NAUJIENOS

Burbiškio dvare Radviliškio rajone – graži Auksinių vestuvių šventė

Kategorija:

Miestas:
„Tą dieną, kai susituokėm, buvo labai šilta. Pavasaris, labai šilta diena, žibučių kiek vaikai priskynė tądien, o jetau. Graži buvo diena.“, „Jau 70 metų kartu – visko buvo, bet kartu tai kartu. Pasižadėta juk. Gal daugiau tokių švenčių nebešvęsim, jau amžiaus daug turim...“, „Suprasti vienas kitą reikia, padėti, palaikyti, gerbti ir mylėti. Tuomet ir gyventi kartu bus lengva.“, „Mes dvigubas vestuves šventėm.

Dvi seserys už vyrų ėjom tą pačią dieną. Šventėm savaitę, o paskui – tiesiai į šienapjūtę. Vyrai nemokėdami šieną  dalgiais pjovė.“ – tokiais šiltais atsiminimais apie savo vestuvių dienas šiandien rudenėjančiame Burbiškio dvare dalijosi Palaimintąsias, Deimantines ir Auksines vestuves švenčiančios poros, gyvenančios Radviliškio rajone.
Auksinių vestuvių šventę Radviliškio rajono savivaldybė suorganizavo penktą kartą. Idėją prieš penkerius metus pagerbti tais metais Auksines vestuves mininčias poras pateikė Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis, o porų, prieš 50 metų susituokusių Radviliškio rajone, ieškojo Radviliškio rajono savivaldybės administracijos  Civilinės metrikacijos, informacinių technologijų ir komunikacijos skyriaus darbuotojos. Pasak šio skyriaus vedėjo pavaduotojos Sigitos Grabauskienės, 2019 metais Auksines vestuves švenčia 57 Radviliškio rajone prieš pusę amžiaus susituokusios poros, bet į šventę atvyko 22 poros, jų tarpe yra ir 70, ir 60 metų bendro gyvenimo sukaktis mininčių porų.
„Šiandien jūs kartu. Visą gyvenimą petys petin. Ir pavydėti nereikia, tik pasidžiaugti būtina tokia gražia sukaktimi. Sveikatos visiems, meilės ir pagarbos vienas kitam. Pabandykite nebeskubėti, pailsėkite, skirkite laiko vienas kitam. Nepalikite rankos tuščios. Ši graži šventė – apie šeimos vertybes, apie pagarbą ir meilę, apie draugystę ir supratimą. Ne visiems yra lemta taip ilgai išgyventi drauge santarvėje ir darnoje. Ilgą ir sėkmingą santuoką gali išsaugoti tik gerosios žmogaus savybės ir vienas kito supratimas. Mums džiugu matyti žmones, einančius gyvenimo keliu petys į petį, besidalijančius džiaugsmais ir vargais, kuriančius savo gyvenimo istoriją dviese“, – sakė Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis. Beveik visi sutuoktiniai į šventę atvyko lydimi draugų, artimųjų, šeimos narių.
Gražias vedybinio gyvenimo sukaktis mininčiuosius sveikino Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos klebonas Tadas Rudys. „Gyvenimas dviese – kaip valties plukdymas. Kai joje sėdi vienas, gali plaukti kur nori, kai joje sėdi dviese, jau reikia pasitarti, pasiderinti, kuria kryptimi judėti. Būna, kad vienas iš sėdinčiųjų valtyje sutrinka arba užsiožiuoja, pameta kryptį. Tuomet likęs irkluoja už du, ir valtis vėl plaukia lygiai. O kas būtų, jei irklus numestų abu? Gyvenimo valtį reikia irkluoti abiem. Dar labai svarbu būti ištikimiems ir suklydus mokėti atsiprašyti. Dievo palaimos Jums visiems“, – sakė jis.
Šventėje pasveikinti Leokadija ir Edmundas Sadzevičiai, švenčiantys 70 metų santuokos sukaktį, Palaimintąsias vestuves, ir dvi poros, švenčiančios 60 metų santuokos sukaktį, Deimantines vestuves: Bronislava ir Juozapas Mikučiai, Elzbieta ir Antanas Vytautas Šarkos.
Pasveikinta 19 porų, švenčiančių 50 metų santuokos sukaktį, Auksines vestuves: Radviliškio miesto seniūnijoje gyvenantys Genovaitė ir Česlovas Kazimieras Poviliauskai, Stasė ir Vytautas Antanas Terebeizos, Sniegina ir Henrikas Romas Martinaičiai, Janina ir Edvardas Šavareikos, Elena ir Algimantas Pauriai, Regina ir Antanas Albertas Sipai, Vanda ir Stasys Vidutis Rozenbergai, Irena ir Algimantas Vaičiai, Danutė ir Juozas Jurpaliai, Aldona ir Petras Mandravickai, Valdona Mikalina ir Vladislovas Adomaičiai, Šeduvos miesto seniūnijoje gyvenantys Marijona ir Antanas Jarašūnai, Baisogalos seniūnijoje gyvenantys Vanda ir Albinas Golcai, Zita ir Gintautas Žvikai, Angelė ir Rimantas Narbučiai, Grinkiškio seniūnijoje gyvenantys Irena Danutė ir Jonas Norkevičiai, Elena ir Raimundas Paškevičiai, Tyrulių seniūnijoje gyvenantys Regina Pranciška ir Ignas Andriuliai, Radviliškio seniūnijoje gyvenantys Zita ir Stasys Kazys Kazlauskai, Janina ir Alfredas Eidukaičiai.
Sukaktuvininkams sveikatos, santarvės taip pat linkėjo Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Margaitienė, seniūnai, šeimos nariai, artimieji, draugai.
Auksinių vestuvių sukaktuvininkus sveikino grupė „Marsa“. Šventinę nuotaiką dalyviams padėjo sukurti jauki aplinka, šventės vedėjo Vaidoto Katučio tekstai apie meilę, santarvę, darną. O suskambus valso garsams visos šventėje dalyvavusios poros sukosi šokių aikštelėje.


Radviliškio rajono savivaldybės informacija

 

Reklama