NAUJIENOS

Centrinės valdžios perviršis per aštuonis mėnesius – 533,7 mln. eurų

Kategorija:

Miestas:

Išankstiniais Finansų ministerijos duomenimis, 2019 metų sausio-rugpjūčio mėnesių centrinės valdžios perviršis buvo 533,7 mln. eurų ir sudarė 1,1 proc. prognozuojamo šių metų BVP. Centrinės valdžios perviršis per sausį-rugpjūtį buvo 64,2 mln. eurų didesnis nei 2018 m. per tą patį laikotarpį, kai jis sudarė 469,5 mln. eurų (1 proc. BVP).

2019 metų centrinės valdžios pajamos sausį-rugpjūtį buvo 9 084,7 mln. eurų, išlaidos – 8 384,7 mln. eurų. Sandorių su nefinansiniu turtu pasikeitimas buvo teigiamas 166,3 mln. eurų.

Mokesčiai sudarė 57,3 proc. sausio-rugpjūčio mėnesių centrinės valdžios pajamų, 33,2 proc. – socialinės įmokos. Per šių metų pirmus aštuonis mėnesius didžiausią išlaidų dalį sudarė socialinės išmokos – 58,3 proc., dotacijos – 13,8 proc. bei darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 14,2 proc.

Prognozuojamas 2019 metų BVP – 48,3 mlrd. eurų.

Papildoma informacija:

Centrinės valdžios duomenys skelbiami vadovaujantis Tarptautinio valiutos fondo duomenų platinimo specialiaisiais standartais. Centrinė valdžia apima valstybės biudžetą, socialinės apsaugos fondus („Sodrą“, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą, Garantinį fondą ir Ilgalaikio darbo išmokų fondą), nebiudžetinius fondus (Rezervinį (Stabilizavimo), Ignalinos AE uždarymo fondus), UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo lėšas laikomas valstybės iždo sąskaitoje, o taip pat valstybės įmonę centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoją Turto banką.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija


Reklama