Burbiškių dvare Auksines vestuves šventė beveik 30 radviliškiečių porų
  NAUJIENOS

Burbiškių dvare Auksines vestuves šventė beveik 30 radviliškiečių porų

Kategorija:

Miestas:
Rugsėjo 11 dieną Burbiškių dvare rinkosi 50 ir daugiau metų išgyvenusios Radviliškio rajono poros, juos pasveikinti atvykę artimieji ir bičiuliai.


„Mes visi norime gyventi labai tvarkingoje ir draugiškoje valstybėje. Tačiau kas yra valstybė?.. Juk valstybė – tai kiekvienas mes, mūsų vaikai, mūsų anūkai. Ir jei kiekviena šeima būtų pilna padorumo, tikėjimo, supratimo ir atjautos ir tų vertybių laikytųsi ne tik savo namuose, bet ir už savo namų sienų, tokia būtų ir valstybė. Visada buvau, esu ir būsiu už padorias šeimas“, – mintimis apie šeimos vertybes dalijosi Radviliškio rajono meras Antanas Čepononis ir pasidžiaugė, kad ir jo šviesaus atminimo tėveliai taip pat buvo sulaukę Auksinių vestuvių.
Radviliškio rajone gyvena 58 poros, susituokusios 1970 metais. Tik į Auksinių vestuvių šventę Burbiškio dvare galėjo atvykti kiek daugiau nei pusė jų – 26 šeimos, iš jų – viena pora minėjo 60-ąsias, ir viena 45-ąsias bendro gyvenimo sukaktis.  Garbingus santuokos jubiliejus švenčiančias poras Radviliškio rajono savivaldybė sukvietė jau šeštąjį kartą.„Pirmą kartą Auksines vestuves švenčiančios poros pasveikintos 2015-aisias metais. Norėtasi kalbėti apie šeimos vertybes, apie šeimą kaip valstybės pamatą, apie tai, kas išlaiko du žmones drauge penkiasdešimt ir ilgiau metų – apie pagarbą ir meilę, apie draugystę ir tarpusavio supratimą“, – sakė Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Margaitienė, paklausta apie idėją sveikinti ilgą bendrą gyvenimą nugyvenusias poras. „Neprailgo tie metai. Visą gyvenimą kartu buvom, koja kojon ėjom, ir šiandien čia drauge atvažiavom. O vestuves smagiai atšventėm – tris dienas šventėm, balta suknelė pilka pasidarė, bet labai smagu buvo. Kaip ir visas mūsų gyvenimas drauge smagus, linksmas, draugų, artimųjų, juoko pilnas. Dabar gi visas mūsų džiaugsmas – proanūkiai“, – kalbėjo Deimantines vestuves šiais metais švenčiantys Jonas ir Regina Andrijauskai, atvykę į Auksinių vestuvių šventę.
„Oi, smagiai atšventėm vestuves: tris bačkas alaus išgėrėm, šokom, dainavom, baisiai smagu buvo. O gyvenime visko pasitaikė: ir  džiaugsmo, ir rūpesčių. Svarbiausia – vienas kitą mylėti, turėti kantrybės ir mokėti atleisti“. „Skyrybos dabar madingos gal pasidarė – tai, žiūrėk, vieni, tai kiti skiriasi, viską reklamuojasi, o juk vertėtų jaunimui parodyti, kaip reikia gražiai gyventi, kaip mylėti, suprasti vienas kitą. Gal ir skyrybų mažiau būtų tada“, – tokiais šiltais atsiminimais, pamokymais, kaip ilgai  ir darniai šeimoje gyventi, rudenėjančiame Burbiškio dvare dalijosi Deimantines, Auksines ir Safyrines vestuves švenčiančios poros.Porų, prieš 50 metų susituokusių Radviliškio rajone, tradiciškai ieškojo Civilinės metrikacijos, informacinių technologijų ir komunikacijos skyriaus darbuotojos. „Žmonės, išgirdę, kad vėl organizuojama  Auksinių vestuvių šventė, patys skambina ir prašo juos priimti“, – sakė Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja Sigita Grabauskienė.„Nesuskaičiuojamai daug kartų jūs laikėtės už rankų. Ir šiandien jūs drauge, laikydamiesi už rankų einate atnaujinti savo santuokos gražios sukakties proga. Kiek metų drauge pragyventa, kiek visokių akimirkų drauge išjausta. Laimingi yra tie, kurie šiandien jus čia palydėjo, nes mato darnią šeimą, gražų pavyzdį šalia. Darnos pavyzdys esate jūs visiems, didžiulis lobis. Visiems linkiu sveikatos ir  stiprybės. Būkite ir toliau gražiu pavyzdžiu visiems“, – poras, susirinkusias į gražią šventę, sveikino Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis.Gražias