Dėl paramos verslo pradžiai – rimta konkurencija
  NAUJIENOS

Dėl paramos verslo pradžiai – rimta konkurencija

Kategorija:

Miestas:

Norintys pradėti verslą kaimo vietovėse yra ypač aktyvūs – bendra jų prašoma paramos suma yra beveik 3 kartus didesnė nei skirtoji.

Paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ buvo galima teikti gegužės–birželio mėnesiais.

Preliminariais Nacionalinės mokėjimo agentūros duomenimis, pateiktos 2 373 paraiškos dėl paramos verslo pradžiai kaime, prašoma paramos suma viršija 73,5 mln. Eur. Šiam paraiškų rinkimui buvo skirta 25 mln. Eur paramos lėšų, o paprašyta beveik 50 mln. Eur daugiau.

Kai prašoma paramos suma viršija skirtąją, lemiamą įtaką paramos skyrimui turi paraiškų prioritetinė eilė – patikrinus paraiškų atitiktį atrankos kriterijams, už atitikimą jiems bus skiriamas atitinkamas balų skaičius. Parama atiteks paraiškoms, surinkusioms didžiausią atrankos balų skaičių. Didžiausias galimas atrankos balų skaičius yra 100, mažiausias – 45. Paraiškos, nesurinkusios privalomų 45 balų, bus atmestos ir toliau nebevertinamos.

Paramos verslo pradžiai kaimo vietovėse galėjo kreiptis fiziniai ir naujai įsteigti privatūs juridiniai asmenys. Galima paramos suma naujojo verslo startui – 37 600 Eur arba 18 800 Eur, priklausomai nuo to, kiek darbo vietų, susijusių su paraiškoje numatyta veikla, pareiškėjas numato sukurti įgyvendindamas projektą. Paramą numatyta išmokėti kaip 100 proc. išmoką.

ŽŪM inf.


Reklama