Dalia Grybauskaitė: Biržai sėkmingai sprendžia vaikų globos klausimus
  NAUJIENOS

Dalia Grybauskaitė: Biržai sėkmingai sprendžia vaikų globos klausimus

Kategorija:

Miestas:

Rugpjūčio 27 dieną Biržų rajone lankėsi Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir organizacijos „Gelbėkit vaikus“ komanda: Daiva Tamošiūnaitė-Budrė, Rasa Dičpetrienė, Gražina Širvytė-Belafatti ir Ieva Rakauskaitė. Viešnagės tikslas buvo pamatyti, kaip įgyvendinama institucinių vaikų globos namų pertvarka, susitikti su Sigitos Švambarienės šeimynos mama ir globotiniais, budinčiosiomis globėjomis.

Prezidentės viešnagė prasidėjo Medeikiuose, „Vaiko užuovėjos“ globos namuose. Šie instituciniai vaikų globos namai mažėja, vaikai juose neapgyvendinami nuo praėjusių metų. Laukdamos atvykstant Prezidentės D. Grybauskaitės, organizacijos „Gelbėkit vaikus“ generalinė direktorė R. Dičpetrienė ir kitos darbuotojos bendravo su rajono Savivaldybės meru Vytu Jarecku, mero pavaduotoja Astra Korsakiene, Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėju Kęstučiu Knizikevičiumi, „Vaiko užuovėjos“  darbuotojais. Organizacijos „Gelbėkit vaikus“ atstovės pritarė Biržų rajono savivaldybės pastangoms iš šeimų paimtus vaikus perduoti į šeimai artimą aplinką: budintiesiems globotojams, klausė, ar Biržuose bus statomi bendruomeniniai vaikų globos namai, domėjosi, kaip sekasi globėjams.

Prezidentę D. Grybauskaitę „Vaiko užuovėjos“ kieme sutiko ir pasveikino rajono Savivaldybės meras V. Jareckas, mero pavaduotoja A. Korsakienė. Prezidentė paaiškino, kad Medeikiai jai artimas kraštas: iš šių vietų yra kilusi jos mama, o senelis palaidotas Latvelių kaimo kapinėse.

Prezidentė buvo pakviesta į „Vaiko užuovėją“. Pirmiausia ji apsilankė „Vaiko užuovėjos“ dienos centre, kuris įsikūręs globos namuose. Dienos centro vadovė Edita Zybartienė ir mažieji lankytojai Prezidentei patys papasakojo, kokia veikla Centre užsiima per vasaros atostogas ir mokslo metų laiku, po pamokų. Dienos centrą lanko Medeikių ir aplinkinių kaimų vaikai. Jie bendrauja tarpusavyje, lavina įvairius savo gabumus, keliauja, yra maitinami. Vaikai Prezidentei džiaugėsi, kad Centre patys mokosi ruošti maistą.

Paskui Prezidentė apsilankė nuolatinių šių namų gyventojų kambariuose, apžiūrėjo, kokiomis sąlygomis vaikai gyvena, bendravo su darbuotojais. Iš pradžių nedrąsiai stebėję didelį būrį svečių, vaikai tuoj susidraugavo su Prezidente, kvietė į savo kambarius, rodė, ką yra išmokę ir sukūrę. Įsikibę Prezidentei į ranką jau nenorėjo paliesti viešnios.

Išlydėdami Prezidentę iš savo dabartinių namų vaikai kartu su darbuotojais ir svečiais iškėlė plakatą: UŽSIDAROM. Kol kas instituciniai vaikų globos namai neužsidaro, tačiau mažėja globotinių skaičius, o dabartiniai vaikai tikisi kitų metų Kalėdas švęsti naujuose, jau bendruomeniniuose globos namuose.

Institucinių vaikų globos namų pertvarka Lietuvoje įgyvendinama nuo 2014 metų. Institucinės globos pertvarkos įgyvendinimą koordinuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Įgyvendinant pertvarką dalyvauja Švietimo ir mokslo ministerija, Kultūros ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacija, Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, nevyriausybinės organizacijos, savivaldybės. Šios pertvarkos strateginis tikslas – kurti kompleksiškai teikiamų paslaugų sistemą, kuri sudarytų galimybes kiekvienam vaikui, neįgaliajam ar jo šeimai (globėjams, rūpintojams) gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje, o kiekvienam likusiam be tėvų globos vaikui augti saugioje ir jo raidai palankioje aplinkoje biologinėje, jos nesant – įtėvių, globėjų šeimoje. Prezidentė Dalia Grybauskaitė prieš kelerius metus išreiškė savo palaikymą institucinės globos namų pertvarkai ir tuo aktyviai domisi dabar.
 

Po viešnagės Medeikiuose Prezidentė Dalia Grybauskaitė, organizacijos „Gelbėkit vaikus“ komanda, „Vaiko užuovėjos“ globotiniai, gausus žurnalistų būrys buvo pakviesti į „Biržų duonos“ įmonę. Komercijos direktorius Andrius Kurganovas vaikams ir suaugusiesiems surengė ekskursiją po kepyklą. Vaikai kartu su Prezidente ir kitais svečiais domėjosi, kaip kepami visų pamėgti sausainiai, pyragaičiai, kaip raugiama, minkoma  ir kepama  duona. Prezidentė pabandė šakočių kepėjų amatą. Ir vaikams, ir suaugusiesiems smagu buvo patiems sulipdyti daugelio mėgstamus pyragaičius macarons-us, paragauti ir savo sukurtus pyragėlius parsivežti į namus.

Ekskursijos po „Biržų duoną“ metu Prezidentė  D. Grybauskaitė dalykiškai bendravo su Sigitos Švambarienės šeimynos nariais, ypač – su šeimynos mama Sigita.
 

O „Sucres“ kavinėje Prezidentės jau laukė budinčiosios globotojos su savo globojamais vaikais, vaišės visiems antradienio susitikimo dalyviams. Prieš pasisveikindama su globotojomis ir jų mažyliais Prezidentė keliolika minučių atsakinėjo į žiniasklaidos klausimus.

Prezidentė D. Grybauskaitė pakalbino visas globotojams, palinkėjo joms sėkmės ir kantrybės nelengvoje misijoje.
 

Atsisveikindama su Biržų rajono savivaldybės atstovais Prezidentė D. Grybauskaitė padėkojo už tai, kad Biržuose institucinės globos pertvarka vyksta sėkmingai, kad rajono vadovai greitai sugebėjo išspręsti kilusias problemas.

Tą pačią dieną organizacijos „Gelbėkit vaikus“ atstovė žurnalistė Daiva Tamošiūnaitė-Budrė Biržų rajone rengė reportažą socialinės publicistikos laidai „Už vaikystę“. Interviu žurnalistei davė rajono Savivaldybės mero pavaduotoja A. Korsakienė ir Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjas Kęstutis Knizikevičius.

Parengė Savivaldybės mero patarėja Janina Bagdonienė

Reklama