NAUJIENOS

Delfinų terapijos centre - platesnis paslaugų spektras klientams su negalia

Kategorija:

Miestas:

Lietuvos jūrų muziejaus Delfinų terapijos centre šią savaitę atidaryta sensorinės integracijos laboratorija. Anot Delfinų terapijos centro vedėjos doc. dr. Brigitos Kreivinienės, „tai itin svarbu žmonėms su psichikos ir elgesio sutrikimais. Ši laboratorija plečia papildomas nemedikamentines galimybes padėti klientams.“

Laboratorija įrengta įgyvendinant tarptautinį projektą „  Sėkminga vaikų ir suaugusių, turinčių psichikos ir elgesio sutrikimų, psichologinė ir sensorinė reabilitacija“ (SUPER, projekto Nr. LLI-336), kurį vykdo keturios institucijos: Lietuvos jūrų muziejus, Palangos asmens sveikatos priežiūros centras, Liepojos ligoninė „Priejūras“ (Latvija) ir socialinės rūpybos centras „Kuržemė“ (Latvija). Projektu siekiama spręsti Lietuvos ir Latvijos pacientų psichinės sveikatos problemas, gerinti psichosocialinės ir sensorinės integracijos reabilitacijos paslaugų prieinamumą ir efektyvumą. Laboratorijoje yra dirbama ir pagal parengtą Lietuvos ir Latvijos mokslininkų parengtą sensorinės integracijos metodiką, kuri pagrįsta užsienio šalių tyrinėjimu ir geriausiai taikoma praktika. Ši metodika netrukus bus prieinama viešam naudojimui Lietuvoje ir Latvijoje, todėl specialistai, besidomintys sensoriniais sutrikimais galės šią metodiką taikyti savo reikmėms.


Projektas įgyvendinamas pagal Interreg V-A Latvija – Lietuva 2014-2020 programą. Bendra projekto vertė – 651.176,32 EUR, iš jų – bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 553.499.87 EUR. Muziejui numatytas finansavimas sudaro 113.051,70 EUR. 

Už pateiktą informaciją yra visiškai atsakingas Muziejus ir ši informacija jokiu būdu negali būti naudojama Europos Sąjungos nuomonei reikšti.

Informaciją teikia Delfinų terapijos centro vedėja doc. dr. Brigita Kreivinienė: tel.: 8 46 46 1010, 8 671 55518

 

Alfonso Mažūno nuotr.

www.latlit.eu
www.europa.eu

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis
Reklama