam tikrų atliekų tvarkymo administravimo pertvarkymų. Manau, kad toks sprendimas buvo teisingas ir tai patvirtina gyventojams paslaugų kaina“.

Pertvarkas lydėjo teismai

 „UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro viešąjį konkursą  šalia Marijampolės regioninio sąvartyno pastatyti mechaninio biologinio atliekų (MBA) apdorojimo įrenginius ir juos eksploatuoti ne mažiau 10 metų buvo laimėjusi  UAB „NEG Recycling“, – pasakoja Algirdas Bagušinskas.

Įrenginių operatorė buvo įsipareigojusi nepertraukiamai rūšiuoti ir apdoroti visas Marijampolės regiono mišrias komunalines atliekas, atskirti ir realizuoti antrines žaliavas, gaminti techninį kompostą. Pagal sutarties dokumentus „NEG Recycling“ buvo įsipareigojusi iš mišrių komunalinių atliekų srauto atrinkti ne mažiau 10 procentų antrinių žaliavų, gaminti kietąjį atgautąjį kurą ir jį realizuoti.

„NEG Recycling“ privalėjo paleisti MBA įrenginius 2016 metų sausio 1 dienai, tačiau darbai vėlavo,  gamykla pradėjo veikti tik 2016 metų balandžio 11 d. Tai jau buvo sutartinių įsipareigojimų nesilaikymas,– susidariusią situaciją apibūdina Algirdas Bagušinskas – Nė vieną mėnesį operatorius nevykdė  įsipareigojimo  atrinkti 10 proc. antrinių žaliavų, jų tebūdavo atrenkama tik apie 2 proc. Dar vėliau „NEG Recycling“ pradėjo reikalauti, kad mes paimtume ir išvežtume deginti atrinktas degias atliekas, kurių operatorius sukaupė gamyklos teritorijoje apie 7500 tonų ir niekur jų nerealizavo, nes   už degių atliekų deginimą reikėjo mokėti jėgainėms“ .

 Kaip pabrėžia centro direktorius, nutraukus sutartį UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui šias operatoriaus sukauptas degias atliekas teko išvežti į Klaipėdos „Fortum“ jėgainę sudeginti, už tai teko sumokėti po 65 eurus už toną. Tai padaryti užteko MBA įrenginių eksploatavimo sąmatoje numatytų išlaidų, nereikėjo skolintis pinigų ar kelti tarifų. O pagal sutartį „ NEG Recycling“  bendrovė buvo įsipareigojusi iš marijampoliečių atliekų gaminti produktą – kietąjį atgautąjį kurą – ir jį parduoti bei  gauti pajamas kaip už produktą, tačiau to nedarė.
 Kai MBA įrenginių teritorijoje buvo sukaupta 7500 tonų degių atliekų, o tai gerokai viršijo taršos leidime leistinus kiekius, ir įrenginių teritorijoje tapo nesaugu net ten dirbantiems žmonėms, aplinkosaugos inspektoriai pagrasino, kad įrenginių gamyklos veikla bus nutraukta.

„2017 metų rugsėjo 27 d. „NEG Recycling“ pati savavališkai sustabdė MBA įrenginių veiklą ir atsisakė priimti apdorojimui Marijampolės regiono mišrias komunalines atliekas. Operatorius visur skelbė, kad neveikiant MBA įrenginiams Marijampolei gresia ekologinė katastrofa, grėsmę kelia aplink MBA įrenginius sukaupti tūkstančiai tonų netvarkomų degių atliekų. Buvo bandoma eskaluoti žinią, kad dėl  už ES paramos lėšas statytų Marijampolės MBA veiklos nutraukimo Lietuvai gali tekti mokėti baudas ir grąžinti Europos Sąjungai 10 milijonų eurų“, – buvusius išgyvenimus prisimena Algirdas Bagušinskas.

 Tiesa, straipsnius, kuriuose buvo kaltinamas Marijampolės regiono atliekų tvarkymo centras ir jos vadovas Algirdas Bagušinskas,  Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos ir Visuomenės informavimo etikos komisijos sprendimu teko paneigti, nes buvo pripažinta, kad juose paskleista tikrovės neatitinkanti informacija, o draudimo bendrovė išmokėjo kompensaciją MAATC ir jo vadovo įvaizdžiui atstatyti.