vedybinio gyvenimo sukaktis mininčiuosius sveikino Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos klebonas Tadas Rudys. „Džiaugiuosi jumis visais, kuriuos mano kolega prieš penkiasdešimt metų sutuokė. Žiūriu į jus ir galvoju, kad kaukės, kurias mes visi turime dėvėti, visus suvienodina. O po jomis mes esame visi skirtingi. Daug pastangų reikia drauge gyvenant tas skirtybes priimti, su jomis susitaikyti. Bet kai myli – juk viskas yra įmanoma. Linkiu jums  vieno – kasdien dėkokite už palaimą būti drauge ir prašykite Dievo stiprybės. Dievo palaimos Jums visiems“, – sakė jis.Sukaktuvininkams sveikatos, santarvės taip pat linkėjo Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Margaitienė, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos  Civilinės metrikacijos, informacinių technologijų ir komunikacijos skyriaus vedėjas Eligijus Steponavičius, seniūnai, šeimos nariai, artimieji, draugai.
Auksinių vestuvių sukaktuvininkus sveikino dainininkas Paulius Bagdanavičius. Šventinę nuotaiką dalyviams padėjo sukurti jauki aplinka, šventės vedėjo Modesto Vaitkevičiaus tekstai apie meilę, santarvę, darną. O suskambus valso garsams visos šventėje dalyvavusios poros sukosi šokių aikštelėje.Šventėje pasveikinti Jonas ir Regina Andrijauskai iš Radvilikšio, švenčiantys 60 metų santuokos sukaktį, Deimantines vestuves, Vytautas ir Teresė Lapinskai iš Sidabravo seniūnijos, švenčiantys 45 metų santuokos sukaktį, vadinamąsias Safyrines vestuves.Šventėje pasveikintos 26 poros, švenčiančios 50 metų santuokos sukaktį, Auksines vestuves: Radviliškio mieste gyvenantys Stasė ir Alfonsas Savickai, Vytautas ir Janina Jocai, Vaclovas ir Nijolė Masiuliai, Vaclovas ir Jadvyga Danutė Šivickai, Jonas ir Stasė Vaičiuliai, Jonas ir Zinaida Cilinginovai, Jonas ir Marija Notrimai, Vytautas ir Ona Radvilos, Šeduvos miesto seniūnijoje gyvenantys Vytautas ir Angelija Lukoševičiai, Baisogalos seniūnijoje gyvenantys Kazys ir janina Šarauskai, Stanislovas ir Rima Marytė Viliopai, Vladas ir Danguolė Budvyčiai, Grinkiškio seniūnijoje gyvenantys Vytautas Bronius ir Elena Stanislauskiai, Pranas Romas ir Elena Gricai, Petras ir Danutė Petraičiai, Sidabravo seniūnijoje gyvenantys Jonas ir Birutė Tvarijonai, Viktoras Vytautas ir Amelija Buzai, Jonas ir Janina Dambrauskai, Mindaugas ir Aleksandra Misiukevičiai, Pakalniškių seniūnijoje gyvenantys Jurgis ir Zita Šiaulianskai, Šiaulėnų seniūnijoje gyvenantys Česlovas ir Paulina Rimkūnai, Radviliškio seniūnijos gyventojai Edmundas ir Jonė Adomavičiai, Skėmių seniūnijos gyventojai Algimantas ir Vida Mikalalauskai, Vilhelmas ir Silva Bložės.
 „Auksinių vestuvių tikslas – tai kelionės per 50 bendro gyvenimo metų prisiminimas, tai visos šeimos šventė. Malonu, kad idėja, gimusi 2015 metais, tampa rajono tradicija. Iškilmes rengėme specialiai penktadienį, kad suvažiavę vaikai, anūkai, proanūkiai, kiti artimieji galėtų pabūti kartu, vienas kitu pasidžiaugti. Ir labai smagu buvo sulaukti penktadienio vakare šventės dalyvio skambučio. „1970 metais mes tuokėmės kartu su kita pora. Ją matydavau gatvėje, žinojau, kur ji gyvena, bet niekada nebuvo progos sustoti ir paklausti, kaip jie gyvena, kaip jiems sekasi. Burbiškių dvare surengtos vestuvės buvo proga pabūti kartu, pabendrauti. Mes esame labai dėkingi už šventę, todėl tęskite pradėtą tradiciją. Juk ji niekada negali nusibosti, nes kiekvienais metais renkasi vis naujos poros“, – kalbėjo paskambinęs šventės dalyvis. Ir labai puiku, kad žmonės gali susitikti, gali pabendrauti. Visada siekiu, kad mūsų aplinkoje būtų kuo daugiau pozityvo, nuoširdaus bendravimo“, – įspūdžiais dalijosi Radviliškio rajono meras Antanas Čepononis.Eligija Zoltnerienė, Karolina Baltmiškė
 

Reklama