NAUJIENOS

Budelių piliakalnis

Kategorija:

Miestas:
Dalies istorikų manymu Budelių piliakalnis galėjo būti vienu iš senosios sostinės Kernavės apsauginių piliakalnių ir būti Parbaus, vadovavusio Mindaugo delegacijai, atvykusiai pas popiežių Inocentą IV 1251 m. tartis dėl Lietuvos valdovo krikšto, žemių sudėtyje. Žmonės pasakoja, kaip Žaslių klebonas bandė paimti kalne buvusį užburtą lobį. Klebonui prisisapnavo, kad galėsiąs pasiimti lobį, kai atlaikys piliakalnyje mišias. Jis taip ir padarė. Baigiant mišias, „skarbas“ (skarb lenkiškai – lobis) jau pradėjęs kilti į paviršių, tereikėjo užgesinti žvakes. Tačiau klebonas buvo pamiršęs paimti įrankį, su kuriuo žvakės gesinamos, todėl zakristijonas jas užpūtęs. Tada kažkas sudundėjo, sugriaudėjo ir brangenybės nugrimzdo į gelmes. Kunigas bandęs dar kartą laikyti mišias, bet turtai jau nebeiškilę.
Andriejaus Tomenko nuotr.
Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė
Reklama