  „Mes pasirinkome teisinį kelią, – sakė UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro veiklos administravimo skyriaus vadovė Irma Petrauskienė. – Kreipėmės į teismą. Kai 2018 metų kovo 13 d. teismas pripažino, kad UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro ir UAB „NEG Recycling“ sutartis yra nutraukta teisėtai ir ji nevykdo veiklos, paprašėme operatorių mums perduoti MBA įrenginius. Tačiau geranoriško bendradarbiavimo nebuvo, todėl 2018 metų balandžio pradžioje pagal teismo sprendimą MBA įrenginius perėmėme su antstolių pagalba, atnaujinome jų veiklą“.

 Dabar visos marijampoliečių mišrios komunalinės  atliekos yra MBA įrenginiuose išrūšiuojamos ir perdirbamos. Nors antrinių žaliavų mišriose komunalinėse atliekose dėl objektyvių priežasčių – geresnio rūšiavimo namų ūkiuose, kuriems buvo išdalinti atskiri  stiklui, antrinėms žaliavoms surinkti skirti konteineriai; taros depozito sistemos atsiradimo – yra mažiau, Marijampolės MBA jų atrenkama daugiausiai Lietuvoje, 4,3 procento ( šalyje – apie 3 proc.). 2019 m. Marijampolės regione surinkta 63,5 tūkst. tonų atliekų, išrūšiavus 11,4 tūkst. tonos perduotos šalinimui sąvartyną. „Tik nėra gerai, kad Lietuvoje sunkiai skinasi kelią atrinktų antrinių atliekų perdirbimas. Didelė dalis antrinių žaliavų, atgautų iš atliekų, išvežama į užsienį, taip prarandama galimybė mūsų šalyje kurti didesnę pridedamąją vertę, norėtųsi, kad rengiant Valstybinį atliekų tvarkymo ir prevencijos planą 2021–2027 metams tai būtų įvertinta“, – pabrėžia Algirdas Bagušinskas.

Teismų maratonas baigėsi pergale

 Kaip pažymi Irma Petrauskienė, nors MBA įrenginius, kurių vertė per 10 milijonų eurų, už Europos Sąjungos paramos ir savo lėšas pastatė UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras, UAB „NEG Recycling“, net ir nevykdydama savo sutartinių reikalavimų ir pati nutraukusi MBA veiklą, siekė ir toliau gauti nemažų pajamų. Ši bendrovė  kreipėsi į teismus ir paprašė, kad teismas ne tik atkurtų sutarties galiojimą, bet ir pakeistų pasirašytos sutarties sąlygas – teismas leistų nevykdyti sutartinių įsipareigojimų atrinkti 10 proc. antrinių žaliavų, teismas leistų negaminti sutartyje numatyto kietojo atgautojo kuro.

Tačiau Kauno apygardos teismas „NEG Recycling“ ieškinius atmetė, o Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija priėmė naują sprendimą – teismo sprendimu nutraukti sutartį tarp UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro ir UAB „NEG Recycling“. Apeliacinis teismas nenagrinėjo sutarties nutraukimo sąlygų ir šį klausimą grąžino nagrinėti pirmos instancijos teismui – Kauno apygardos teismui. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šią apeliacinio teismo nutartį paliko nepakeistą.

Spalio 14 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų kolegija galutinai ir neskundžiamai pripažino – UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras, nutraukdamas sutartį su mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginių operatore UAB „NEG Recyclin“, savo teises ir visuomenės interesus gynė tinkamai, todėl sutarties tarp šių bendrovių galiojimo atkūrimas nėra įmanomas.

  „Su „NEG Recycling“ iki tokios mums palankios aukščiausiojo teismo kolegijos nutarties teko praeiti ilgą bylinėjimosi teismuose kelią ir patirti įvairius psichologiniuo, moralinio, visuomenės klaidinimo poveikio formas, – pripažino UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Bagušinskas. – Tačiau įrodėme, kad  nesilaikančio sutarties sąlygų operatoriaus paslaugų atsisakėme teisėtai, o kartu apgynėme ir visų Marijampolės apskrities gyventojų interesus“.
 
Staripsnis paskelbtas SAVIVALDYBIŲ ŽINIOS, Nr. 10
 

Reklama